Oznanila za 33. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BODITE STANOVITNI

Stanovitnost nam zagotavlja večno življenje. Pojavlja pa se vprašanje: Kakšna stanovitnost, pri čem moramo vztrajati? O neki stanovitnosti je govoril tudi evangelij prejšnje nedelje, če se še spomnimo. Saduceji so bili izredno vztrajni pri vprašanju, čigava bo žena po smrti, če jo je imelo za ženo kar sedem bratov. Je to takšna stanovitnost, ki nam zagotavlja življenje?
O drugi stanovitnosti govori današnji evangelij, ki opisuje dogajanje ob našem koncu. Jezus pravi, da bodo nad nas dvigali roke, nas preganjali, izročali v shodnice in ječe … Pri tem pa nas spodbuja: Vtisnite si v srca to, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in modrost. Če skušamo sestaviti sliko iz treh evangelijev, lahko iz njih izluščimo dve jasni trditvi: Prava vera se mora odražati v stanovitnosti in samo stanovitnost bo nagrajena z večnim življenjem.
Da se bomo lažje orientirali, se vprašajmo, pri čem je Jezus vztrajal do konca, v čem je bil kot vzor vernika do konca dosleden. Pregovor pravi: kakršna smrt, takšno življenje. Pa poglejmo na križu visečega Jezusa, pri čem vztraja, kaj je njegova stanovitnost.
»Glej, tvoja mati«, reče Janezu, in materi: »Glej, tvoj sin.« Kako čudovito vztrajanje v ljubezni. Jezus se tudi na križu ne vrti okrog samega sebe, krivice ali česa podobnega. Živel je za druge in za druge umira! »V tvoje roke izročam svojo dušo,« nato reče Jezus na križu svojemu Očetu. Jezus ve, kaj je bistveno. To je edino, kar ostane, le njegova duša. Vse je dal od sebe, nič ni ostalo. Pri tem ni nobene zagrenjenosti. Ohranja svoje dostojanstvo, ki mu ga je podaril Oče. In Očetu ga zopet vrača. V celoti je bil Njegov ljubljeni sin. Njegova stanovitnost je bila stanovitnost v ljubezni in spoštovanju samega sebe kot Božjega sina. In nato čisto na koncu: »Dopolnjeno je!« Jezus je vztrajal do konca. Stanoviten je bil do konca v nalogi, ki mu jo je zaupal Oče. Po njegovem zgledu bodimo stanovitni tudi mi, pa si bomo pridobili Življenje, kakor nam obljublja današnji evangelij. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

13. november
33. NEDELJA MED LETOM, MARTINOVA NEDELJA
sv. Stanislav Kostka, redovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
v zahvalo za 80 let življenja in za zdravje
za + Angelo Kunstelj (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Minko Rovšek
8.00 Hrastnik: za verne duše v vicah
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Martina Marinka ter Karla in Martino Grešak
za + Matevža in Marijo Šunta
za + Alojza Klemena in sorodnike

Ponedeljek, 14. 11.
sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za zdravje Pumpar Franja
za + iz družin Lavrin in Guna

Torek, 15. 11.
sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj
18.00 Dol pri Hrastniku: za U Karla in Martino Grešak
za + Franca in Ano Laznik
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + starše in brate Kmetič in Jan ter Francko Jerebičnik
za zdravje družine Medved

Sreda, 16. 11.
sv. Marjeta Škotska, kraljica
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
8.00 Turje: za + Frančiško Lokovšek
za + Ludvika Verka

Četrtek, 17. 11.
sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
18.00 Hrastnik: za + Štefko Vučajnik
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Frido Deželak
za + Kristino Sirše

Petek, 18. 11.
posv. bazilik sv. Petra in Pavla
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Milko Koncilija
za + Pavlo Pust

Sobota, 19. 11.
sv. Matilda, redovnica
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Heleno Spende
za + Milko Okrajšek (30. dan)

20. november
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
sv. Edmund, kralj
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rozalijo in Filipa Skaleta
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Rozalijo Brežnik in sorodnike
za + Ivana in starše Rihter in Jazbec
8.00 Dol pri Hrastniku: za + Milko Žabkar ter Belindo in Justina
za + Martino Klarić (obl.)
za + Draga Kozoleta (obl.)
10.00 Hrastnik: za + Darjana Kršiča (obl.)
za zdravje in Božje varstvo

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Pevovodje in organisti vseh štirih župnij lepo vabljeni na srečanje, ki ga bomo imeli jutri, 14. novembra, ob 19.30 v cerkvi sv. Marije v Trbovljah.

