Oznanila za 26. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

SLOMŠEK NAS VABI NA POT VERE

Obhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za vse nas priložnost, da poglobimo naš odnos do njega. Letos se želimo zaustaviti ob eni njegovih najbolj prepoznavnih kreposti, tj. ob veri, ki je luč na poti našega življenja. Blaženi A. M. Slomšek je bil človek globoke vere. Vera je bila navdih za vse njegovo delo. V Bogu in zaupanju vanj je videl smisel svojega življenja in poslanstva.
Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere začutil že v domači družini. Vedno je bil staršem hvaležen za ta veliki dar, ki so mu ga posredovali. Prav zaradi tega je kot duhovnik in škof toliko besed namenil staršem in njihovi nalogi, in jih spodbujal, da skupaj z drugimi človeškimi krepostmi otrokom posredujejo tudi krepost vere.
Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in teženje, da bi človek nekaj postal in nekaj imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za življenje. Skrb staršev, da otrokom želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse svoje talente, je v tem smislu do neke mere razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke vpisujejo v neštete krožke, misleč, da bodo lahko prek teh otrokovih dejavnosti uresničili sebe. Ob tem pa kateheza (verouk) in vzgoja za rast v veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi škof Anton Martin Slomšek si je zelo prizadeval, da bi najprej starši spoznali in sprejeli vero kot vrednoto in jo potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. Zato pravi staršem, da »je vera največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.
Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da bomo krepost vere odkrivali kot prvo med vrednotami. Vero, kot luč na pot našega življenja in naše prihodnosti, kot dar in kot priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše življenje. Sprejeti Boga, iti po poti vere, ne pomeni odpovedati se osebni svobodi in na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V luči vere postane vse osvetljeno z novo, pravo lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo korak k veri. To pa pomeni, da moramo izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je tako vedno pot, povezana s ponižnostjo in spreobrnjenjem.
(E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

25. september
26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVA NEDELJA
sv. Sergij Radoneški, menih
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Stanka (obl.) in Ivanko Mrak
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Karolino in Edija Gošteja
za + Štefanijo Rauter (obl.)
8.00 Hrastnik: za zdravje, Božje varstvo in v zahvalo za prejete milosti
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Mirka Mekšeta (30. dan)
za + Ivana in Rozalijo Urbajs

Ponedeljek, 26. 9.
sv. Kozma in Damijan, muč.
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Vido Šneberger (obl.)

Torek, 27. 9.
sv. Vincencij, ustanovitelj lazaristov
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Mihaela in Simona Učakarja ter Šimnove in Močilarjeve
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Jožefa Leskovška (obl.)

Sreda, 28. 9.
sv. Venčeslav, mučenec
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
8.00 Turje: za + Frančiško Lokovšek

Četrtek, 29. 9.
sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli
Češčenje Najsvetejšega v župniji Dol pri Hrastniku
18.00 Hrastnik: za + Staneta Žagarja
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Janeza in Majdo Magdaleno Jesenšek
19.00 Dol pri Hrastniku: za + Mihaela Jovana

Petek, 30. 9.
sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
Češčenje Najsvetejšega v župniji Hrastnik
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Blaža Žnideršiča
Bogu v zahvalo za dobrotnike
19.00 Hrastnik: za + župnika Franca Ornika

Sobota, 1. 10.
Sv. Terezija Deteta Jezusa, cerkvena učiteljica
Češčenje Najsvetejšega v župniji Trbovlje-sv. Martin
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + starše Cestnik in Čop
za + Pavleta Ahlina

2. oktober
27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA NEDELJA
Angeli varuhi
Češčenje Najsvetejšega v župniji Trbovlje-sv. Marija
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za žive in + iz družine Kostanjšek – Golob
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Marijo (obl.) in Franca Zupana
za + Rozalijo Brežnik in sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Ivana (obl.) in Pavlo Božič ter Drnovškove
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Milko Rezec
za + Marjana Lipičnika (30. dan)
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Rozalijo Kmetič

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V prihodnjem tednu so v naših župnijah dnevi češčenja Najsvetejšega. Bodite pozorni na spored češčenja, ker je nekoliko spremenjen v primerjavi s prejšnjimi leti. Češčenje bo potekalo samo v župnijskih cerkvah. Vsaka župnija bo imela češčenje en dan.

