Janez Krstnik; 24. junij

JANEZ KRSTNIK (rojstvo), god: 24. junij

V Cerkvenem koledarju se spominjamo rojstev Jezusa Kristusa, Device Marije in Janeza Krstnika. Godovi ostalih svetnikov so navadno postavljeni na njihov smrtni dan. Vloga Janeza Krstnika ob prehodu iz stare v novo zavezo je tako pomembna, da je Bog, po preroku Malahiju, petsto let pred Kristusom navdihnil besede: »Glej, pošljem svojega angela, da pripravi pot pred menoj.« (Mal 3, 1) Da je ta »angel« prav Janez Krstnik, je potrdil Jezus sam, ko je pridigarja ob Jordanu imenoval največjega preroka in »več kot preroka«. Evangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu naznanil očetu Zahariju Janezovo rojstvo, podobno kot malo kasneje Mariji učlovečenje Jezusa, Božjega Sina. V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi ime otroka, s katerim je naznačeno njegovo poslanstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi Johanan in pomeni »Bog je milostljiv«. Janezu pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal krst spokornosti in je tiste, ki so se hoteli s pokoro pripraviti na Odrešenikov prihod, krščeval v reki Jordan. Predvsem pa je dobil vzdevek Krstnik zato, ker je krstil tudi Jezusa ter ga pri tem razglasil za obljubljenega Mesija.