Oznanila za 20. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

OGENJ SVETEGA DUHA

Ogenj, o katerem govori Jezus, je ogenj Svetega Duha, ta v nas živa in delujoča navzočnost od dneva našega krsta. Ta ogenj je ustvarjalna moč, ki očiščuje in prenavlja, ki sežge vsako človeško bedo, vsako sebičnost, vsak greh, nas od znotraj spremeni, obnovi in naredi sposobne ljubiti. Jezus želi, da Sveti Duh vzplamti kakor ogenj v našem srcu, saj samo, če se – bodite pozorni na to – požar Božje ljubezni začne v srcu, se lahko razširi in stori, da Božje kraljestvo napreduje. Ne začne se v glavi, ampak v srcu. Če se bomo popolnoma odprli delovanju Svetega Duha, nam bo On podaril drznost in gorečnost, da zaplujemo po odprtem morju in oznanimo Jezusa ter njegovo tolažeče sporočilo usmiljenja in zveličanja vsem, brez strahu. Ogenj se začne v srcu. 
Da bi izpolnila njegovo poslanstvo v svetu, Cerkev, torej vsi mi, potrebujemo pomoč Svetega Duha, da bi nas pri tem ne zaviral strah ter preračunljivost in se ne bi navadili hoditi znotraj varnih meja. Apostolski pogum, ki ga v nas kot ogenj prižge Sveti Duh, nam pomaga iti preko zidov in ovir, nas naredi ustvarjalne ter nas priganja, da stopimo na pot še neodkritih ali nelahkih poti ter vsem, ki jih srečamo, nudimo upanje. S tem ognjem Svetega Duha smo poklicani, da vedno bolj postajamo skupnosti ljudi, polnih razumevanja, razširjenega srca ter veselega obraza. Bolj kot kdaj koli je potreba po duhovnikih, posvečenih osebah ter vernih laikih s pozornim pogledom na apostolat, ki so pretreseni ter se ustavijo ob trpljenju ter ob materialni in duhovni bedi. Tako bodo zaznamovali pot evangelizacije ter poslanstva z ozdravljajočim ritmom bližine. Ravno ogenj Svetega Duha je, ki nas vodi k temu, da postajamo bližnji drugim, osebam, ki trpijo, ki so pomoči potrebne, toliki človeški bedi, tolikim težavam, tistim, ki trpijo. To je ogenj, ki izhaja iz srca.
Prosimo Devico Marijo, da moli z nami in za nas ter prosi nebeškega Očeta, da razlije na vse nas vernike ogenj Svetega Duha, božanski ogenj, ki ogreje srce in nam pomaga biti solidarni z veseljem ter trpljenjem naših bratov in sester. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

14. avgust
20. NEDELJA MED LETOM
sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
po namenu
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Marijo, Antonijo in Pavlo Podmenik

Ponedeljek, 15. 8.
MARIJINO VNEBOVZETJE
7.30 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rajka Rajška
za + Marino Kovač
9.00 Draga: za + družini Rotar in Urh
10.30 Dol pri Hrastniku: v zahvalo za srečno operacijo in priprošnjo za zdravje
za + Franca Ornika

Torek, 16. 8.
sv. Rok, spokornik
17.00 Sv. Katarina: po namenu
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Darka in Pavlo Merzelj
za + Rudija Klarerja (8. dan)
za + Doro Ritonja (8. dan)

Sreda, 17. 8.
sv. Hiacint, redovnik
8.00 Hrastnik: za + Roka Gučka in sorodnike

Četrtek, 18. 8.
sv. Helena (Alenka), cesarica
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ivana Štrajharja
za nove duhovniške in diakonske poklice

Petek, 19. 8.
sv. Janez Eudes, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Frido Deželak (8. dan)

Sobota, 20. 8.
sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ivanko Kovšček
za + sorodnike Jager, Topole in v zahvalo

