Oznanila za 14. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Župnija sv. Martin in sv. Marija VABITA na romarski izlet.

Tokratno romanje bo na “prag” Bele krajine v Semič, kjer bomo imeli sveto mašo si ogledali župnijsko in podružnično cerkev, se okrepčali v dobri gostilni ter okušali del vinarske kulinarike tega dela Slovenije.
Na pot ste vabljeni v soboto, 9. 7. 2022 z odhodom ob 7. uri izpred cerkve sv. Martina v Trbovljah.
Prijavite se župniku preko tel., elektronske pošte ali v župnijski pisarni do vključno 7. julija 2022.
Cena za avtobusni prevoz, kosilo in obisk kleti Malnarič znaša 37 eur/osebo.

KRIŠTOFOVA NEDELJA
24. julija, bo Krištofova nedelja, ko bomo blagoslavljali avtomobile in druga prevozna sredstva. Blagoslov bo po sv. maši v soboto zvečer pri sv. Martinu, v nedeljo zjutraj pri sv. Mariji in v nedeljo po sv. maši, ki bo ob 10.uri pri sv. Katarini.
Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre. Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v tretjem svetu, zgovorno pričajo vozila, sad te akcije Miva.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.

ORATORIJ 2022
Oratorij bo letos potekal od 11. do 15. julija. Spoznali bomo zelo mladega svetnika Carla Acutisa, ki je bil spreten računalniški programer, v njegovem življenju pa je prav posebno mesto imela sv. evharistija.

Tudi letos je prispevek za vsakega udeleženca oratorija 25 €, kot vsako leto pa tudi tokrat velja, da se pri več udeležencih iz iste družine prispevek pri vsakem naslednjem zmanjša za 5€. V prispevek so vključeni pripomočki in material ter malica.
Kosilo bo strošek župnije. V kolikor pa želite v ta namen oddati kakšen prispevek pa se obrnite na župnika.

Če vam finančno stanje ne omogoča poravnave prijavnine pa tudi za kakšno drugo vprašanje, se prav tako lahko obrnete na: gospoda župnika ali na vodjo oratorija Niko Jeraj 070 900 814.
Prispevek se poravna prvi dan oratorija, kjer starši tudi podpišete obrazec, da soglašate z izvedbo programa, s pravili discipline, ukrepi, če vaš otrok ne bo spoštoval pravil in da dovoljujete fotografiranje za objavo na župnijski spletni strani in oratorijski Facebook strani.
Več informacij o poteku dneva, urniku, ipd. bo objavljenih na Facebook strani Oratorij Trbovlje.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 4. julij
19.00 sv. Marija: + družine Kušar
+ Marija Podjed – obl.
za srečno pot in vrnitev (Deželak)

torek 5. julij
sv. Ciril in Metod, slovanska apostola
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Gabrijela Sakelšek – obl.
+ Franci Zupančič
+ Marijan Cestnik -30. dan

sreda 6. julij
19.00 sv. Križ: + Zdenka Mrčun roj. Dolinšek

četrtek 7. julij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + sorodniki Sirše, Burjes
+ Franc Skerbinek – 1. obl.
+ Maja Štrovs – 30. dan

petek 8. julij
8.00 sv. Martin: + Marijan Šinkovec – obl.
+ Minka Rovšek

sobota 9. julij
ŽUPNIJSKO ROMANJE
živi in pokojni farani

nedelja 10. julij
15. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Ilija Jakovljevič
+ Ana, Juro Živkovič
živi in + druž. Šmid, Grabnar in sorodniki
+ Jožica Kreže – 30.dan


ponedeljek 11. julij
sv. Benedikt, opat
19.00 sv. Marija: + Ljudmila Kurnik – obl. in sorod.
za zdravje in v dober namen

torek 12. julij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Erik Ložak – obl.
+ Franci Lindič

četrtek 14. julij
sv. Mohor in Fortunat, muč.
19.00 sv. Martin: + Anton Brečko -obl.
+ Ivanka Podbregar – 30.dan

petek 15. julij
sv. Bonaventura, škof
8.00 sv. Martin: + Malči Razoršek

sobota 16. julij
Karmelska Mati Božja
19.00 sv. Martin: + družin Špik, Durnik, Granda
+ Branko Špitaler
+ Milena Vozelj

nedelja 17. julij
16. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Leopold Frece – 11. obl
v zahv. za srečen porod in za zdravje


ponedeljek 18. julij
19.00 sv. Marija: + Erna Zelenšek – obl.
za duše v vicah in spr. grešnik.
+ Slavko Slatinjek – obl.

torek 19. julij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Peter Habjan – obl.
v dober namen (Kmetič)

četrtek 21. julij
19.00 sv. Martin: + Vid Smodiš – 2. obl., + starši in brat Rafko
+ Jožica Kreže
+ družin Zupan, Zakonjšek, Kovačec

petek 22. julij
8.00 sv. Martin: + družine Guna

sobota 23. julij
19.00 sv. Martin: + družine Klančišar
+ Silva Juvan – 30. dan
+ Franci Zupančič

nedelja 24. julij
17. nedelja med letom
KRIŠTOFOVA
8.00 sv. Marija: + Jožef Koznik, živi in + sorodniki
+ Miroslav Šuntar
10.00 sv. Katarina: živi in + farani
+ Janez Jager, Marija in sorodniki

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se
spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Ivana Podbregar, Sallaumines 1,
+ Ivana Kovšček, Vodenjska cesta 48,
+ Veronika Savšek, Partizanska cesta 32a,
+ Silva Juvan, Keršičeva cesta 23a,
+ Adela Korošec, Ojstro 16a,
+ Jozo Ćosić, Dom in vrt 35.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.