Oznanila za 3. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

 

 

 

 

 

Spet kliče nas venčani maj,
k Mariji v nadzemeljski raj.
Cvetice dobrave si venčajo glave,
raduje se polje in gaj.

 

ŠMARNIČNA POBOŽNOST V ŽUPNIJI
Mesec maj nas vabi k šmarnicam in češčenju Božje Matere Marije. Šmarnice za otroke, Marija ima rada vse otroke, nam v živahnih dialogih in pismih z vseh koncev sveta predstavijo življenje otrok v misijonih. Šmarnice za odrasle, Marija ima mnogo oblek nas vabijo na romanje v različna romarska svetišča, kjer se srečujemo z raznolikimi upodobitvami Božje Matere.
V mesecu maju bodo šmarnične svete maše tudi po naših podružnicah. Pri mašah bomo prebirali šmarnice za odrasle. Otroci bodo imeli otroške šmarnice in majsko pobožnost vsak večer ob 19. 30 uri pri svetem Martinu.
Prav tako obujamo šmarnične pobožnosti ob nedeljah popoldan pri družinah oz. pri Marijinih znamenjih. Tako so dogovorjeni naslednji kraji in nedelje: 8. maja pri družini Radić (Novi dom 6a); 15. maja pri družini Medvešek (Novi dom 37); 22. maja v cerkvi sv. Marije; 29. maja pri družini Kurnik (Pod Ostrim vrhom 27). Vsakokrat s pričetkom ob 16. uri.

Stopili smo v mesec maj in s tem tudi v čas neposredne priprave na praznik prvega svetega obhajila, ki ga bo 29. maja prejelo 6 prvoobhajancev. V molitvi se te dni spomnimo naših prvoobhajancev in tudi njihovih staršev in kakor bomo molili za nove duhovne in redovne poklice imejmo v mislih tudi molitev za
tiske starše, ki so pri svetem krstu obljubili duhovno povezanost s cerkvijo, potem pa na to pozabili, vsled česar tudi tako malo število prvoobhajancev.

MAŠA PRI SV. KATARINI IN BLAGOSLOV TRAKTORJEV
Na jutrišnji praznični dan, ob 11. uri, bo pri sv. Katarini blagoslov traktorjev in drugih kmetijskih mehanizacij. Tako se bomo vsi skupaj priporočili sv. Katarini in drugim pomladnim svetnikom za blagoslov in božje varstvo pri delu na kmetijah, poljih, travnikih, vrtovih…

GOD SV. FLORIJANA
Ob godu sv. Florijana, zavetnika gasilcev, bomo s posebno priprošnjo in gasilsko sveto mašo priporočili Bogu naše gasilce. V ta namen bo sveta maša z udeležbo gasilk in  gasilcev v nedeljo, 8. maja, ob 10. uri pri sveti Mariji.

DAR ZA CVETJE
Kot ste sedaj že vajeni, so bili vaši darovi cvetne nedelje, namenjeni za krašenje naših cerkva. Tako ste pri sv. Martinu na cvetno nedeljo darovali 699 eur, pri sv. Mariji pa 645 eur.
Ob zahvali vsem darovalcem tudi iskrena zahvala vsem, ki se skozi vso leto trudite, in krasite ter urejate naša svetišča. Bog povrni za vašo skrb in lepoto ter urejenost bogoslužnih prostorov.

Na veliki četrtek ste pri namenski nabirki za BEGUNCE IZ UKRAJINE, darovali 163 €. Pri Božjem grobu pa je bilo zbranih 165 €, kar se nameni za baziliko Božjega groba v Jeruzalemu.

