Oznanila za teden od 16.10. do 22.10.

AKTUALNI POUDARKI
• Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Pri sv. Martinu ob četrtkih in petkih pol ure pred sveto mašo molimo rožni venec v kapeli Rožnovenske Matere Božje.
• Prihodnjo soboto, ob godu sv. Uršule, bo sveta maša kot običajno ob 10. uri pri sv. Marku.

ŽUPNIK SPOROČA
• V minulem tednu so bila zamenjana strešna okna na župnišču pri sv. Martinu; prav tako manjša popravila oken pri sv. Marku. V teku so vzdrževalna dela kurilnih naprav pred začetkom kurilne sezone.

VABILO NOVIM PEVCEM
Oba naša župnijska pevska zbora želita nekoliko osvežiti svoje vrste, zato vabita v svoje vrste mlajše in starejše – skratka vse, ki imate veselje do petja. Kot vam je znano, zbora redno sodelujeta pri bogoslužju. Pomemben sestavni del delovanja vsakega pevskega zbora je poleg prepevanja tudi druženje. Vaje v obeh zborih potekajo enkrat tedensko, pri sv. Martinu vsako sredo ob 19. uri v pevski sobi starega župnišča, pri sv. Mariji pa vsako soboto ob 19. uri. Ne zakopljite svojega talenta!

DOHODNINA
Župnijska Karitas vas vabi k dobrodelnosti in sporoča, da lahko vsi zaposleni del obvezne dohodnine (0,5%) nakažete na našo žup. Karitas. Obrazce lahko dobite v pisarni Karitas oz. si ga vzemite na polički za tisk po nedeljski sv. maši. Izpolnjene obrazce je potrebno vrniti na žup. Karitas.

Spomini za naše rajne
Ob prazniku vseh svetih bomo zvečer ob 18. uri, letos pri sv. Martinu, molili rožni venec za rajne. V ta namen lahko do konca meseca v nabiralnik pri sv. Martinu ali meni osebno (zlasti pri sveti Mariji) oddate v kuverti čitljivo zapisane podatke o vaših pokojnih za katere želite, da se jih ob rožnem vencu na večer vseh svetih posebej imenuje in se jih posebej spomnimo. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

K opravilu za rajne nas spodbuja tudi sveto pismo, kjer beremo:
»Juda Makabejec je napravil nabirko od moža do moža in poslal v Jeruzalem približno dva tisoč srebrnih drahem, da bi se opravila daritev za greh. V tem je ravnal zelo lepo in plemenito, saj je mislil na vstajenje. Zakaj ko ne bi pričakoval, da bodo padli vstali, bi bilo odveč in nespametno moliti za mrtve.« (2 Mkb 12,43-44)

Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve. Sveče dogorijo, rože ovenijo, molitev pa ostane in daje zagotovilo večnega življenja pri Bogu.

NAŠI POKOJNI
V tem tednu sta bila s svetimi opravili pokopana: + Miroslav Rota (Trg svobode 30), + Viktor Zupan (Sallaumines 9)

ROŽNOVENSKA POBOŽNOST V OKTOBRU
Mesec oktober nas vabi k poglobljeni molitvi rožnega venca. Skupaj bomo to molitev molili pred izpostavljenim Najsvetejšim pol ure pred večerno sveto mašo, in sicer pri sveti Mariji ob ponedeljkih in torkih, pri svetem Martinu pa v STRANSKI KAPELI ROŽNOVENSKE MARIJE vsak četrtek in petek, prav tako pol ure pred večerno mašo!! Lepo povabljeni!