MODEST, apostol Karantanije, god: 31. marec

Svetnik tedna: MODEST, apostol Karantanije, god: 31. marec

Modest je bil naprej v nekem samostanu na Zahodu, kjer je bil znan po natančnem izpolnjevanju pravil. K njemu je prišel na obisk sv. Virgil opat in upravitelj škofije Salzburg. Redovnikom v samostanu je pripovedoval o gostoljubnem in plemenitem ljudstvu, ki živi v Karantaniji. Virgil je iskal delavce za Božjo setev med Karantanci. Modest je bil takoj pripravljen iti v misijonsko šolo. Virgil je prišel na Bavarsko okoli leta 745. Karantanska kneza Gorazd in Hotimir sta bila krščena na otoku Awa na Chiemskem jezeru. Tam se je Modest pripravljal na misijonsko delo v Karantaniji. Modest je bil v Karantaniji pokrajinski škof z vsemi pooblastili in stalnim sedežem. Zgradil je cerkev, ki je predhodnica današnje cerkve pri Gospe Sveti. Tam je imel tudi škofijski sedež. Veliko je pripomogel k širjenju krščanstva med Slovenci. Umrl je pri Gospe Sveti in je tam tudi pokopan.