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
Od 1. do 8. maja bo potekal teden molitve za duhovne poklice pod geslom: Pojdi in popravi mojo cerkev!
V tednu molitve naj bo živo in čim bolj zavzeto »poklicno« dogajanje predvsem v naših družinah, v župnijah, v skupinah, kjer delujemo. Molímo in vabimo k molitvi, poživímo svojo poklicanost, pričujmo in vabímo k pričevanju življenja, poskrbímo za poglobljeno katehezo.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 2.maj
19.00 sv. Marija: + mama Ema in v dober namen
+ Jozo, Mara, Juro sor. Lavrič, Dimač

torek 3. maj
sv. Filip in Jakob, apostola
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + sor. Jazbinšek in v dober namen
za nove duh. in diak. poklice
+ Lotte Elizabeta Baloh – 30. dan

sreda 4. maj
sv. Florijan, muč.
19.00 SV. KRIŽ: + Ivan Gričar
za zdravje sestre in uspešno operacijo

četrtek 5. maj
19.00 SV. KATARINA: + Slavko, Mimi, Peter Habjan
+ Zinka, Ivan Drnovšek

petek 6. maj
8.00 sv. Martin: + Anica – obl., Matevž Kahne

sobota 7. maj
19.00 sv. Martin: + sor. Grabnar, Šmid, živi in +prijatelji

nedelja 8. maj
4. VELIKONOČNA
8.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Jozo, Anđa Brčina – obl.
za zdravje v druž. Pangeršič, Bokal, Jurič
10.00 sv. Marija: živi in + gasilci
+ Minka Rovšek
+ Anja Pangeršič – obl.


ponedeljek 9. maj
19.00 sv. Marko: + sestra Zdenka
za srečno zadnjo uro in za milost Božjo

torek 10. maj
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Franci Lindič
+ za duše v vicah
+ Barbka Kmetič – 30.dan

sreda 11. maj
19.00 SV. KRIŽ: za zdravje družine Kavšak
+ Branko Špitaler – 8.dan

četrtek 12. maj
19.00 SV. KATARINA: + Janez Jager – 30. dan
+ Anica Kokove ( r.d.v več.)

petek 13. maj
FATIMSKA MATI BOŽJA
8.00 sv. Martin: v dober namen in za Božje varstvo

sobota 14. maj
19.00 sv. Martin: + Janez Jerman
+ Jožefa Prnaver – 30. dan
+ Jani Prašnikar – obl.

nedelja 15. maj
5. VELIKONOČNA
8.00 sv. Marija: + Ida Medved – obl.
za zdravje in blagoslov ( Letica)
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Cvetka, Ciril Lanišnik


ponedeljek 16. maj
19.00 SV. MARKO: + Marija Valdiga, Ljudmila Zupan
+ Janez Božič, st. Božič, Knez

torek 17. maj
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Andreja, sor. Žohar, Benko
+ starši Ajdišek, Lenart

sreda 18. maj
19.00 SV. KRIŽ: + Jožef Koznik

četrtek 19. maj
19.00 SV. KATARINA: + starši in sorodniki

petek 20. maj
8.00 sv. Martin: po namenu

sobota 21. maj
19.00 sv. Martin: + starši Petan, Sotler
+ Stanislav in družina Cestnik

nedelja 22. maj
6. VELIKONOČNA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Stane Štepec – obl.
10.00 sv. Martin: + Franc Ribnikar

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Kraljica Slovencev,
sprejmi v svoje naročje vse
svoje otroke.

Privedi nas k Jezusu,da
bomo začutili,
da je naš Brat in Odrešenik.

Bodi nam vsam najkrajša pot
k Božjemu sinu.

 

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija se je začela.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 2.810 €.
Priporočamo se še, saj so obnovitvena dela ocenjena na približno 8.000 €.

SINODA
Je skupna pot poslušanja eden drugega, na kateri lahko sodeluje vsak, ki je veren ali neveren-ateist, saj želi sinoda zajeti čim širši krog ljudi, ki želijo biti slišani. Vabljeni, da anonimno izpolnite vprašalnik na strani celjske škofije in s tem prispevate svoj delež (https://skofija-celje.si/sinoda-2021-2023-spletni-vprasalnik-za-vernike/)

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Jože Fakin, Kešetovo 1,
+ Jožefa Prnaver, Ul. španskih borcev 3,
+ Ana Volaj, Trg revolucije 4.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivato v miru.
Amen.

Oznanila za cvetno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Radostno obhajanje VELIKONOČNIH DNI!

V velikem tednu bom vsak dan pol ure pred mašo na voljo še za sveto spoved.

OBISK BOLNIKOV
V prihodnjih dneh pred prazniki bom obiskal naše bolnike po domovih.

