Oznanila za dni od 29.10. do 11.11.

AKTUALNI POUDARKI
Premik ure
Ker smo premaknili urine kazalce na zimski čas, ne pozabite na to, da s tem premikamo tudi ure večernih maš na 18. uro, prav tako se s tem prestavijo termini večernih skupin.

Čiščenje cerkve sv. Martina
Vse ljudi dobre volje in pridnih rok vabim na predpripravo na župnijski praznik. K temu vabi tudi čiščenje našega skupnega doma, cerkve sv. Martina, ki bo v soboto, 3. 11., ob 9.30. V izogib težavi, da bi kdo stal križem rok, je zaželeno, da s seboj prinesete tudi kakšne pripomočke – krpe, metle, motike in podobne uporabne zadeve. Skrbimo za čistočo in urejenost v nas in okoli nas.

VSI SVETI
Ob prazniku vseh svetnikov ste še posebej vabljeni k dopoldanskim svetim mašam. Popoldne, ob 13.30, bodo v cerkvi sv. Martina molitve za rajne z božjo besedo in litanijami vseh svetnikov. Ob 15. uri pa se bomo zbrali na pokopališču in blagoslovili grobove ter molili za rajne. Ob 18. uri ste vabljeni k sv. Mariji kjer bomo molili rožni venec in se spominjali naših rajnih. Na dan vernih duš bomo po maši ob 10. uri odšli na staro pokopališče, kjer bomo blagoslovili grobove in molili za rajne.

MARTINOVI DNEVI
Kot že nekaj zadnjih let, bomo tudi letos farnega zavetnika, sv. Martina, počastili z nekaterimi spremljevalnimi dogodki. V sredo, 7. 11., po sveti maši bo koncert duhovniškega okteta Oremus.

V petek, 9. 11., bo ob 19.00 v župnijskem domu predstavitev knjige SLOVENSKE PODOBE ZLA. Med nami bo avtor knjige g. France Cukjati.

V nedeljo pa bo ob 10.00 slovesna sveta maša, ki jo bo vodil provincial lazaristov g. Franc Rataj. Vabljeni v kar največjem številu in že vnaprej hvala za vaše dobrote, ki jih boste pripravili za druženje po sveti maši.

Pojdimo zdravi med ljudi
Prihajamo v čas, ko bo zaznati več prehladov in dihalnih obolenj. Zato vas zelo naprošam, da v tem času iz zdravstvenih razlogov, olike in iz pozornosti do drugih, pa tudi iz spoštovanja do božje službe, ne prihajate k bogoslužju, če ste bolni. Gotovo nikomur ni prijetno, da ti nekdo celo mašo kašlja, kiha in smrka za ovratnik. Ob tem vam vsem ponavljam, da v kolikor smo bolni in zaradi tega izostanemo od sv. maše, to pomeni opravičen izostanek. Poskrbimo za zdravje drug drugega.

ZAHVALNA NEDELJA
Na zahvalno nedeljo bomo obhajali zahvalno bogoslužje tudi v Retju ob 15. uri. Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki skrbite za župnijo in zame, vsem nositeljem pomembnih funkcij v župniji, članom Karitasa in ŽPS. Zahvalna nedelja je dan, ko se Bogu zahvaljujemo drug za drugega in za naše skupne darove. V ta namen ste povabljeni, da na zahvalno nedeljo k daritvenemu oltarju položite svoje darove, ki so sad zemlje in dela naših rok, za katere se vam zahvaljujem že vnaprej. Seveda pa sporočam, da bom del tega, kar boste prinesli k oltarju, izročil tudi Karitasu, kjer bodo izročeno koristno porazdelil prosilcem.

V nedeljo, 11. 11. 2018, na Martinovo, bo ob 18. uri v Delavskem domu Trbovlje koncert MePZ Prosavus iz Trbovelj z gosti. Vstop je prost, vljudno vabljeni!