Oznanila za teden od 10.10. do 16.10.

– Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 478,34 € in pri sv. Katarini 53,37 € in 1 nemško marko. Skupaj 531,71 €. Bog povrni! Septembra je imela župnija 3.176,30 € prihodkov in 1.756,35 € izdatkov.

– V ponedeljek, 10. 10., po sveti maši bo srečanje za starše veroučencev.

– Župnijska karitas vabi k darovanju ozimnice v torek, 11. 10 in v sredo 12. 10. med 9.00 in 12.00. Zbiranje ozimnice je namenjeno za pomoč družinam in posameznikom v stiski. Zbirno mesto bo v prostorih župnijske karitas, v starem župnišču.

– V soboto, 15. 10 ob 18.00, se začenjajo mladinska srečanja. Na srečanja ste vabljeni vsi, ki se počutite mladi. Več informacij lahko dobite pri Maji Žibret.

– V soboto, 22. 10., bo v Celju ministrantski kviz. Ministranti ste vabljeni, da se srečanja udeležite. Gradivo je bilo že objavljeno spomladi v reviji Ministrant, lahko pa ga tudi naročimo.

– Ves oktober je posvečen molitvi rožnega venca, kjer skupaj z Božjo Materjo Marijo premišljujemo skrivnosti rožnega venca, ki so povzetek evangeljskega sporočila. Pod korom je pripravljena košara, kamor lahko položite napisane molitvene namene, za katere bomo molili pri rožnem vencu. Molitev rožnega venca bo vsak dan, razen ob nedeljah, ob 18.30, v župnijski cerkvi. Molitev oblikuje župnijska molitvena zveza za duhovne poklice.

– Tudi letos nameravamo vzpostaviti skupino za predšolski verouk. Vsi starši, ki to želite, se lahko prijavite pri Simoni Jan ali v župnišču. Srečanja se bodo predvidoma začela v sredini oktobra, oz. po dogovoru s Simono.

– V župniji poskušamo vzpostaviti tudi otroški pevski zbor, ki ga je pripravljena voditi Tina Pangeršič v sodelovanju s Simono Jan. Vsi, ki imate veselje do petja se zglasite pri Tini ali Simoni.

– V pripravi na župnijski misijon je vsak izmed nas povabljen, da razmisli, kaj bo prispeval k pripravi. Pri tem mislimo predvsem na duhovno pripravo. Lahko začnemo obiskovati sveto mašo tudi med tednom, povabljeni smo, da pogosteje pristopamo k spovedi, posebej še za prve petke, zelo dobrodošlo je lahko tudi branje Svetega pisma, kjer nam neposredno govori Bog. Bolj, kot bomo sami sebe pripravili na misijon, več sadov lahko pričakujemo.