OBHAJANJE SVETEGA TRIDNEVJA
Veliki četrtek – postavitev svete Evharistije
Na veliki četrtek se duhovniki zberemo ob škofih na t. i. krizmeni maši v stolnicah, kjer škofje posvečujejo sveta olja. Z obhajanjem svetega tridnevja in s tem največjih skrivnosti naše vere pa bomo v župniji začeli v četrtek zvečer, ko se bomo spominjali rojstnega dne svete evharistije.
S slovesno mašo zadnje večerje bomo ob 19. uri v cerkvi sv. Martina počastili spomin zadnje večerje. Po bogoslužju pa Najsvetejše iz tabernaklja ponesli v stransko kapelo, ki ta dan predstavlja Oljsko goro. Tabernakelj bo ostal prazen, glavni in daritveni oltar brez prtov, kar predstavlja žalost ob dogodku Jezusovega trpljenja.
Pri sveti maši na veliki četrtek zvečer se nam bodo predstavili letošnji prvoobhajanci. Po prenosu Najsvetejšega v stransko kapelo, sledi molitvena ura, ki jo pripravijo člani MZDP. Na veliki četrtek utihnejo tudi orgle in zvonovi.
Nabirka velikega četrtka bo letos po navodilih slovenskih škofov namenjena za pomoč ukrajinskim beguncem.

Veliki petek – spomin Jezusove smrti na križu
Veliki petek je dan strogega posta in spomin Jezusove smrti na križu. Ob uri Odrešenikove smrti, ob 15. uri, se bomo zbrali v cerkvi sv. Martina k molitvi križevega pota. Ob 19. uri zvečer bomo obrede velikega petka obhajali pri sv. Mariji. Po obredih bomo Najsvetejše, ki se ogrne v tančico, v spomin Jezusove smrti, ponesli k Božjemu grobu in tam s kratko molitveno uro počastili v grobu ležečega Odrešenika.

Velika sobota – Jezusov počitek v grobu
Na veliko soboto se verniki ustavljamo ob božjem grobu in premišljujemo Jezusovo trpljenje in smrt. Stara in lepa slovenska navada pa je tudi blagoslov ognja na veliko soboto zjutraj in blagoslov velikonočnih jedil čez dan.
Blagoslov ognja bo pri sv. Martinu ob 7.30, pri sv. Mariji pa ob 8.00 uri zjutraj.
Blagoslov jedil je obred ljudske pobožnosti, znan predvsem v naši deželi in je namenjen zavedanju Božje dobrote do človeka, da bi tako lažje dojeli Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.
Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje okolje in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, ter mašne daritve – velikonočne gostije, na katero smo vsi povabljeni.
Blagoslovi jedil bodo:
pri sv. Martinu ob 10.00 in 15.00 uri,
v Retju ob 14. uri,
pri sv. Mariji ob 11.00 in 17.00 uri,
pri sv. Katarini ob 16. uri.

Velikonočna vigilija – po zelo starem izročilu je noč iz velike sobote na veliko nedeljo, posvečena bedenju za Gospoda. Velikonočna vigilija je najslovesnejše bogoslužje celega leta. Slavje se stopnjuje od drobnega plamenčka, preko hvalnice velikonočni sveči, svetopisemskih odlomkov, Slave, Aleluje, obnovitve krstnih obljub do slovesne evharistične daritve…

Velikonočna nedelja Gospodovega vstajenja
Velikonočno jutro je tisti najsvetejši dan, ko se kristjani zaziramo v prazen grob. Najlepši dogodek je gotovo vstajenjska procesija, ko Najsvetejše in Vstalega Zveličarja ponesemo po ulicah, cestah in trgih naše dežele. Velikonočna procesija bo pri sv. Martinu ob 7.00. Pri sveti Mariji bo slovesno velikonočno bogoslužje ob 10.uri.

»Emavs« – Retje
Učencema, ki sta potovala proti Emavsu se je po tem, ko je vstal od mrtvih, pridružil sam Jezus, zato tudi kristjani v spomin na ta dogodek dan po veliki noči, na velikonočni ponedeljek, pojdemo v »Emavs«. V naši župniji to pot predstavlja cerkev sv. Križa v Retju, kamor ste povabljeni na velikonočni ponedeljek, ob 17. uri najprej k sveti maši in potem k prijateljskemu druženju.

