Oznanila za teden od 19.9. do 25.9.

Župnijsko romanje – Sombotel

2016-37-2V soboto, 24. 9. 2016, bomo poromali  na  Madžarsko v Szombatel, rojstni kraj sv. Martina. Odhod avtobusa bo ob 6.00 izpred cerkve sv. Martina. S seboj vzemite osebne dokumente in malico. Zaželeno tudi pecivo in zeliščna okrepčila iz popotne torbe.

RAZLAGA STALNIH IN NESTALNIH DELOV PRI MAŠI

Prav je, da pride z novim duhovnikom v faro in v bogoslužje tudi kakšna sprememba in lepo je videti in slišati, da ljudje te spremembe opazijo. Tudi duhovniki smo različni in določila glede obhajanja svetega bogoslužja različno upoštevamo. To pa ne pomeni, da lahko en duhovnik mašuje tako, drugi spet drugače. Pri sveti maši so stalni deli, ki se jih mora mašnik dosledno  držati. Drugi, tako imenovani nestalni deli, pa so dani na razpolago in se v mašo vključijo ali pa ne, vse po presoji duhovnika. Tako ste opazili, da imamo nekaj trenutkov svete tihote vedno po prebranem evangeliju oz. pridigi ter po svetem obhajilu, o čemer bomo spregovorili kdaj drugič. Danes se dotaknimo druge, aktualnejše teme.

UVOD V POZDRAV MIRU

2016-37-1V tem času ste me nekateri vprašali kako to, da pri maši opuščam obred pozdrava miru. Papeški dokument o  splošni ureditvi Rimskega misala pravi: »Če se zdi primerno mašnik lahko spodbudi ljudi k obredu miru in sprave« (prim. CD 94, t. 154). Kot predsedujočemu svetemu bogoslužju, se mi zdi tako primerno, da se pozdrav miru obhaja za večje praznike. Tako že na zunaj pokažemo, da obhajamo nevsakdanje bogoslužje. Pomislimo. Običajno se pri bogoslužju in tudi v vsakdanjem življenju srečujemo s pretežno istimi ljudmi, s katerimi se pozdravimo, za večje praznike, kot so recimo velikonočni in božični, pa si tudi sežemo v roko in voščimo. Tako naj bo tudi izraz miru in sprave pri bogoslužju vezan predvsem na praznike in posebne dni, ko smo zbrani ob oltarni mizi. Ob tem, ko razmišljamo o obredu sprave, so dobrodošla tudi naslednja navodila, ki jih je dobro vedeti in upoštevati: Na koncu uvoda v pozdrav miru, ki ga ima mašnik ali drug primeren bralec, je lahko povabilo, naj si podamo roke. Podamo jih le tistim, ki so pri maši poleg nas. Nikakor ni prav, da se stegujemo čez klopi ali hodimo po cerkvi. Ta obred ni slučajno pred obhajilom – vsi bomo jedli od istega kruha – evharistije.
Obred nas namreč pripravlja na vreden prejem obhajila, kot nas je učil Jezus: „Če ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti svoj dar na oltarju in pojdi se spravit…“ (prim. Mt 5,23-24). Tisti, ki prebere vabilo oz. uvod, najprej poda roko mašniku šele nato vsem ostalim. Mašnik pa izrazi ljubezen in spravo strežnikom s podano roko, vendar tako, da nikoli ne odide iz prezbiterija (prim. CD 94, t. 154).

Oklic zaročencev
Zakrament sv. zakona želita prejeti: ženin Tomaž Majcen, policist, roj. 28. 3. 1987, sin + Antona in Jožice roj. Fabjan; nevesta: Laura Mercina, arhitekt, roj. 5. 7. 1990, hči Aleksandra in Mateje roj. Merela. Bivata Ulica Španskih borcev 4.

Sveti Cerkvi in našemu občestvu, sta bila včeraj, po zakramentu svetega krsta, pridružena  Tamara in Gašper Centrih.

V minulem tednu smo se poslovili od rajnega Jožefa Sladiča iz Gabrskega 21a. Spomnimo se ga v molitvi.