Oznanila za 19. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BOŽJA LJUBEZEN – RESNIČNI ZAKLAD

Evangelij današnje nedelje govori o želji po dokončnem srečanju s Kristusom. To je želja, zaradi katere smo budnega duha in vedno pripravljeni, saj ga pričakujemo iz vsega svojega srca, z vsem, kar smo. To je temeljni vidik življenja.
Kristjan je torej tisti, ki nosi v sebi veliko in globoko željo,  srečati se s svojim Gospodom skupaj s svojimi brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar nam Jezus pravi, je povzeto v znanem Jezusovem izreku: »Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce«. Vsi mi imamo kakšno željo? Ubogi tisti ljudje, ki nimajo nobene želje! Željo iti naprej, proti obzorju. Za nas kristjane je to obzorje srečanje z Jezusom, srečanje ravno z Njim, ki je naše življenje, naše veselje, tisti, ki nas osrečuje.
Ali imaš srce, ki si nekaj želi, ali je tvoje srce zaprto, zaspano, omrtvičeno, odprto zgolj za stvari življenja? Je prisotna želja iti naprej na srečanje z Jezusom … In kje je tvoj zaklad, tisti, ki si ga želiš? Katera resničnost je zate najpomembnejša, najbolj dragocena, tista resničnost, ki kakor magnet privlači srce? Ali lahko rečemo, da je to Božja ljubezen, ki je hotenje delati dobro drugim, živeti za Gospoda in za druge?
Nekdo bi lahko rekel: »Zame je pomembno, da imam delo, družino in zame je najpomembneje, da gre življenje naprej z družino, z delom …« Seveda je to res; pomembno je, da je vse prav z delom in družino, toda katera je tista moč, ki drži skupaj to moje delo in družino? Ljubezen je tista. V naše srce jo seje Bog. Gre torej za Božjo ljubezen. In ravno ta Božja ljubezen je tista, ki daje smisel majhnim vsakodnevnim prizadevanjem in ki tudi pomaga pri soočanju z velikimi in majhnimi preizkušnjami našega življenja. Resnični človekov zaklad je to, da gremo v življenju naprej z ljubeznijo, in to s tisto ljubeznijo, ki jo je Gospod posejal v naše srce. In to je resničen in neprecenljiv zaklad. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

7. avgust
19. NEDELJA MED LETOM
sv. Kajetan, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Adolfa Vengusta
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in rajne župljane
za + Francija Zupančiča
8.00 Hrastnik: v zahvalo za 90 let bogato izpolnjenega življenja Anice Žagar
10.00 Dol pri Hrastniku: za Petra Golouha ob roj. dnevu ter pok. starše Golouh in Peklar

Ponedeljek, 8. 8.
sv. Dominik, ustanovitelj dominikancev
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Jožefa Koznika ter žive in pokojne sorodnike
za zdravje

Torek, 9. 8.
sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), redovnica, mučenka
17.00 Hrastnik: za + Stanislava Žagarja
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Frančiško Lokovšek (30. dan)
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Ivanko Podbregar

Sreda, 10. 8.
sv. Lovrenc, diakon in mučenec
/

Četrtek, 11. 8.
sv. Klara (Jasna), devica
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Lucijo Katič

Petek, 12. 8.
sv. Ivana Šantalska, redovnica
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za zdravje

Sobota, 13. 8.
sv. Hipolit in Poncijan, mučenca
7.30 Hrastnik: za + Franca Ornika
8.30 Dol pri Hrastniku: za + Štefko Jančič (obl.)
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožeta Talanta (obl.)
za + Olgo (obl.), Karla, Karlija in Anico Hočevar

14. avgust
20. NEDELJA MED LETOM
sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
po namenu
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Marijo, Antonijo in Pavlo Podmenik