  • V četrtek (29.9.) bo češčenje na Dolu. Začetek je ob 16.00, sklep s sv. mašo ob 19.00. Od 16.00 do 17.00 bo priložnost za sv. spoved.
  • V petek (30.9.) bo češčenje v Hrastniku. Začetek je ob 16.00, sklep s sv. mašo ob 19.00. Od 16.00 do 17.00 bo priložnost za sv. spoved.
  • V soboto (1.10.) bo češčenje v cerkvi Sv. Martina v Trbovljah. Češčenje bo potekalo skozi ves dan. Začetek je ob 9.00, sklep s sv. mašo ob 19.00. Uro pred sv. mašo bo možnost za sv. spoved.
  • V nedeljo (2. 10.) bo češčenje v cerkvi sv. Marije v Trbovljah. Najsvetejše bo v češčenje izpostavljeno po jutranji sv. maši do večerne sv. maše ob 19.00. Od 18.00 do 18.45 bo možnost za sv. spoved.

Če ne morete k češčenju Najsvetejšega v domači župniji, vabljeni v katero drugo župnijo.

Župljani vseh štirih župnij ste v nedeljo, 9. oktobra, vabljeni na romanje na Brezje. Odhod avtobusa izpred cerkve Sv. Martina v Trbovljah je ob 13.00. Vrnemo se predvidoma do 20.00. Strošek prevoza bo okrog 10 €. Prijavite se lahko pri g. Mihaelu Hildu ali pri župniku.

V nedeljo, 16. oktobra, bo potekalo izbiranje članov ŽPS (Župnijskega pastoralnega sveta). Ker se štiri župnije, že povezujemo med seboj, se bo oblikoval medžupnijski pastoralni svet. Pravico do izbire članov ŽPS ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sv. krst, sv. obhajilo in sv. birmo). V nedeljo, 16. oktobra, boste po sv. mašah prejeli list, na katerega boste lahko zapisali 6 članov, ki jih predlagate v ŽPS (2 ženski, 2 moška, dekle in fant nad 16 let). List z vašo izbiro boste lahko oddali takoj ali pa ga boste odnesli domov in izpolnjenega vrnili naslednjo nedeljo. Pravico biti izbran ima vsak, ki je dopolnil 16 let, je prejel zakramente uvajanja in ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost. Molimo, da bi bili novi člani medžupnijskega pastoralnega sveta dobri sodelavci.

Trbovlje – sv. Marija

Molitvena skupina vabi vsak torek, ob 18.00 k molitveni uri, ki je v učilnici v pritličju cerkve.
V cerkvi sv. Marije imamo kar nekaj težav z ozvočenjem, zato smo se odločili, da ga bomo v celoti zamenjali. Predvideni strošek menjave je okrog 7.000 €. Upamo, da bomo novo ozvočenje dobili čim prej. Že vnaprej hvala vsem, ki boste darovali v ta namen.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.
Hvala vsem, ki ste že darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. V Hrastniku ste za ta namen darovali 1546 €, v Trbovljah pa 360 €. Strošek popravila je ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Hvala za vsak vaš dar.

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Marnega, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Brnice. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal od daleč Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod ne morejo sem.‹ (Lk 16,23–26)

Molitev za kanonizacijo bl. Antona Martina Slomška

Nebeški Oče! Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš… / Zdrava Marija… / Slava Očetu…

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije. Amen.

»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi »Gospod, Gospod.«, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 7,21)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Terezije Kolar. Molimo za pokoj njene duše.

