JULIJANA, mučenka, god: 16. februar

JULIJANA, mučenka, god: 16. februar

Julijana je bila mučena za časa cesarja Maksimina Daja, ki je zavladal v vzhodnih pokrajinah rimskega cesarstva leta 305. Njeni starši so bili pogani. Brez njihove vednosti je že v mladih letih prejela krst. Ko je dopolnila osemnajst let, je oče zahteval, naj se poroči z uglednim mladim možem Elevzijem. Julijana je bila pripravljena ponudbo sprejeti pod pogojem, če ženin prej sprejme vero v Jezusa Kristusa in se da krstiti. Elevzij tega pogoja ni sprejel. Očeta je nagovarjal, naj hčerko spravi k pameti. Ker je Julijana vztrajala, jo je oče izročil nesojenemu ženinu, ta pa jo je dal najprej mučiti, nato pa so jo obglavili. Medtem ko so jo mučili, se je mnogo ljudi ob njenem zgledu spreobrnilo v krščanstvo. Vse spreobrnjence so skupaj z Julijano obglavili.