21. avgust
21. NEDELJA MED LETOM
sv. Pij X., papež
7.30 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rajka Bizjaka (obl.)
9.00 Hrastnik: v zahvalo ob obletnici poroke
10.30 Dol pri Hrastniku: za + Kristino in Bojana (obl.) Krežeta

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Z namenom čim bolj enotnega delovanja in seznanjanja s pastoralnim utripom vseh štirih župnij, so tiskana oznanila odslej skupna in izhajajo vsak teden.
V prihodnjem tednu že prihaja do določenih sprememb glede urnika sv. maš, zato bodite pozorni na razporede sv. maš po različnih župnijah in cerkvah. Kolikor bo le mogoče, bom upošteval termine sv. maš, za katere ste se že dogovorili. Trenutno ni znano, kako dolgo bo trajalo to stanje, zato vas prosim za razumevanje. Hvala za vašo molitveno podporo in dejavno sodelovanje v vseh štirih župnijah. Vabim vas tudi k razumevajočemu sprejemanju sprememb, kjer bodo potrebne in kjer jih bodo narekovale razmere. Če me potrebujete, me lahko dobite na tel. št.: 041/388-145.

Slovenski škofje so na majski seji škofovske konference sklenili, da je od 1. septembra 2022 dalje dar za mašni namen 23 € (doslej 20 €).

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Marnega, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Brnice. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

Poimenovanje in pomen praznika

Pri Slovencih je praznik Marijinega vnebovzetja izredno priljubljen in ima različna imena. Največkrat mu pravimo veliki šmaren, pogosto velika maša, nekoliko redkeje velika gospojnica. Vsa ta in še druga imena hočejo poudariti, da je to eden največjih Marijinih praznikov. Zelo pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve v tistih krajih, kjer se je krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, vse posvečene Mariji vnebovzeti.
Bogoslužna imena za ta praznik so bila zelo različna. ‘Vnebovzetje’ je bilo sprva zelo redko, kajti kristjani na Vzhodu, kjer se je praznik najprej uveljavil, raje govorijo o Marijinem ‘zaspanju’, ‘preselitvi’ ali ‘odhodu’ Jezusove matere. Vsebina praznovanja pa je od vsega začetka Marijin ‘odhod’ s tega sveta. Misel na smrt je bila pri praznovanju temeljna, vendar pa se ne ustavi pri smrti sami, temveč gre k poveličanju – k zmagoslavnemu Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški vlogi, ki jo Marija poslej izvršuje v nebesih.

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh
se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil On,
ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja
njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo.
Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.
(Lk 1,46–51 )

ZGODI SE

Srečanje Marije in Elizabete je polno veselja. Zakaj? Ker vsaka ceni drugo, jo spoštuje in vzame čisto zares. Druga drugi želita postreči. Več kot očitno je, da to spoštovanje drugega in veselje nad bližnjim izvira iz globoke ponižnosti v odnosu do Boga.
Že samo srečanje teh dveh žena nam govori tudi o kreposti, brez katere ni poti v nebesa: ponižnost. Pot v nebo je pot ponižnih. Samo ponižni jo zmorejo prehoditi, ti pa vedo, da tudi ta krepost ni njihova zasluga, ampak Božji dar.
Marija Elizabete ni obiskala po naključju. Gotovo je k njej prihajala pogosto. Odnosa, ki ga odraža njuno srečanje, nista mogli splesti čez noč. To je odnos dveh, ki delita svoje življenje in čustvovanje, svoje strahove in hrepenenja. Pri tem pa kot pravi vernici ne moreta v nobeni misli mimo Boga. On je njuno vse, on ju vodi.
Angelovo oznanjenje Marijo preseneti. Ni pričakovala, da bo Bog tako močno spremenil njene načrte. Postala bo Božja mati, sprejeti pa mora težo tveganja, da bo spočela, še preden je poročena. Bolečino, da bo marsikoga razočarala, čeprav zaradi zvestobe Bogu. Prizadela bo Jožefa, prizadela svojo družino. Biti kriv brez krivde je ponižanje, ki je eden temeljnih kamnov ponižnosti. A le v pripravljenosti na sramoto in križ zaradi zaupanja v Božjo ljubezen je mogoče sprejeti Božjo voljo. Marija v vsej ponižnosti izreče svoj Zgodi se, ki postane njeno vodilo.
Njen odnos z Bogom se tako začenja s ponižnostjo in izredno hvaležnostjo. Zaveda se svoje majhnosti in nemoči. Hvaležna je, da jo Bog opazi in jo hoče imeti za služabnico, za sodelavko.
Kot nekoč Marija tudi mi danes še kako potrebujemo ponižnost, hvaležnost, veselje in Božjo pomoč. Naj nas spremlja in vzpodbuja Marijin zgled ter njena priprošnja. (E. Mozetič)