Oznanila za 25. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA

Evangelij nam predstavi zgodbo o nekem ne preveč poštenem oskrbniku. Obstaja nevarnost, da bi človek pomislil, kako nam Jezus pravi, naj se zgledujemo po človeku, ki lahkomiselno in goljufivo ravna s tujim premoženjem. Da pa bi pravilno razumeli smisel te Jezusove prilike, ga moramo gledati v okviru sobesedila. 16. poglavje Lukovega evangelija namreč govori o našem odnosu do imetja, do bogastva, na neki način pa je to smiselno nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer vidimo, kaj nastane, če ima človek napačen pogled na bogastvo. Ni težava v samih materialnih dobrinah, temveč je težava v srcu tistega, ki te dobrine uporablja, saj piše Matejev evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje vprašanje, ki mi ga tako zastavlja evangelij, je, kje je moje srce? Za kaj me zares skrbi v življenju?
Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi takšno iznajdljivost, kakršno ljudje znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti na naše duhovno področje.
Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares vse, kar je v naši moči, da bi same sebe rešili v nekem drugem smislu. Če naj bi mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi prizadevali za “kraljestvo luči”, ki se načeloma tepe s “kraljestvom tega sveta”, vendar pa je logika, kako priti do tega “kraljestva luči”, torej do nebes, do blaženosti, podobna. Nihče se ne more rešiti sam, ampak si mora pridobiti prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na to, da si prijateljev nihče ne more pridobiti s podkupovanjem ali, kakor mu rečemo s tujko, s korupcijo, temveč z velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in velikodušno srce. Tu gre torej za tisto, kar molimo pogosto h Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naša srca po svojem Srcu.” Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje srce upodabljali po Jezusovem in Marijinem Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje, ki morda ne bodo imeli nikakršnega vpliva in moči na tem svetu, nam pa bodo pomagali pridobiti prostorček v nebesih. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija,
Hrastnik in Dol pri Hrastniku

18. september
25. NEDELJA MED LETOM
sv. Jožef Kupertinski, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za zdravje
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ano Guna, Alojzijo Kamnikar ter Matjaža in sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Alojzijo Konečnik (obl.)
10.00 Dol pri Hrastniku: v zahvalo in priprošnjo
za + Krežetove in Šarlahove

Ponedeljek, 19. 9.
sv. Januarij, škof in mučenec
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Franca Lindiča
za zdravje

Torek, 20. 9.
sv. Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Karla Grešaka
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za zdravje družine Pusovnik

Sreda, 21. 9.
sv. Matej, apostol in evangelist
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
8.00 Dol pri Hrastniku: za + župnika Franca Ornika

Četrtek, 22. 9.
sv. Mavricij, mučenec
18.00 Hrastnik: za + župnika Franca Ornika
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Toneta (obl.) in vse pok. Prnaverjeve
za zdravje Geli in pok. dva Jožeta Laznika

Petek, 23. 9.
sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za duhovne poklice
na priprošnjo Sv. Duhu za zdravo pamet

Sobota, 24. 9.
bl. Anton Martin Slomšek, škof
19.00 Trbovlje – sv. Martin: v zahvalo za Božje varstvo pri vožnji
za + Minko Rovšek

25. september
26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVA NEDELJA
sv. Sergij Radoneški, menih
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Stanka (obl.) in Ivanko Mrak
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Karolino in Edija Gošteja
za + Štefanijo Rauter (obl.)
8.00 Hrastnik: za zdravje, Božje varstvo in v zahvalo za prejete milosti
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Mirka Mekšeta (30. dan)
za + Ivana in Rozalijo Urbajs

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Sodelavci Karitasa in tisti, ki bi to želeli postati, ste vabljeni na srečanje, ki bo v ponedeljek (19. 9.) ob 17.00 v dvorani pri Sv. Martinu. Vabilo velja za vernike vseh štirih župnij.

V nedeljo, 16. oktobra, bo potekalo izbiranje članov ŽPS (Župnijskega pastoralnega sveta). Ker se štiri župnije že povezujemo med seboj, ne bomo imeli ŽPS na vsaki župniji posebej, pač pa se bo oblikoval medžupnijski pastoralni svet, v katerem bodo predstavniki vseh štirih župnij. Molimo, da bi bili novi člani medžupnijskega pastoralnega sveta dobri sodelavci.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.

Hvala vsem, ki ste že darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. V Hrastniku ste za ta namen darovali 1025 €, v Trbovljah pa 290 €. Strošek popravila je ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Hvala za vsak vaš dar.