Kristus je vstal,
Ljubezen je premagala sovraštvo,
Luč je premagala temo,
Življenje je premagalo smrt…

Spominjam se Vas pri molitvi in daritvi
in voščim doživeto obhajanje
velikonočnih skrivnosti!
Tomaž Šojč, žpk Trboveljski

BIRMA
Iz škofije smo dobili informacijo o potrditvi datuma za letošnjo sveto birmo, ki bo na Binkošti pri sv. Mariji. Takrat bo tam tudi žegnanjski dan, in z nami bo birmovalec g.škof Maksimiljan Matjaž.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 11. april
PONEDELJEK VEL. TEDNA
18.40 sv. Marija: MOLITEV V ČAST BL. A.M. SLOMŠKU
19.00 sv. Marija: + Franci Lindič
+ Rozi Brežnik
po namenu darovalke

torek 12. april
TOREK VELIK. TEDNA
18.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
19.00 sv. Marija: B. v zahv. za 50 let (Špajzer)
v čast sv. trem kraljem

četrtek 14. april
VELIKI ČETRTEK
SPOMIN JEZUSOVE ZADNJE VEČERJE
19.00 sv. Martin: + č.s. Majda Pangeršič
+ Franc, Terezija Kralj -obl.
za duhovne poklice

petek 15. april
VELIKI PETEK
STROGI POST
15.00 sv.Martin: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
19.00 sv. Marija: OBREDI VELIKEGA PETKA

sobota 16. april
VELIKA SOBOTA
BLAGOSLOV OGNJA IN VELIKONOČNIH JEDIL
20.00 sv. Marija: OBREDI VELIKONOČNE VIGILIJE
+ duh. Danijel Slatinek
+ Jože Zajc in + Zdenka
+ Rozalija Kmetič

nedelja 17. april
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
7.00 sv. Martin: VSTAJENJSKA PROCESIJA
živi in + farani
+ Minka Rovšek
10.00 sv. Marija: + sor. Lučič, Pranjič in za zdravje
+ Jože , Vesna in sor. Razdrh
za zdravje in v.d.namen (Perič)


ponedeljek 18. april
VELIKONOČNI PONEDELJEK
10.00 sv. Katarina: živi in + druž. Zorko in za zdravje
+ Avgust Babič, sin Mišo in sor.
17.00 sv. Križ: B. v zahv. za 80. let (Izlakar)
+ Ivan Gričar

torek 19. april
torek v velikon. osmini
19.00 sv. Marija: + Jožef Koznik
+ sor. Jug, Dvoršak in v.d. namen
+ Fani Tahirovič

četrtek 21. april
četrtek v velikonoč. osmini
19.00 sv. Katarina: + Marija Brinar
+ Marija Štrajhar starši Zavrl
+ Kristina Roter

petek 22. april
petek v velikonoč. osmini
8.00 sv. Martin: + Marija Romih
po namenu darovalke

sobota 23. april
sobota v velikonočni osmini
19.00 sv. Martin: 2 + Jureta Katič
v dober namen

nedelja 24. april
BELA NEDELJA
BOŽJEGA USMILJENJA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
Bogu v zahv. ob rojstnem dnevu
+ Angela, Jože Kovačič
10.00 sv. Martin: + Malči Razoršek
+ Ante Dejanovič


ponedeljek 25. april
Sv. Marko, evangelist
19.00 sv. Marko: + starši Bizjak in sorodniki
za duše v vicah

torek 26. april
18.30 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Vladimir -obl., + druž. Antolič,
Gregorič; + Filipina
+ Jana Košič – obl.

četrtek 28. april
sv. Peter Chanel
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Marina Kovač (r.d.v več.)
+Miroslav Mivec in za zdravje

petek 29. april
sv. Katarina Sienska
8.00 sv. Martin: + Rudi Klančar – obl.
po namenu darovalke

sobota 30. april
19.00 sv. Martin: + Blaž ŽnideršIč
+Jani Kos

nedelja 1.maj
3. Velikonočna nedelja
sv. Jožef – delavec
8.00 sv. Marija: + Rozi Brežnik
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ starši, bratje družine Novak

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija se bo, kakor smo določili v pogodbi, zaradi specifičnosti obnove začela takoj, ko bodo vremenski pogoji primerni.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 2.765 €. S hvaležnostjo in s prošnjo za Vaše darove se lahko obnova freska sv. Alojzija začne.