Prazniki Katoliške cerkve so podobni svežim, dišečim cvetličnim vencem, ki jih verni svet, vsako občestvo in vsaka duša, spleta neskončnemu Bogu. Cvetlice so kreposti Jezusa, Marije in Božjih svetnikov, prijeten vonj pred Gospodom. Če jih posnemamo, smo tudi mi prijeten vonj.
Med posebnimi prazniki je praznik Marije. Kdo izmed nas od Marije še ni prejel nobene milosti, kdo se še ni priporočal njenemu varstvu? Zato se veselimo, da smo pod Marijinim materinskim varstvom in zaupno k njej vzklikajmo: »O mogočna zaščitnica, stoj nam ob strani, zdaj in ob naši smrtni uri.« (bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Doroteje Ritonja, Rudija Klarerja in Fride Deželak, na pokopališču na Dolu pa od pokojnega Davida Gričarja in Ljudmile Rezec. Molimo za pokoj njihovih duš.

Oznanila za 19. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BOŽJA LJUBEZEN – RESNIČNI ZAKLAD

Evangelij današnje nedelje govori o želji po dokončnem srečanju s Kristusom. To je želja, zaradi katere smo budnega duha in vedno pripravljeni, saj ga pričakujemo iz vsega svojega srca, z vsem, kar smo. To je temeljni vidik življenja.
Kristjan je torej tisti, ki nosi v sebi veliko in globoko željo,  srečati se s svojim Gospodom skupaj s svojimi brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar nam Jezus pravi, je povzeto v znanem Jezusovem izreku: »Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce«. Vsi mi imamo kakšno željo? Ubogi tisti ljudje, ki nimajo nobene želje! Željo iti naprej, proti obzorju. Za nas kristjane je to obzorje srečanje z Jezusom, srečanje ravno z Njim, ki je naše življenje, naše veselje, tisti, ki nas osrečuje.
Ali imaš srce, ki si nekaj želi, ali je tvoje srce zaprto, zaspano, omrtvičeno, odprto zgolj za stvari življenja? Je prisotna želja iti naprej na srečanje z Jezusom … In kje je tvoj zaklad, tisti, ki si ga želiš? Katera resničnost je zate najpomembnejša, najbolj dragocena, tista resničnost, ki kakor magnet privlači srce? Ali lahko rečemo, da je to Božja ljubezen, ki je hotenje delati dobro drugim, živeti za Gospoda in za druge?
Nekdo bi lahko rekel: »Zame je pomembno, da imam delo, družino in zame je najpomembneje, da gre življenje naprej z družino, z delom …« Seveda je to res; pomembno je, da je vse prav z delom in družino, toda katera je tista moč, ki drži skupaj to moje delo in družino? Ljubezen je tista. V naše srce jo seje Bog. Gre torej za Božjo ljubezen. In ravno ta Božja ljubezen je tista, ki daje smisel majhnim vsakodnevnim prizadevanjem in ki tudi pomaga pri soočanju z velikimi in majhnimi preizkušnjami našega življenja. Resnični človekov zaklad je to, da gremo v življenju naprej z ljubeznijo, in to s tisto ljubeznijo, ki jo je Gospod posejal v naše srce. In to je resničen in neprecenljiv zaklad. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

