Mašni nameni za teden od 27.2. do 5.3.

PON 27. 2.    
18.00: + Marija Grah (sv. Marija)
za zdravje

TOR 28. 2.
pust
17.40: molitev večernic pred Najsvetejšim (sv. Marija)
18.00: + Alojz Kurnik – obl.
+ Joža Pajer in + Karlo
+ Anja Pangeršič

SRE 1. 3.
PEPELNICA    
10.00: za žive in + farane (sv. Marija)
18.00: + Alojzija Rak – obl. (sv. Martin)
+ Marija Zupan
+ Edvard Gostej – obl.

ČET 2. 3.
sv. Neža    
18.00: Bogu v zahvalo ob r. d. (ga. Francka) (sv. Martin)
+ Alojz Petek – obl.
za duh. poklice po namenu MZDP

PET 3. 3.
PRVI PETEK    
17.30: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA (sv. Martin)
18.00: + Srečko Flere – 30. dan
+ Anton – obl., Viktorija Naglič
+ Frančiška Smodiš

SOB 4. 3.
8.00: + Maks Borštnar (sv. Martin)

NED 5. 3.
1. postna nedelja    
8.00: + Jožef Sakelšek (sv. Marija)
10.00: v čast sv. Duhu za dobro vzgojo otrok (sv. Martin)

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.