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brdc, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Marnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal. (Lk 16,8)

Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando. Ne zato, ker ji uspe prodajati mahne in umišljene raje. Pač pa zato, ker to počne z veliko pretkanostjo in izredno spretnostjo. Oboje bi morali uporabiti mi za oznanjevanje tvojega raja.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando. Ne zato, ker si zna izmišljati zavajajoče potrebe, ki jih sploh ni. Pač pa zato, ker za to početje namenja denar, uporablja možgane, domišljijo in umetniške sposobnosti. To, kar bi morali uporabiti mi, da bi odgovorili na resnične potrebe in pereča vprašanja moških in žensk.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando. Ne zaradi tega, kar govori, pač pa zato, kako govori. Gospod, naše oznanjevanje je prevečkrat oguljeno, ponavljajoče in malomarno.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando. Zaradi njene iznajdljivosti. Iznajdljivi bi morali biti tudi mi. Za tebe! (T. Lasconi 365 + 1 dan s Teboj)

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega dŕžal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mámonu.« (Lk 14,14–19)

Tretja nedelja v septembru je v slovenski Cerkvi že tradicionalno posvečena našim svetniškim kandidatom. Svetništvo je pot majhnih vsakdanjih korakov, s katerimi so mnogi naredili velike stvari. Tudi za nas velja, da nas k velikim stvarem vodi »mala pot«, kot bi rekla sv. Terezija Deteta Jezusa. Na tej poti pa so nam lahko zgled in priprošnjiki naši nekdanji in sedanji sopotniki, ki so svoje korake že usmerili v nebeško kraljestvo.
Nedelja svetniških kandidatov nas vsako leto vabi, da bi te kandidate bolj spoznali, se jim priporočali in molili, da bi nam bi bili čimprej postavljeni za svetilnike na življenjski poti. Njihov zgled nas vabi, da dvignemo pogled od minljivih zemeljskih stvari k Bogu. 
In kaj je pravzaprav tisto, kar dela svetnike res posebne: najprej njihova globoka in neomajna vera, potem njihovo trdno upanje, ob njima pa goreča ljubezen do Boga, ki se posebej kaže v ljubezni do soljudi. (T. Mohar)

Molitev za kanonizacijo bl. Antona Martina Slomška

Nebeški Oče! Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš… / Zdrava Marija… / Slava Očetu…

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj iščemo Boga?
Bog je v naše srce položil hrepenenje, da ga iščemo in najdemo. Sv. Avguštin pravi: »Zase si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi« (prim. Izpovedi, Celje 1984, 5). (KKC 27–30)

Za človeka je naravno, da išče Boga. Vse njegovo prizadevanje za resnico in srečo je končno iskanje tistega, kar ga absolutno nosi, absolutno poteši, absolutno zaposli. Človek je povsem pri sebi šele tedaj, ko je našel Boga. »Kdor išče resnico, išče Boga, pa če mu je to jasno ali ne« (sv. Edith Stein).

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije. Amen.

