Oznanila za teden od 13.4. do 19.4.

– Na velikonočni ponedeljek bo sv. maša ob 9. uri pri sv. Miklavžu v Lokah in pri sv. Marku. V župnijski cerkvi bo večerna sv. maša ob 19. uri. Prav tako bo bogoslužje ob 19. uri v bolnici.

– V velikonočnem času nadaljujemo z molitvenimi urami ob nedeljah uro pred večerno mašo. Vabljeni!

– Devetdnevnica Božjega usmiljenja bo vsak večer ob 18.45.

– V Martinovem kotu lahko dobite velikonočno številko Družine.

– Zaradi velikonočnih praznikov v tem tednu verouka ne bo.

Zahvala
Vsem, ki ste v dneh priprav na velikonočne praznike s svojim delom: izdelovanjem butar, čiščenjem, krašenjem… prispevali k lepoti cerkva v naši župniji; vsem, ki ste sodelovali pri obredih velikonočmega tridnevja: apostolom, nosilcem bander, neba, luči, Zveličarja, pevcem, ministrantom, bralcem; vsem, ki ste bili v teh dneh z molitvijo ob Jezusu v dneh njegovega trpljenja in vstajenja in vsem, ki ste praznovanje velike noči po svojih močeh obogatili, se iskreno zahvaljujem.  Bog povrni!