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Trbovlje – sv. Martin
Danes obhajamo v naši župniji dvojno slovesnost. Ob letošnji Martinovi nedelji se veselimo tudi zlate maše, ki jo je letos obhajal naš rojak, g. Martin Cirar. Hvala vsem, ki ste ob tej priložnosti očistili ter okrasili cerkev in okolico. Hvala gospodinjam, ki so poskrbele za pecivo za pogostitev po sv. maši. Hvala mojim domačim, ki so darovali vino za pogostitev. Iskrena hvala tudi mladim, ki so pomagali pripraviti pogostitve in bodo pomagali tudi sedaj po sv. maši. Hvala ŽPS in ostalim sodelavcem, ki so pomagali s praktičnimi nasveti za pripravo današnje slovesnosti. Hvala ministrantom, pevcem, bralcem in ostalim liturgičnim sodelavcem, ki so poskrbeli za lepo obhajanje te slovesne sv. maše. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli, da je današnja slovesnost lepo potekala. Po sv. maši vas vabim, da se ob cerkvi še ustavimo ob skupnem druženju in praznovanju.

Tako kot lani, bo Karitas tudi letos izdelovala adventne venčke po naročilu (naročilo po GSM: 041/944-145 ali v pisarni Karitas). Darovi za venčke so namenjeni župnijski Karitas. Hvala.

Trbovlje – sv. Marija
Strošek zamenjave ozvočenja v cerkvi Sv. Marije v Trbovljah je nekoliko manjši, kot je bilo sprva predvideno in znaša slabih 5.400 €. Do sedaj ste v ta namen verniki iz Trbovelj darovali 938 €, verniki iz Hrastnika pa 50 €. Hvala za vaše darove.

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Prihodnjo nedeljo (20. 11.) je osrednji praznik naše župnije. Slovesno sv. mašo ob 10.00 bo vodil kapucin br. Luka Modic. V soboto, 19. novembra ob 8h zjutraj bomo čistili cerkev in okolico. Vsaka, še tako majhna pomoč je več kot dobrodošla! Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da pristnost sporočite Olgi ali Alešu.
Hvala vam, da čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve, ki je naš skupni dom in tako odgovornost nas vseh. Lepota našega svetišča je ogledalo naše župnijske skupnosti.

Na 1. adventno nedeljo bodo na razpolago adventni venčki. Vaši darovi zanje so namenjeni za obnovo cerkve. Hvala za vaš dar.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brnice. Za prihodnji teden pa za čiščenje prosimo vernike iz trga Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.


Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Do sedaj ste v ta namen verniki iz Dola darovali 520 €. V župnijski cerkvi na Dolu je nabiralnik kamor lahko oddate svoj dar ali ga oddate gospe Magdi oz. kateremu od duhovnikov. V Hrastniku lahko svoj dar za obnovo groba oddate Olgi ali Alešu po sv. maši ob izhodu iz cerkve. Do sedaj ste v Hrastniku za ta namen darovali 60 €. Hvala za vaše darove. Tudi s skrbjo za urejene grobove naših pokojnih pokažemo ljubezen do tistih, ki so pred nami že odšli v večnost.

Zgodba nekega poklica …

Moja življenjska pot se je začela v središču »rdečih revirjev«, v Trbovljah. Tam sem obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Zgodaj sem bil soočen z gradnjo raja na zemlji, ki ni bila nič kaj prepričljiva. Tudi tisti, ki so uživali ugodnosti tedanjega sistema, niso živeli življenja v polnosti, po katerem hrepeni človek v svoji globini. Godile so se nesreče, razsajale bolezni in kosila smrt. Treba je bilo najti smisel in cilj življenja nekje globlje. Hvala Bogu, dano mi je bilo spoznati, da »je Jezus Kristus pot, resnica in življenje«. Te evangeljske besede sem si pred 50 leti vzel za geslo. Želel sem in še želim tudi druge voditi po tej Poti k Resnici in Življenju. Več kot polovico svoje duhovniške poti sem prehodil z gomilskimi župljani. Žal še zdaleč nisem uspel dati ljudem toliko, kot sem želel in upal, da bom. A Jezus pomnožuje pet podarjenih hlebčkov rženega kruha, da nasiti veliko množico. Hvaležen sem župljanom, da me podpirajo, mi stojijo ob strani in me spremljajo z molitvijo. Veliko mi pomeni povezanost z duhovniki, zlasti naveza s sobratom Alojzom Pirnatom pri pastoralnem delu v soupravljani župniji Sv. Jurij ob Taboru. Pa tudi jurski župljani bogatijo mojo duhovniško pot. (www.druzina.si/clanek/martin-cirar-zupnik)

Zlatomašniku, g. Martinu Cirarju, želimo trdnega zdravja in obilo Božjega blagoslova pri njegovem duhovniškem poslanstvu!

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubnimi darovi. Jezus pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?«
Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi!« Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgúbil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« (Lk 21,5–8.17–19)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojnega Cirila Sotlarja. Molimo za pokoj njegove duše.