Oznanila za 30. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

KOMU SEM PODOBEN

»Samoprevara je v nekem pogledu večje zlo kot greh. Spreobrnitev lahko zabriše greh, ovira temu pa je zaslepljenost. Pravega farizeja ne poboljšaš.« Tako je o »svetem možu« iz današnjega evangelija zapisal nemški bogoslovni profesor Janez Krstnik Hirscher. Drugo ime za farizeja je hinavec, licemerec, svetohlinec, človek z dvema obrazoma. Eden – brez gube in madeža – je za javnost, drugi, ki ga skrbno skriva, pa je njegov pravi obraz. Tega gotovo pozna Bog, najbrž pa tudi tisti, ki živijo ob njem.
V današnjem evangeliju si nasproti stojita dva moža – farizej in cestninar – ki sta prišla molit v jeruzalemski tempelj. Prvi je pripadnik stranke najbolj pravovernih Judov, ki so do potankosti poznali vsa določila Mojzesove postave in jih tudi izpolnjevali. Cestninar pa je eden nižjih davčnih uradnikov, ki so na mitnicah pobirali pristojbine za ceste in mostove. Pri ljudeh so bili osovraženi, ker so bili v službi rimskih okupatorjev, pa tudi zato, ker so pogosto bili sleparji. Za farizeje so bili cestninarji najslabši med ljudstvom – drhaljo.
Farizej se ima za svetega in na to svojo svetost je silno ponosen. Pred Bogom se širokousti s svojimi dobrimi deli. V besedah še nekako priznava, da ni dober sam od sebe, zato pravi: »Bog, zahvalim te.« Vendar pa svoje zasluge razklada pred Bogom kot kramar svoje blago. Boga nič ne prosi, kakor da ničesar ne potrebuje. Povsem drugače se obnaša cestninar. V svoji kratki molitvi se sklicuje na Božje usmiljenje. Išče odpuščanje grehov pri Bogu, ker ve, da bo obogatel, če bo s kesanjem in z iskreno ponižnostjo izpraznil svoje srce. Potem bo v njem spet prostor za Boga in za ljudi.
»Dva človeka sta se vračala iz templja: farizej in cestninar,« razmišlja ob evangeliju pater Lojze Bratina. »Farizej se je vračal takšen, kakršen je prišel. Drugače pa cestninar: prišel je slaboten, vrača se okrepljen; prišel je ubog, vrača se obdarjen; prišel je duševno omajan, vrača se ozdravljen.« Bistveno vprašanje pri tem pa je: kakšen se danes vračam jaz iz našega templja, iz naše cerkve. (S. Čuk, Misli srca)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

23. oktober
30. NEDELJA MED LETOM, MISIJONSKA
sv. Janez Kapistran, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Kavčakove in Gabrškove
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Frido Deželak
za duše v vicah in za spreobrnjenje grešnikov
8.00 Hrastnik: za + Marijo in Janeza Macerla
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Franca Volaja (obl.)
za + Knezove, Napretove in Milko Hafner
za + župnika Franca Ornika

Ponedeljek, 24. 10.
sv. Anton Marija Claret, škof in redovni ustanovitelj
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Viktorijo Naglič
za + iz družine Perko

Torek, 25. 10.
sv. Krizant in Darja, mučenca
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Janeza in Barbaro (obl.) Korbar
za + Ivana Aufliča (obl.)
18.30 Trbovlje – sv. Marija: molitev rožnega venca
19.00 za + Alojza (obl.) in Frančiško Željko
za + Adolfa Vengusta (obl.)

Sreda, 26. 10.
sv. Lucijan in Marcijan, mučenca
7.30 Dol pri Hrastniku: za + župnika Franca Ornika
8.15 Hrastnik: za + Janeza in Heleno Pasičnjak

Četrtek, 27. 10.
sv. Evarist, papež
18.00 Hrastnik: za + Hedviko Kolar, vse Kolarjeve in Selanove
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev rožnega venca
19.00 za vse + Selevške
za + starše in brata Rozman ter Ano Gliha

Petek, 28. 10.
sv. Simon in Juda Tadej, apostola
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožefa in Agnes Jan
za + Roberta Pusta

Sobota, 29. 10.
sv. Felicijan, mučenec
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Nežko Hribšek in Marijo Pfeifer
za + Leopolda in Marjetko Hočevar (obl.)

30. oktober
31. NEDELJA MED LETOM
sv. Marcel, mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Blaža Žnideršiča
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Hedviko Hribšek (obl.) in sorodnike
za + Heleno Spende (30. dan)
za + Ano Ahac
8.00 Hrastnik: za + Avgusta in Jožefo Špeglič
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Marijo Jančič (obl.) in Stanka Bizjaka
za + Marijo Šmit (30. dan)

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Danes, na misijonsko nedeljo, so vaši darovi pri sv. mašah namenjeni za misijone. Iskrena hvala za vaš dar.

Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje bo danes potekalo v Rogaški Slatini. Ob 15.00 bo molitvena ura s pričevanjem slovenskih misijonarjev, ob 16.00 pa bo slovesna sv. maša. Somaševanje duhovnikov bo vodil celjski škof Maksimilijan. Vabljeni.