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V skladu z rednimi premestitvami duhovnikov so se tudi na našem področju uveljavile nekatere spremembe. S 1. avgustom 2022 sem g. Tomaža Šojča zamenjal Matej Dečman. Od njega sem v upravljanje prevzel župniji Trbovlje – sv. Martin in Trbovlje – sv. Marija. S 1. avgustom sem od g. Rok Metličarja v soupravo prevzel tudi župniji Hrastnik in Dol pri Hrastniku. G. Tomažu in g. Roku se zahvaljujem za njuno dušnopastirsko delo v tukajšnjih župnijah in jima želim obilo blagoslova tudi v prihodnje.
Z namenom čim bolj enotnega delovanja in seznanjanja s pastoralnim utripom vseh štirih župnij, ki jih upravljam, bodo tiskana oznanila odslej skupna in bodo izhajala vsak teden. Bodite pozorni zlasti na razporede sv. maš po različnih župnijah. Če me potrebujete, me lahko dobite na tel. št.: 041/388-145.
Zaradi bolniške odsotnosti vikarja, g. Gregorja Majcna, sem trenutno sam odgovoren za delo na vseh štirih župnijah. Zaradi tega lahko pride do sprememb v urniku sv. maš. Kolikor bo le mogoče, bom upošteval termine sv. maš, za katere ste se že dogovorili. Trenutno ni znano, kako dolgo bo trajalo to stanje, zato vas prosim za razumevanje.
Vse skupaj je velik izziv tako za duhovnika kakor tudi za župljane vseh štirih župnij. Zato še naprej vabljeni k zavzeti molitveni podpori in k dejavnemu udejstvovanju povsod tam, kjer že sodelujete in kjer bodo okoliščine pokazale še nove potrebe sodelovanja. Vabim vas tudi k razumevajočemu sprejemanju sprememb, kjer bodo potrebne in kjer jih bodo narekovale razmere.

Trbovlje – sv. Martin in Trbovlje – sv. Marija

Hvala vsem, ki ste v akciji MIVA v zahvalo za srečno prevožene kilometre darovali za prevozna sredstva naših misijonarjev. V ta namen smo v župniji Trbovlje – sv. Martin zbrali 455 € in v župniji Trbovlje – sv. Marija 770 €. V imenu misijonarjev iskren Bog povrni za vaš dar!

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brdc, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Marnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

»Mar ne veste, da je vaše telo, ki ga imate od Boga,
tempelj Svetega Duha, ki je v vas!
Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno.
Zato poveličujte Boga v svojem telesu.«
(1Kor 6,19–20)

Bodi pripravljen v tem trenutku, živi zdaj, odsevaj bogastvo ljubezni

Ljudje so včasih sposobni izkusiti življenje le tako, da doživijo kolikor je mogoče raznolikih stvari, če gredo na primer na daljna potovanja ali pa na dopustu počnejo nenavadne stvari. Morda gredo zaradi tega na dopust k animiranim dogodkom, da bi drugim dopustili, da animirajo njihovo življenje, da jih vznemirijo, da bi začutili življenje. Toda to je zgolj površina življenja. S tem vstopajo v občutek življenja, ki bo najverjetneje že v naslednjem trenutku minil in zapustil plehek priokus.
Resnično zna živeti le tisti, ki je sposoben živeti v danem trenutku. Je povsem pri sebi. Je povsem pri svojih čutih. Čuti sam sebe. Hodi skozi gozd, duha vonjave gozda, posluša šumenje vetra in petje ptic. Gleda lepote dreves, vidi, kako sonce prodira skozi liste dreves in kako se vse potaplja v čudovito luč. Obstoji, ko pride na jaso, in dovoli, da ga obsije in ogreje sonce. Z vsemi čuti zaznava, kar ga obdaja. Kar je majhno, zanj postane veliko in pomembno. Ne motijo ga druge misli.
Če sreča človeka, se povsem posveti temu srečanju, in zato bo obdarjen s tem, kar drugi človek izžareva in mu posreduje. Človeka, ki živi z vsemi svojimi čuti, ni treba priganjati k življenju. Živi življenje v polnosti. Naj bo tvoje bogastvo srca podeljeno z drugim. Naj nas Jezus najde pripravljene v vsakem trenutku. (A. Grün, Kaj nam omogoča živeti)

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim stregel.«

(Lk 12,18–21 )

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Turju poslovili od pokojnega Ludvika Verka. Molimo za pokoj njegove duše.