7. avgust
19. NEDELJA MED LETOM
sv. Kajetan, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Adolfa Vengusta
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in rajne župljane
za + Francija Zupančiča
8.00 Hrastnik: v zahvalo za 90 let bogato izpolnjenega življenja Anice Žagar
10.00 Dol pri Hrastniku: za Petra Golouha ob roj. dnevu ter pok. starše Golouh in Peklar

Ponedeljek, 8. 8.
sv. Dominik, ustanovitelj dominikancev
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Jožefa Koznika ter žive in pokojne sorodnike
za zdravje

Torek, 9. 8.
sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), redovnica, mučenka
17.00 Hrastnik: za + Stanislava Žagarja
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Frančiško Lokovšek (30. dan)
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Ivanko Podbregar

Sreda, 10. 8.
sv. Lovrenc, diakon in mučenec
/

Četrtek, 11. 8.
sv. Klara (Jasna), devica
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Lucijo Katič

Petek, 12. 8.
sv. Ivana Šantalska, redovnica
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za zdravje

Sobota, 13. 8.
sv. Hipolit in Poncijan, mučenca
7.30 Hrastnik: za + Franca Ornika
8.30 Dol pri Hrastniku: za + Štefko Jančič (obl.)
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožeta Talanta (obl.)
za + Olgo (obl.), Karla, Karlija in Anico Hočevar

14. avgust
20. NEDELJA MED LETOM
sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
po namenu
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Marijo, Antonijo in Pavlo Podmenik

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V skladu z rednimi premestitvami duhovnikov so se tudi na našem področju uveljavile nekatere spremembe. S 1. avgustom 2022 sem g. Tomaža Šojča zamenjal Matej Dečman. Od njega sem v upravljanje prevzel župniji Trbovlje – sv. Martin in Trbovlje – sv. Marija. S 1. avgustom sem od g. Rok Metličarja v soupravo prevzel tudi župniji Hrastnik in Dol pri Hrastniku. G. Tomažu in g. Roku se zahvaljujem za njuno dušnopastirsko delo v tukajšnjih župnijah in jima želim obilo blagoslova tudi v prihodnje.
Z namenom čim bolj enotnega delovanja in seznanjanja s pastoralnim utripom vseh štirih župnij, ki jih upravljam, bodo tiskana oznanila odslej skupna in bodo izhajala vsak teden. Bodite pozorni zlasti na razporede sv. maš po različnih župnijah. Če me potrebujete, me lahko dobite na tel. št.: 041/388-145.
Zaradi bolniške odsotnosti vikarja, g. Gregorja Majcna, sem trenutno sam odgovoren za delo na vseh štirih župnijah. Zaradi tega lahko pride do sprememb v urniku sv. maš. Kolikor bo le mogoče, bom upošteval termine sv. maš, za katere ste se že dogovorili. Trenutno ni znano, kako dolgo bo trajalo to stanje, zato vas prosim za razumevanje.
Vse skupaj je velik izziv tako za duhovnika kakor tudi za župljane vseh štirih župnij. Zato še naprej vabljeni k zavzeti molitveni podpori in k dejavnemu udejstvovanju povsod tam, kjer že sodelujete in kjer bodo okoliščine pokazale še nove potrebe sodelovanja. Vabim vas tudi k razumevajočemu sprejemanju sprememb, kjer bodo potrebne in kjer jih bodo narekovale razmere.

Trbovlje – sv. Martin in Trbovlje – sv. Marija

Hvala vsem, ki ste v akciji MIVA v zahvalo za srečno prevožene kilometre darovali za prevozna sredstva naših misijonarjev. V ta namen smo v župniji Trbovlje – sv. Martin zbrali 455 € in v župniji Trbovlje – sv. Marija 770 €. V imenu misijonarjev iskren Bog povrni za vaš dar!