SINODA
Je skupna pot poslušanja eden drugega, na kateri lahko sodeluje vsak, ki je veren ali neveren-ateist, saj želi sinoda zajeti čim širši krog ljudi, ki želijo biti slišani. Vabljeni, da anonimno izpolnite vprašalnik na strani celjske škofije in s tem prispevate svoj delež.

S svetimi opravili sta bila pokopana:
+ Franc Veble, Sallaumines 5,
+ Lotte Elizabeta Baloh, Kešetovo 10a.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivata v miru.
Amen.

 

Oznanila za 4. postno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Molimo te Kristus in te hvalimo;
ker si s svojim križem svet odrešil!

OBHAJANJE CVETNE NEDELJE
S cvetno nedeljo Gospodovega trpljenja bomo vstopili v veliki teden. Blagoslov cvetja, zelenja in butaric bo pri obeh mašah.
Če bo ugodno vreme se za blagoslov zberemo tako pri sveti Mariji kakor pri sv. Martinu zunaj pred cerkvijo, kjer bo blagoslov in nato procesija v cerkev in sveta maša.
Nabirka pri svetih mašah na cvetno nedeljo bo v celoti namenjena za stroške krašenja naših cerkva. Hvala za vaš dar.

KARITAS SPOROČA, da bodo pri sveti Mariji na razpolaga butarice. Darovani prispevki zanje bo Karitas porabil za pomoč družinam
v stiski.
Župnijska Karitas sporoča tudi, da so in bodo na voljo velikonočne voščilnice, ki so ročno delo pridnih rok sodelavk Karitasa. Vaš prostovoljni dar bo namenjen potrebam Karitasa.

SPOKORNO BOGOSLUŽJE IN SVETA SPOVED
Spokorno bogoslužje in sveta spoved za obe župniji bo na cvetno soboto, 9.aprila, ob 16. uri pri sveti Mariji.

ČIŠČENJE CERKVE SV.MARTINA
Vse ljudi dobre volje in pridnih rok vabim na predpripravo na praznik. K temu vabi tudi čiščenje našega skupnega doma, cerkve sv. Martina, ki bo v soboto, 9. 4., ob 10h. Skrbimo za čistočo in urejenost v nas in okoli nas.

OBISK BOLNIKOV
V tednu po cvetni nedelji bom obiskoval naše bolnike po domovih. Prosim, da mi še sporočite kam je še potrebno priti.

ROMANJE V PETROVČE
Kot je bilo že objavljeno, bo na soboto po Veliki noči, 23. 4., že šestič potekalo peš romanje v Petrovče. Z romanjem se bomo letos vključili tudi v sinodalno dogajanje, saj se bomo na pot podali sinodalno – skupaj župljani Trbovelj in Hrastnika.
Uraden začetek peš romanja bo ob 6h pri kapelici na sv. Katarini. Romarji iz Trbovelj se bomo do tja odpravili ob 5.15 od cerkve sv. Martina.
Odhod avtobusa od cerkve sv. Martina bo ob 11.45, vstopiti pa bo možno na avtobusnih postajah skozi Trbovlje (avtobus bo šel nato v smeri Hrastnika in Laškega).
Ob 13h bo v Petrovčah sv. maša, ki jo bo daroval dekan g. Rok Metličar.
Po maši se bomo vsi skupaj: tisti, ki bodo prišli peš in romarji z avtobusom, vrnili z avtobusom proti domu.
Romarji z avtobusom se prijavite Mihi Hildu, peš romarji pa Gregoru Špajzerju.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
V tem tednu se začenja obnova freske sv. Alojzija. Restavratorka, akad. slik. Jasna Radšel, jo bo dokončala kot predvideva do Velike noči. Konservatorsko- restavratorska dela so ocenjena na 8.000 €.
Ob pogrebu Marije Romih in Rozi Brežnik je bilo na željo svojcev za obnovo freske sv. Alojzija darovano 965 eur.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 2.665 €. S hvaležnostjo in s prošnjo za Vaše darove se lahko obnova freska sv. Alojzija začne.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 28. marec
19.00 sv. Marija: + Adolf – obl., Justina Sirše
+ Vinko Vovk

torek 29. marec
18.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
19.00 sv. Marija: + Blaž Žnideršič
+ Joža Forte

