Mašni nameni za teden od 7.11. do 13.11.

PON
7. 11.
18.00: po namenu darovalca (sv. Marija)
+ st. Grošelj, sestra Vera, brata Janez in Marjan
+ Štefan Stanko

TOR
8. 11.
17. 40: molitev večernic  pred  Najsvetejšim (sv. Marija)
18.00: v zahvalo za opravljene diplome
+ Ljudmila Gracar – 30. dan  

SRE  
9. 11.
Teodor, mučenec 
8. 00: + dr. Štraus, Guna, Kamnikar (sv. Marija)
za duh. poklice in svetost duhovnikov

ČET
10. 11.
sv. Leon Veliki  
18.00: + Terezija, Franc, s. Tomislava Zupančič (sv. Martin)
+  Frančiška Smodiš

PET
11. 11.
sv. Martin  
10.00: + Berta Babič – 30. dan (Dom upokojencev)
18.00: + Marija Žibert – 30. dan (sv. Martin)     
v zahvalo za uslišane prošnje

SOB
12. 11.
8.00: v zahvalo in priprošnjo /druž. Saje/ (sv. Martin)
Bogu v zahvalo in za zdravje v druž.

NED
13. 11.
33. nedelja med letom    
8.00: za žive in + farane (sv. Marija)  
9. 30: prinos relikvij sv. Martina in molitve (sv. Martin)
10.00: + Nežka Hribšek – obl.

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.