Oznanila za 24. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

V OČETOVEM DOMU JE DOVOLJ PROSTORA ZA VSE

Jezus je današnjo priliko povedal tistim, ki so kasneje pobesneli in ga križali. Križali so ga, ker jih ni hvalil in videl njihovih zaslug, njihovega prizadevanja za dobro itd. Toda tudi v priliki, ki jo pove, govori o dveh sinovih, ki ne vidita dobrote Očeta in samo tekmujeta med seboj.
Mlajši se veseli z vlačugami, dokler ne nastane huda lakota. Za svojega očeta se prav nič ne meni. Starejši izpolnjuje očetove ukaze in se želi veseliti s svojimi prijatelji. Tudi ta si ne predstavlja, da bi se lahko veselil z očetom. Lahko si predstavljamo, kakšna bolečina je to za očeta. Sinova se samo dajeta, kdo bo prvi, kdo bo dobil več. Jezus govori o svojem Očetu, o Bogu, ki nam vse podarja, mi pa tekmujemo med seboj in se malo menimo za Očeta.
Izgubljeni sin je v očeh starejšega brata zguba, zajedavec, sramota zanj in za očeta. Za Očeta je bil in ostaja ljubljeni sin. Brat se primerja in tekmuje vse življenje. Sam ni prestopil ukaza, mlajši pa še nobenega ni izpolnil. Oče se ne ozira na grehe, vidi otroka in si neskončno želi, da bi zaživel. To ga vodi v sočutje, ki nima meja. Mlajšemu sinu spet daje vse: svobodo, sinovstvo, dostojanstvo. Tega ni mogoče razumeti v logiki tehtanja in merjenja znotraj človeške pravičnosti. Jezus v luči blagrov kakor Oče dviga izgubljene sinove iz blata v življenje. Hkrati pa je sam kakor izgubljeni sin, ko hrepeni po svobodi, a ne zase, ampak za izgubljeno ljudstvo. Da bi pridobil svobodo za izgubljene, se odpravi na obrobje, med »svinje« in trpi lakoto.
Tekmovanje uniči vsak odnos. Njuni pogovori so ena sama zahteva. Oče je drugačen. Zna poslušati, razume, upa in čaka. Vrača izgubljeno dostojanstvo, skrbi za drugega. Pravi pogovori niso tekmovanje, ampak dvigajo dostojanstvo bližnjim in nas usmerjajo v osebno rast in občestvo.
Evangelij nas vabi, da se veselimo tega, da se nas Oče veseli. Da se resnično navdušimo nad njim in vsem, kar nam podarja. Ne koristi nam tekmovanje z brati in sestrami, ljubosumje in ‘obiranje’. V Očetovem domu je dovolj prostora za vse. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

11. september
24. NEDELJA MED LETOM
sv. Prot in Hijacint, mučenca
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Andreja Graha in Marcenove
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Frido Deželak
za + starše in stare starše Štemberger
8.00 Hrastnik: za + Janeza in Heleno Pasičnjak
10.00 Dol pri Hrastniku: za žive in + farane in pokojnega župnika
za + Slavka Klemena ob roj. dnevu

Ponedeljek, 12. 9.
Marijino ime
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Rudija Krevla
za zdravje

Torek, 13. 9.
sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Vikija Volfanda in starše Lorber
za + župnika Franca Ornika
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Slavka in Francija Slatineka

Sreda, 14. 9.
Povišanje svetega križa
8.00 Hrastnik: za Antonijo Sotlar in sorodnike
8.00 Turje: za + Petra Orožna, starše Orožen in Mejač
za + Ludvika Verka (30. dan)

Četrtek, 15. 9.
Žalostna Mati Božja
18.00 Hrastnik: za + Stanislava Žagarja
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Milko Koncilija in Kukmanove
Bogu v zahvalo za 50 let življenja

Petek, 16. 9.
sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Edvarda Cimermana

Sobota, 17. 9.
sv. Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj
18.00 Retje: za + Zdenko Mrčun
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Franceta Štrovsa (obl.)
za + Franca Zupančiča

18. september
25. NEDELJA MED LETOM
sv. Jožef Kupertinski, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za zdravje
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ano Guna, Alojzijo Kamnikar ter Matjaža in sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Alojzijo Konečnik (obl.)
10.00 Dol pri Hrastniku: v zahvalo in priprošnjo
za + Krežetove in Šarlahove

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V tem tednu začenjamo z rednim veroukom. Urnik najdete na zadnji strani oznanil. Če kdo od staršev svojega otroka še ni uspel vpisati k verouku, naj to stori čim prej.

Bralci vseh štirih župnij ste vabljeni na srečanje bralcev Božje besede, ki bo v četrtek (15. 9.), po večerni sv. maši v cerkvi sv. Martina (predvidoma ob 19.30).

V nedeljo, 16. oktobra, bo potekalo izbiranje članov ŽPS (Župnijskega pastoralnega sveta). Na to se pripravljamo z molitvijo, ki jo molimo pri vseh sv. mašah, najdete pa jo tudi v oznanilih. Več informacij sledi v prihodnjih tednih. Molimo, da bi bili novi člani ŽPS dobri sodelavci.