četrtek 31. marec
18.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
19.00 sv. Martin: + Slavko Janežič, Polda, Alojz
+ Barica Pintarič
za duhovne poklice

petek 1. april
8.00 sv. Martin: + Marija Rutar
+ Frančiška Jan

sobota 2. april
19.00 sv. Martin: + Nuša, Marjan Grošelj
+ Tine Topole – obl.

nedelja 3. april
5. POSTNA – TIHA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Franc Roter – obl.
10.00 sv. Martin: + starši in stari starši Štemberger
+ Marina Kovač – 30.dan
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravijo člani župnijskih pevskih zborov)


ponedeljek 4. april
19.00 sv. Marija: + Vida Šneberger ( r.d. v več.)
za zdravje

torek 5. april
18.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
19.00 sv. Marija: + Katja Naglič – 30. dan
+ sestra Zdenka – 30.dan

četrtek 7. april
18.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
19.00 sv. Martin: + bratje, sestre Katič
Bogu v zahv. in zdr. v družini

petek 8. april
8.00 sv. Martin: + Minka Rovšek
+ v čast sv. apostolu Tadeju

sobota 9. april
19.00 sv. Martin: živi in + druž. Gotal, Pintarič
+ Rozi Brežnik – 30.dan
+ v dober namen (Zupančič)

nedelja 10. april
6. POSTNA – CVETNA
8.00 sv. Marija: za zdravje in + st. Knez, Gustarin
živi in + farani
10.00 sv. Martin: + Ciril Jurečič -obl., st. Senčar, + sestre
+ Kristina Bjelošević – 30.dan

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Rozalija Brežnik, Loke 1;
+ Vekoslava Šmergut, Novi dom 43;
+ Kristina Bjelošević, Opekarna 17;
+ Ana Klavžar, Keršičeva c. 21 a;
+ Zora Levičar, Savinjska c. 4 a.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Oznanila za 1. postno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

F. Kopač: Počitek pod križem:, Mohorjev koledar iz leta 1915.

Na pepelnično sredo smo začeli postni čas, ki ga bomo sklenili z večerno mašo velikega četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje.

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti.

Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela.

Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen (vir: rkc.si).

V postnem času kristjani premišljujemo o pomenu Jezusovega trpljenja. Opora v hoji za trpečim Gospodom je lahko tudi ljudska pobožnost križevega pota.
Postaje ali upodobitve križevega pota, se nahajajo v skoraj vsaki cerkvi in kapeli, in so sestavni del bogoslužnega prostora.

Križev pot običajno molimo v postnem času ob petkih, ko se spominjamo Jezusove smrti na križu. Posebej slovesno bomo tudi mi molili križev pot na Veliki petek ob času Jezusove smrti.

Sicer pa bo pobožnost križevega pota, ob torkih in ob četrtkih pred večerno sveto mašo. Ob nedeljah pa ste povabljeni na molitev križevega pota v naravi in sicer v Retje, kjer se bomo danes zbrali ob 15. uri, vse prihodnje štiri postne nedelje, pa uro kasneje, se pravi ob 16.uri.
Sredi meseca marca bomo ob prazniku slovesno počastili svetega Jožefa. Konec meseca bomo obhajali krščanski materinski dan in praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, kar bo natanko devet mesecev pred prihodnjim božičnim praznikom. Ta dan se ne pozabimo hvaležno spomniti naših staršev, vseh godovnjakov in godovnjakinj in priporočimo
Božji Materi predvsem prošnje za mir in sodelovanje med narodi.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, območne enote Celje, smo prijeli Kulturno varstveno soglasje za konservatorstvo restavratorsko obnovo stenske poslikave sv. Alojzija v stranski kapeli cerkve sv. Martina. Konservatorsko-restavratorska dela so ocenjena na 8.000 €.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 1.700 €. S hvaležnostjo in s prošnjo za Vaše darove se lahko obnova freska sv. Alojzija začne.