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brdc, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Marnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

»Mar ne veste, da je vaše telo, ki ga imate od Boga,
tempelj Svetega Duha, ki je v vas!
Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno.
Zato poveličujte Boga v svojem telesu.«
(1Kor 6,19–20)

Bodi pripravljen v tem trenutku, živi zdaj, odsevaj bogastvo ljubezni

Ljudje so včasih sposobni izkusiti življenje le tako, da doživijo kolikor je mogoče raznolikih stvari, če gredo na primer na daljna potovanja ali pa na dopustu počnejo nenavadne stvari. Morda gredo zaradi tega na dopust k animiranim dogodkom, da bi drugim dopustili, da animirajo njihovo življenje, da jih vznemirijo, da bi začutili življenje. Toda to je zgolj površina življenja. S tem vstopajo v občutek življenja, ki bo najverjetneje že v naslednjem trenutku minil in zapustil plehek priokus.
Resnično zna živeti le tisti, ki je sposoben živeti v danem trenutku. Je povsem pri sebi. Je povsem pri svojih čutih. Čuti sam sebe. Hodi skozi gozd, duha vonjave gozda, posluša šumenje vetra in petje ptic. Gleda lepote dreves, vidi, kako sonce prodira skozi liste dreves in kako se vse potaplja v čudovito luč. Obstoji, ko pride na jaso, in dovoli, da ga obsije in ogreje sonce. Z vsemi čuti zaznava, kar ga obdaja. Kar je majhno, zanj postane veliko in pomembno. Ne motijo ga druge misli.
Če sreča človeka, se povsem posveti temu srečanju, in zato bo obdarjen s tem, kar drugi človek izžareva in mu posreduje. Človeka, ki živi z vsemi svojimi čuti, ni treba priganjati k življenju. Živi življenje v polnosti. Naj bo tvoje bogastvo srca podeljeno z drugim. Naj nas Jezus najde pripravljene v vsakem trenutku. (A. Grün, Kaj nam omogoča živeti)

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim stregel.«

(Lk 12,18–21 )

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Turju poslovili od pokojnega Ludvika Verka. Molimo za pokoj njegove duše.

Oznanila za 17. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

KRIŠTOFOVA NEDELJA

God sv. Krištofa letos pade na nedeljo, 24. julija, in v Sloveniji tradicionalno obhajamo Krištofovo nedeljo, posvečeno voznikom, blagoslovu vozil, prošnji za srečno vožnjo in zbiranju sredstev v okviru misijonske vozniške akcije MIVA.
Ustanova Miva-Slovenija, deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica svetovne Mive, že več desetletij zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonih. Večji del zbranih sredstev gre za potrebe naših misijonarjev. Na njihov predlog pa vsako leto darujemo kakšno vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja.
Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti vsako leto spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo, zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer. Naj vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.

GOD SV. ANE IN JOAHIMA

God sv. Ane in Joahima, staršev device Marije vsako leto slovesno obhajajo na sv. Planini. Tako bo tudi to pot, ko bo osrednja slovesnost v nedeljo, 24. julija ob 11. uri.

V TOREK, 26. julija, pa smo še posebej Trboveljčani povabljeni k sv. maši, prav tako ob 11. uri.

Z dekretom g. škofa Maksimilijana sem z dnem 1. 8. razrešen službe župnijskega upravitelja Župnij Trbovlje – sv. Martin in sv. Marija ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnij Brestanica,
Senovo in Koprivnica. Ob tej priliki se vsem iskreno zahvaljujem za naše lepo sodelovanje v šestih letih moje duhovniške službe v tej Trboveljski župniji. Ta kraj bom ohranil v lepem spominu in v takem želim, da tudi vi ohranite mene. Bogu še posebej te dni priporočam vse, ki sem jih v Trbovljah po svetem krstu pridružil občestvu vernih (114) in tudi vse, ki sem jih s svetimi opravili
pospremil k zemeljskemu počitku, teh je bilo 362.