V soboto (17. 9.) je vseslovensko srečanje Stična mladih. Za prijavljene je odhod izpred župnišča Sv. Martina v Trbovljah ob 8.30.

Hrastnik
Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.

Hvala vsem, ki ste že darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. V Hrastniku ste za ta namen darovali 445 €, v Trbovljah pa 50 €. Strošek popravila je ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Hvala za vsak vaš dar.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Črdenca in Slatnega, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Brdc. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in
odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ (Lk 14,14–19)

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJI TRBOVLJE – SV. MARTIN IN TRBOVLJE – SV. MARIJA

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO HRASTNIK
V Hrastniku bo verouk za vse razrede potekal ob četrtkih od 17.00 do 17.45.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO DOL PRI HRASTNIKU
Verouk za 3. razred bo individualno skupaj s starši v torek po sv. maši.

Vsak med nami je tista izgubljena ovca, tisti izgubljeni kovanec. Vsak med nami je tisti sin, ki je zapravil lastno svobodo in sledil lažne idole, privide veselja, ter izgubil vse. A Bog nas ne pozabi, Oče nas nikoli ne zapusti. Je potrpežljiv Oče, vedno nas čaka. Spoštuje našo svobodo, a vedno ostane zvest. In kadar se vrnemo k njemu, nas sprejme v svojo hišo kot otroke, kajti nikoli nas ne neha čakati z ljubeznijo, niti za trenutek. Njegovo srce praznuje ob vsakem sinu, ki se vrne. Praznuje, ker je veselje! Bog ima to veselje, kadar eden od nas grešnikov pride k njemu in ga prosi odpuščanja.
Jezus nas vse kliče, da sledimo vzpodbudi: ‘Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš Oče’… Naj v teh dneh vsak pri sebi pomisli na osebo, s katero se ne razume, na katero je jezen, ki je ne mara, in nato zanjo iskreno moli ter postane do nje usmiljen, kakor je usmiljen naš nebeški Oče. (E. Mozetič)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Marije Fabjan in Teodorja Staneta Žuža, na pokopališču na Dolu pa od pokojnega Marjana Lipičnika. Molimo za pokoj njihovih duš.

Oznanila za 23. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

PISMO ŠKOFA MAKSIMILIJANA OB ZAČETKU NOVEGA PASTORALNEGA LETA

Pogumno in z vero v novo pastoralno leto!