V četrtek vabljeni na srečanje biblične skupine, ki bo ob 19.45 v učilnici pri Sv. Martinu.

V petek zjutraj bo mašo vodil dekan g. Rok Metličar. Med mašo bo obred umestitve župnika.

Prihodnjo nedeljo bomo ure prestavili na zimski čas (1 uro nazaj). Urnik sv. maš ostaja enak.

V vseh štirih župnijah bomo imeli molitve za pokojne – spomine. Vaše pokojne, ki jih priporočate v molitev in spomin pri sv. maši, lahko sporočite po mašah v zakristiji.

Bogoslužja na praznik vseh svetih, 1. novembra, bodo potekala po naslednjem urniku:
Trbovlje – sv. Martin: sv. maša ob 10.00, po maši molitev za rajne na starem pokopališču; ob 15.00 molitev za rajne na pokopališču v Gabrskem (molitev začnemo v poslovilnem prostoru pri vežicah); ob 18.00 v cerkvi molitev rožnega venca po namenu spominov.
Trbovlje – sv. Marija: sv. maša ob 8.00.
Hrastnik: sv. maša ob 8.00; ob 18.00 molitev rožnega venca po namenu spominov.
Dol pri Hrastniku: 14.30 v cerkvi molitev po namenu spominov, 15.00 sv. maša, po maši molitev za rajne na pokopališču na Dolu.

Bogoslužja na praznik spomina vernih rajnih, 2. novembra, bodo potekala po naslednjem urniku:
– molitev za rajne na pokopališču v Dragi ob 17.00, sv. maša v Hrastniku ob 18.00.
– molitev za rajne na pokopališču v Gorah ob 17.00; molitev za rajne na pokopališču v Turju ob 17.30, nato sv. maša ob 18.00; po maši molitev po namenu spominov.

Danes (23. 10.) še lahko oddate list na katere ste zapisali koga predlagate za člane ŽPS.

V zakristiji vam je na voljo Marijanski koledar (3 €) in Mohorjeva pratika (6,90 €).

Trbovlje – sv. Marija

Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi vsak torek, ob 18.00 k molitveni uri v učilnico.

Za zamenjavo ozvočenja v cerkvi sv. Marije so verniki v Trbovljah darovali 541 €, verniki iz Hrastnika pa 50 €. Hvala za vsak vaš dar.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.

Hvala vsem, ki ste darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. Če bo vse po načrtu, se bo zvon oglasil še v tem mesecu.

Dol pri Hrastniku

Prenovili smo duhovniški grob na pokopališču na Dolu. Del stroškov smo že poravnali, ostalo pa upamo, da bomo v kratkem. Hvala vsem, ki boste darovali v ta namen. Vabljeni tudi, da se ob prazniku vseh svetih ustavite ob grobu pok. župnika Franca Ornika in se njega in ostalih pokojnih spomnite v molitvi.

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Slatnega in Črdenca, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Brdc. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.


BESEDA ŽIVEGA BOGA
Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ 
Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 18,13–14)


Danes je misijonska nedelja. Povabljeni smo k premišljevanju o poslanstvu v osrčju krščanske vere. Cerkev je namreč misijonska po naravi; če to ne bi bila, ne bi bila več Kristusova Cerkev, ampak eno izmed združenj, ki bi kaj kmalu iztrošilo svoj smisel in izginilo.
Svet najbolj potrebuje evangelij Jezusa Kristusa. Po Cerkvi nadaljuje svoje poslanstvo usmiljenega Samarijana in zdravi krvaveče rane človeštva; nadaljuje poslanstvo Dobrega pastirja in neprestano išče izgubljene na krivih in brezciljnih poteh. Hvala Bogu ne manjka pomenljivih izkušenj, ki pričujejo o moči preobrazbe evangelija. Lahko pomislimo na mnoga pričevanja o tem, kako evangelij pomaga premagovati zapiranje, spopade in rasizem ter spodbuja spravo, bratstvo in deljenje dobrin.
Misijon Cerkvi govori, da ni sama sebi namen, temveč orodje in posrednica kraljestva. Povabljeni smo k veselemu oznanjevanju v Cerkvi. Ne imejmo pred seboj strahu, ampak veselje, ki ga daje mirna vest in navdušenje nad Kristusom. Naredimo tisto, kar nam vest naroča. Bodimo zvesti Bogu, čeprav ne moremo storiti veliko. Vsak droben korak šteje, naj bo le narejen vedno v pravi smeri.
Kako preprosto lahko razumemo, kaj je naša naloga, da bomo resnični misijonarji. Bodimo kakor otroci. Odpovejmo se svojim predstavam in samovolji ter sprejmimo Njegovo voljo za življenjsko vodilo. Brez dvoma nas bo ta vodila v ljubečo skrb za bližnjega, še posebej za najbolj trpečega. Ne zadošča, da živimo za drugega, zanj moramo tudi umreti, še več, ne herojske smrti, ampak v preziru in zasmehovanju, ker se borimo za Božjo ljubezen, za Njegovo resnico … Tu se začne naše misijonsko delo. Naj traja vse življenje, ne le na misijonsko nedeljo. (E. Mozetič)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Milke Okrajšek. Molimo za pokoj njene duše.