Bazilika Marije Lurške v Brestanici

Po tem, ko s 1. avgustom sprejemam skrb za kar tri župnije, med njimi kot rektor tudi božjepotno baziliko Marije Lurške, vas z največjim veseljem povabim, da se ustavite kdaj tudi v tem kraju in tudi tako ostanemo povezani.

 

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 25. julij
sv. Jakob, apostol
19.00 sv. Marija: + Alojz Željko
+ starši, bratje Jan, Frančiška Jerebičnik

torek 26. julij
sv. Joahim in Ana
11.00 sv. Planina: v zahvalo sveti Ani

četrtek 28. julij
19.00 sv. Martin: + Rajko Rajšek – obl.
+ Marina Kovač
+ Kristijan Marodi, Matevž Kahne – obl.

petek 29. julij
sv. Marta
8.00 sv. Martin: + Alojz, Jure Katič
+ Ivan, Jožefa Lorber

sobota 30. julij
19.00 sv. Martin: + Blaž Žnideršič
+ Milena Vozelj
+ Jozo Cosić – 30.dan

nedelja 31. julij
18. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Milan Sirše – obl.
+ Marjan Kozjek
10.00 sv. Martin: živi in + farani ter dobrotniki


ponedeljek 1. avgust
sv. Alfonz Ligvorij
19.00 sv. Marija: + Jožica Kreže
+ Janez Forte – 30. dan

torek 2. avgust
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: za zdravje družine Špitalar

četrtek 4. avgust
sv. Janez Vianej
19.00 sv. Martin: za duhovniške in diakonske poklice

petek 5. avgust
8.00 sv. Martin: za stanovitnost bogoslovcev in pripravnikov za stalni diakonat

sobota 6. avgust
JEZUSOVA SPREMENTEV NA GORI
19.00 sv. Martin: + Kata, Jure Katič
+ Leopold, Marjetka Hočevar

nedelja 7. avgust
19. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Adolf Vengust
10.00 sv. Martin: + Franci Zupančič

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi.

S svetimi opravili sta bila pokopana:
+ Janez Forte, Klek 31a,
+ Kata Remić, Kolonija 1. maja 30.
Gospod, daj jima večni mir in pokoj in večna luč naj jima sveti.
Naj počivata v miru.
Amen.

Oznanila za 14. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Župnija sv. Martin in sv. Marija VABITA na romarski izlet.

Tokratno romanje bo na “prag” Bele krajine v Semič, kjer bomo imeli sveto mašo si ogledali župnijsko in podružnično cerkev, se okrepčali v dobri gostilni ter okušali del vinarske kulinarike tega dela Slovenije.
Na pot ste vabljeni v soboto, 9. 7. 2022 z odhodom ob 7. uri izpred cerkve sv. Martina v Trbovljah.
Prijavite se župniku preko tel., elektronske pošte ali v župnijski pisarni do vključno 7. julija 2022.
Cena za avtobusni prevoz, kosilo in obisk kleti Malnarič znaša 37 eur/osebo.

KRIŠTOFOVA NEDELJA
24. julija, bo Krištofova nedelja, ko bomo blagoslavljali avtomobile in druga prevozna sredstva. Blagoslov bo po sv. maši v soboto zvečer pri sv. Martinu, v nedeljo zjutraj pri sv. Mariji in v nedeljo po sv. maši, ki bo ob 10.uri pri sv. Katarini.
Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre. Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v tretjem svetu, zgovorno pričajo vozila, sad te akcije Miva.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.

ORATORIJ 2022
Oratorij bo letos potekal od 11. do 15. julija. Spoznali bomo zelo mladega svetnika Carla Acutisa, ki je bil spreten računalniški programer, v njegovem življenju pa je prav posebno mesto imela sv. evharistija.

Tudi letos je prispevek za vsakega udeleženca oratorija 25 €, kot vsako leto pa tudi tokrat velja, da se pri več udeležencih iz iste družine prispevek pri vsakem naslednjem zmanjša za 5€. V prispevek so vključeni pripomočki in material ter malica.
Kosilo bo strošek župnije. V kolikor pa želite v ta namen oddati kakšen prispevek pa se obrnite na župnika.