Vera, resnica in ljubezen

Dragi duhovniki in Božje ljudstvo celjske škofije, drage katehistinje in katehisti, animatorji in voditelji raznih skupin, dragi starši, na začetku novega pastoralnega in katehetskega leta bi vas želel spodbuditi, da se kot občestvo naše krajevne Cerkve odpremo Svetemu Duhu in z obnovljenim navdušenjem sprejmemo poslanstvo oznanjevanja vere, vsak v okolju, kjer živi in dela. Prvo leto uvajanja v sinodalno razmišljanje je za nami. Premiki so narejeni. Odpiranje Svetemu Duhu pušča sledove. Okrepimo vezi novega življenja, ki ga Duh plete med nami in se zoperstavimo duhovom malodušja, skepticizma in relativizma, ki dušijo naša okolja.
Papež Frančišek je v svoji prvi okrožnici Luč vere (2013), v kateri ni težko prepoznati »roke« njegovega predhodnika Benedikta X VI., zapisal, da je sodobna ideologija relativizma največja nevarnost tako za družbo kot za Cerkev, tako za življenje kot za vero. Kadar se več ne zastavlja vprašanja po resnici, ki ustvarja nujni okvir za človekovo življenje, zamre človekov spomin in na stežaj je odprta pot vsem vrstam fanatizmov
– angelom smrti.
Tudi danes živimo v času, kjer se spreneveda z resnico. Za prepričljivo oznanjevanje Jezusovega evangelija je potrebno vedno znova obnavljati in preverjati svojo predanost Resnici. Resnica namreč osvobaja (Jn 8,32) in samo v njej bomo lahko prepričljivo in z navdušenjem oznanjali vero evangelija. Vera je neločljivo povezana z resnico. Še več, podrejena ji je in izhaja iz nje.
»Vera brez resnice ne odrešuje, ne daje gotovosti našim korakom in ostaja lepa pravljica, projekcija našega hrepenenja po sreči, nekaj, kar nas zadovolji le toliko, kolikor se hočemo predajati utvaram. Ali pa se skrči na lep občutek, ki tolaži in ogreva, a je podvržena menjavi našega razpoloženja in spremenljivosti časov ter ne more dati trdne stanovitnosti v življenju« (Luč vere, 24).
Vera je stvar celotnega človeka, tako njegovega duha, duševnosti kot telesa. Zato pravi apostol Pavel, da »verujemo s srcem« (Rim 10,10). »Srce je v Svetem pismu središče človeka, kjer so med seboj prepletene vse njegove razsežnosti: telo in duh, notranjost osebe kakor tudi človekova odprtost do sveta in drugih; razum, volja in čustveno življenje. Srce je sposobno držati skupaj te razsežnosti zato, ker je prostor, kjer se odpiramo resnici in ljubezni in dopuščamo, da se nas dotakneta in nas v globini spremenita. Vera spremeni celotnega človeka, kolikor se človek odpre ljubezni« (Luč vere, 26).
Prava vera zato vedno preseneča, vedno vznemirja, ker izziva k večji ljubezni. Vera v Boga Očeta Jezusa Kristusa nikoli ni vzdrževala miru in edinosti za ceno resnice in ljubezni. Vera je samo tisto, kar zmore premagati logiko tega sveta.
Ker je vera zvezana z resnico, ne more biti ujetnica kakršne koli preračunljivosti, ne farizejske, ne herodovske (prim. Mr 8,15). Vera preprosto vidi dlje in globlje, saj razume delovanje Boga, ki je zvest svoji zavezi in svojim obljubam (prim. 1 Kor 1,9) in zmore obuditi od mrtvih (prim Heb 11,19). Samo vera, ki je zvezana z ljubeznijo, lahko prav spozna. »Razumevanje vere se začne tedaj, ko sprejemamo veliko Božjo ljubezen, ki nas notranje preoblikuje in nam podari nove oči, da vidimo stvarnost« (Luč vere, 26).
Dragi bratje in sestre, ne bojmo se stvarnosti, saj je to edini prostor, kjer lahko v tem veku živimo z Bogom. Ne bojmo se Boga, saj nas je vzljubil grešne (prim. Rim 5,6). Ne bojmo se lastne grešnosti, saj nam je Bog podaril Usmiljenega Odrešenika!
Maksimilijan, celjski škof

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

4. september
23. NEDELJA MED LETOM, ANGELSKA NEDELJA
sv. Rozalija (Zalka), devica
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rozalijo Kmetič
za zdravje
10.00 Trbovlje – sv. Martin: v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
za + Rozalijo Brežnik
8.00 Hrastnik: za + Lada Urigla
10.00 Turje – obhajanje lepe nedelje: za + Albino (obl.), Viktorja Jovana in pok. župnika
za + Marijo in Martina Završnika (obl.), Igorja Pirnaverja in Antona Šoparja

Ponedeljek, 5. 9.
sv. Mati Terezija, redovnica
19.00 Trbovlje – sv. Marija: v zahvalo

Torek, 6. 9.
sv. Zaharija, prerok
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Ivana in Reziko (obl.) Herek
za + Stanka in Marijo Polak
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Jožefa Koznika ter žive in pok. sorodnike

Sreda, 7. 9.
sv. Marko Križevčan, mučenec
8.00 Hrastnik: za sosede in sovražnike
8.00 Dol pri Hrastniku: za + Frančiško Lokovšek
za + Franca Ornika

Četrtek, 8. 9.
rojstvo Device Marije – mali šmaren
18.00 Hrastnik: za + Sonjo Bunderšek (obl.)
za + sestrično Matejo
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Doro Ritonja
za žive in pokojne sorodnike Katič
za + Teodorja Staneta Žuža

