Oznanila za teden od 27.2. do 5.3.

PEPELNICA IN POSTNI ČAS
Na pepelnico bo priložnost, da se udeležite svete maše in pepeljenja dopoldan ob 10. ali zvečer ob 18. uri. Ne pozabimo, da sta pepelnična sreda in veliki petek dneva strogega posta in zdržka mesa. Postna postava veže vse, od osemnajstega do šestdesetega leta. Na strogi post se le enkrat na dan najemo do sitega in se zdržimo mesnih jedi. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Na vse druge petke v letu, razen na praznike, je mogoč zdržek mesa nadomestiti s kakšnim drugim dobrim delom npr. udeležba pri sv. maši, osebna ali družinska molitev, obisk cerkve ali kapele, branje Svetega pisma, molitev križevega pota ipd. Poleg zdržka mesa so še druge možnosti: zdržek od sladkarij, zdržek od kave ali kajenja, zdržek od televizije, računalnika …

BIBLIČNA SKUPINA
Biblična skupina vabi k druženju ob božji besedi v torek, 28. februarja, po večerni sv. maši v veroučni učilnici pri sv. Martinu.

PRVI PETEK
Na prvi petek, 3. marca, bom obiskoval bolnike na domu. Sporočite mi prosim tudi še koga, ki si želi obiska duhovnika.

POUDARKI IZ PASTIRSKEGA PISMA SLOVENSKIH ŠKOFOV
V postnem času se škofje preko duhovnikov obračamo na vas z vabilom, da utrdimo in prenovimo svojo vero ter poglobimo povezanost vernikov in škofov… Že v prvih stoletjih Cerkve je bila navada, da so se verniki v času pred veliko nočjo zbirali, in poživljali svojo vero. … Vabimo vas, da se poglobimo v zavedanje pomena zakramenta svetega krsta. Za nas je zakrament krsta velik dar nebeškega Očeta. S krstom smo postali Božji otroci in člani njegove svete Cerkve. Jezus je učil, da je krst potreben za odrešenje: »če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo.« (Jn 3,5) Zakrament krsta redno podeljujejo škofje, duhovniki in diakoni. V skrajnih primerih pa ga lahko podeli vsak človek, ki ima pravi namen, oblije krščenca z vodo in pri tem reče: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Glede otrok umrlih brez krsta, Cerkev zaupa Božjemu usmiljenju, da tudi zanje obstaja pot zveličanja… Krščanski starši imate sveto in neodtujljivo pravico otroke krstiti in jih krščansko vzgajati. Zagotavljajo jo slovenski in mednarodni pravni predpisi. Tako je v 41. in 54. členu naše Ustave zapisano, da imate starši pravico zagotoviti svojim otrokom versko in moralno vzgojo; zato pa tudi pravico in dolžnost vzdrževati ustanove za izobraževanje in vzgojo otrok v skladu z lastnim verskim prepričanjem. Podobno 2. člen Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin določa, da mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim lastnim verskim in svetovnonazorskim prepričanjem. Starodavno izročilo Cerkve govori tudi o vlogi botra pri zakramentu svetega krsta in pri skrbi za versko vzgojo. Otrok naj ima vsaj enega botra, kolikor pa sta dva, naj bosta različnega spola. Na splošno se pričakuje, da botra izbere krščenec sam ali njegovi starši oz. njihov namestnik; ima vsaj 16 let; je bil pri obhajilu in prejel birmo ter živi primerno nalogi, ki jo bo sprejel. To pomeni, da obhaja krščanske praznike, ob nedeljah se redno udeležuje svete maše in si prizadeva za krščansko življenje. Če je boter poročen naj bo to cerkveno oz. naj ne živi v zunaj zakonski skupnosti. Krščeni, ki je član nekatoliške cerkvene skupnosti npr. evangeličan oz. pravoslavni, je lahko hkrati s katoliškim botrom samo priča krsta… Kot škofje si želimo, da bi bili vedno ponosni kristjani in da bi v svojih družinah, na delovnem mestu in v družbi pogumno priznali, da ste kristjani in bili s svojim krščanskim življenjem zgled svojim otrokom.


V minulem tednu so bili s svetimi opravili pokopani: Franc Žveglič (Keršičeva 20), Marija Režun Schneider (Sallaumines 10 a), Andrej Kmet (Trg Franca Fakina 1a), Angela Medved (Gomilsko), Jože Pevec in Marjana Matko (Trg revolucije 15). Spomnimo se jih v molitvi.