Če vam finančno stanje ne omogoča poravnave prijavnine pa tudi za kakšno drugo vprašanje, se prav tako lahko obrnete na: gospoda župnika ali na vodjo oratorija Niko Jeraj 070 900 814.
Prispevek se poravna prvi dan oratorija, kjer starši tudi podpišete obrazec, da soglašate z izvedbo programa, s pravili discipline, ukrepi, če vaš otrok ne bo spoštoval pravil in da dovoljujete fotografiranje za objavo na župnijski spletni strani in oratorijski Facebook strani.
Več informacij o poteku dneva, urniku, ipd. bo objavljenih na Facebook strani Oratorij Trbovlje.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 4. julij
19.00 sv. Marija: + družine Kušar
+ Marija Podjed – obl.
za srečno pot in vrnitev (Deželak)

torek 5. julij
sv. Ciril in Metod, slovanska apostola
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Gabrijela Sakelšek – obl.
+ Franci Zupančič
+ Marijan Cestnik -30. dan

sreda 6. julij
19.00 sv. Križ: + Zdenka Mrčun roj. Dolinšek

četrtek 7. julij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + sorodniki Sirše, Burjes
+ Franc Skerbinek – 1. obl.
+ Maja Štrovs – 30. dan

petek 8. julij
8.00 sv. Martin: + Marijan Šinkovec – obl.
+ Minka Rovšek

sobota 9. julij
ŽUPNIJSKO ROMANJE
živi in pokojni farani

nedelja 10. julij
15. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Ilija Jakovljevič
+ Ana, Juro Živkovič
živi in + druž. Šmid, Grabnar in sorodniki
+ Jožica Kreže – 30.dan


ponedeljek 11. julij
sv. Benedikt, opat
19.00 sv. Marija: + Ljudmila Kurnik – obl. in sorod.
za zdravje in v dober namen

torek 12. julij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Erik Ložak – obl.
+ Franci Lindič

četrtek 14. julij
sv. Mohor in Fortunat, muč.
19.00 sv. Martin: + Anton Brečko -obl.
+ Ivanka Podbregar – 30.dan

petek 15. julij
sv. Bonaventura, škof
8.00 sv. Martin: + Malči Razoršek

sobota 16. julij
Karmelska Mati Božja
19.00 sv. Martin: + družin Špik, Durnik, Granda
+ Branko Špitaler
+ Milena Vozelj

nedelja 17. julij
16. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Leopold Frece – 11. obl
v zahv. za srečen porod in za zdravje


ponedeljek 18. julij
19.00 sv. Marija: + Erna Zelenšek – obl.
za duše v vicah in spr. grešnik.
+ Slavko Slatinjek – obl.

torek 19. julij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Peter Habjan – obl.
v dober namen (Kmetič)

četrtek 21. julij
19.00 sv. Martin: + Vid Smodiš – 2. obl., + starši in brat Rafko
+ Jožica Kreže
+ družin Zupan, Zakonjšek, Kovačec

petek 22. julij
8.00 sv. Martin: + družine Guna

sobota 23. julij
19.00 sv. Martin: + družine Klančišar
+ Silva Juvan – 30. dan
+ Franci Zupančič

nedelja 24. julij
17. nedelja med letom
KRIŠTOFOVA
8.00 sv. Marija: + Jožef Koznik, živi in + sorodniki
+ Miroslav Šuntar
10.00 sv. Katarina: živi in + farani
+ Janez Jager, Marija in sorodniki

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se
spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Ivana Podbregar, Sallaumines 1,
+ Ivana Kovšček, Vodenjska cesta 48,
+ Veronika Savšek, Partizanska cesta 32a,
+ Silva Juvan, Keršičeva cesta 23a,
+ Adela Korošec, Ojstro 16a,
+ Jozo Ćosić, Dom in vrt 35.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.