Petek, 9. 9.
sv. Peter Klaver, misijonar
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Cvetka Bevca in za zdravje
za blagoslov novega šolskega leta

Sobota, 10. 9.
sv. Nikolaj Toletinski, spokornik
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in pokojne iz družin Grabnar
in Šmid

11. september
24. NEDELJA MED LETOM
sv. Prot in Hijacint, mučenca
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Andreja Graha in Marcenove
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Frido Deželak
za + starše in stare starše Štemberger
8.00 Hrastnik: za + Janeza in Heleno Pasičnjak
10.00 Dol pri Hrastniku: za žive in + farane in pokojnega župnika
za + Slavka Klemna ob roj. dnevu

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA
Člani ŽPS vseh štirih župnij ste vabljeni na skupno sejo ŽPS, ki bo v četrtek (8. 9.) po večerni sv. maši, v dvorani župnije Trbovlje – sv. Martin. Vabljeni že k praznični sv. maši ob 19.00.

Mladi po birmi vabljeni na mladinska srečanja, ki so ob sobotah ob 20.00 v mladinski sobi (Trbovlje – sv. Martin). Na srečanja ste vabljeni tudi mladi iz Hrastnika in Dola pri Hrastniku.

Mladi vabljeni na vseslovensko srečanje STIČNA MLADIH, ki bo potekalo v soboto, 17. septembra. Program in več informacij najdete na spletni strani www.sticna.net. Zaradi organizacije prevoza in nakupa vstopnic, se obvezno prijavite najkasneje do 9. septembra pri župniku (GSM: 041/388-145).
Prihodnjo soboto (10. 9.) bo mladinsko srečanje namenjeno pripravi na Stično mladih in je za udeležence Stične obvezno.

Molitvena zveza za duhovne poklice vabi 10. septembra na romanje v Petrovče, kjer bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Po maši bomo šli še v Mozirje in imeli skupno kosilo. Prijavite se lahko do srede (7. 9.) pri župniku ali pri Mihaelu Hildu. Lepo vabljeni.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.

V župnijski cerkvi v Hrastniku je zaradi dotrajanosti prišlo do strojeloma na sistemu zvonjenja. Kolikor bo le mogoče, bomo popravilo opravili v lastni režiji, s čim manjšimi stroški, ne bomo pa varčevali na kvaliteti. Strošek popravila ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Za župnijo Hrastnik pomeni takšno popravilo precej velik finančni zalogaj, tako da bo zelo dobrodošel kakšen dar tudi od drugod. Že v naprej hvala za vašo velikodušnost.

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom okolice Dola, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Črdenca in Slatnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

B E S E D A Ž I V E G A B O G A
Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. (Lk 14,25–27 )

VPIS OTROK K VEROUKU

Verouk začenjamo od 12. septembra naprej in bo potekal po urnikih, ki jih najdete tukaj.
Ob vpisu vas naprošamo za celoletni prispevek 20 € na veroučenca. Kjer je več veroučencev v družini, prosimo za enotni prispevek 30 € (na družino).
S tem prispevkom vzdržujemo urejenost veroučnega inventarja, ogrevanje in vzdrževanje didaktičnih pripomočkov. Glede stroška delovnih in liturgičnih zvezkov, se bomo pogovorili na srečanju ob začetku veroučnega leta. Kdor ne bi zmogel prispevka ali stroška delovnih zvezkov, naj to sporoči katehetu ali župniku. Zares ni potrebno, da bi zaradi finančne stiske vaš otrok bil
prikrajšan za obiskovanje verouka.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJI TRBOVLJE – SV. MARTIN IN TRBOVLJE – SV. MARIJA

Starši veroučencev ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v ponedeljek, 5. 9., ob 17.00 v župnijski dvorani (Trg Franca Fakina 31).

 

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO HRASTNIK

V Hrastniku bo verouk potekal ob četrtkih od 17.00 do 17.45. Starši ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v četrtek, 8.9. ob 17.00 v cerkvi.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO DOL PRI HRASTNIKU

Verouk za 3. razred bo individualno v torek po sv. maši.
Starši veroučencev ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v torek, 6. 9., ob 17.00 v cerkvi.