ROMANJE V PETROVČE
Letos bo na soboto po Veliki noči, 23. 4., že šestič potekalo peš romanje v Petrovče. Sprememba bo ta, da se nam bodo na poti pridružili tudi župljani iz Hrastnika.
Peš romarji se boste na pot podali predvidoma ob 6h od cerkve sv. Katarine v Čečah. K maši v Petrovško baziliko, ki jo bo ob 13h vodil dekan g. Rok Metličar, ste povabljeni tudi drugi romarji iz Trbovelj in Hrastnika.
Za vse, ki zaradi različnih razlogov na pot ne boste mogli iti peš, bo namreč organiziran avtobusni prevoz. Prijave bo v Trbovljah zbiral Miha Hild, podrobnosti pa bodo objavljene v naslednjem Martinovem listu.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 7. marec
18.00 sv. Marija: + starši in sor. Hild
za zdravje ( Marodi)

torek 8. marec
17.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
18.00 sv. Marija: + Edvard Cimerman
+ Minka Rovšek
+ za zdravje in v.d.n. (Zupančič)

četrtek 10. marec
17.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
18.00 sv. Martin: + Franjo Skušek
+ družine Vovk

petek 11. marec
8.00 sv. Martin: za uspeh in v čast sv. Antonu
+ Frančiška Jerebičnik

sobota 12. marec
18.00 sv. Martin: + Ivan Arh
za srečno pot in vrnitev

nedelja 13. marec
2. POSTNA
8.00 sv. Marija: + Marija Lukač – 30. dan
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Ana Brečko – 1. obl.
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravijo sodelavci Karitas)


ponedeljek 14. marec
17.40 sv. Marija: MOLITEV V ČAST BL. SLOMŠKU
18.00 sv. Marija: + st. Drago, Frančiška Kozina
+ Rozi Brežnik – 8. dan

torek 15. marec
17.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
18.00 sv. Marija: + družin Trošt, Morinc
za zdravje in 2 + Jožeta Laznik

četrtek 17. marec
18.00 sv. Katarina: + Joža Forte ( r.d.v večnosti)
+ družine Senčar
+ družin Ramšak, Zorko

petek 18. marec
8.00 sv. Martin: + Marija Romih – 30. dan

sobota 19. marec
sv. Jožef
18.00 sv. Martin: + Jožef, Milka Špajzer
+ Jožef Koznik
+ Jože, Alojzija Dolanc

nedelja 20. marec
3. POSTNA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Rozalija Kmetič -30. dan
10.00 sv. Martin: + Olga Duh – obl.
+ Antonija Lebar – obl., + sor. Lebar, Mivec
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravi skupina otroci Brezmadežne)


ponedeljek 21. marec
17.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
18.00 sv. Marija: + Jožef Leskovšek
+ Franc – obl., Antonija Medvešek

torek 22. marec
18.00 sv. Marija: + Slavi Grošelj, Alojz Salmič, Matilda Schad
+ Slavica, Franc Stakne

četrtek 24. marec
17.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
18.00 sv. Martin: za zdravje in posl. uspeh (Flere)
+ družine Guna

petek 25. marec
GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI
10.00 sv. Marija: po namenu ž. karitas sv. Marija
18.00 sv. Martin: + Hedvika, Edi Hribšek in sor.

sobota 26. marec
18.00 sv. Martin: + Malči Razoršek – 30.dan
+ Lado Vovk

nedelja 27. marec
4. POSTNA
8.00 sv. Marija: + Silva – obl., Janez, Kunigunda, + sestre
+ Milena Lorger – 30.dan
B. v zahv. za zdravje in zdr.osebje
10.00 sv. Martin: živi in + farani
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravi molitvena skupina)

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji
namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se
spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po
telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate
kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog
povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Marija Lukač, Novi dom 32a,
+ Marija Romih, Kol. 1. maja 21,
+ Amalija Razoršek, Klek 32a,
+ Pavlika Gradišek, Kešetovo 7,
+ Marina Kovač, Kešetovo 4.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.