Oznanila za teden od 2.5. do 8.5.

– Na velikonočno nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 1268,17 € in 1 kuno € ter pri sv. Katarini 143,03 €. Skupaj 1411,20 € in 1 kuna. Ker je to hkrati zadnja nedelja v mesecu, gre polovico nabirke, 705,60 € za novo mašo. Bog povrni!

– Na velikonočni ponedeljek ste pri sv. Marku darovali 63,30 €.

– Aprila je imela župnija 3261,04 € dohodkov in 3190,40 € izdatkov.

– Aprila se je za novo mašo nabralo 1075,60 €. Vsota vključuje polovico zadnje nabirke. Od februarja, ko smo začeli zbirati darove za novo mašo, do konca meseca aprila se je nabralo 2746,07 €. Bog povrni vsem dobrotnikom!

– Danes začenjamo šmarnično pobožnost. Otroci ste vabljeni na igrišče eno uro pred sveto mašo, kjer boste lahko igrali nogomet ali pa se igrali kaj drugega. Kljub temu da bomo med sveto mašo prebirali otroške zgodbice, ki so izmišljene, to nič ne zmanjša pomena svete maše. To pomeni, da je Jezusovo darovanje pod podobo kruha in vina največja resničnost, ki postaja središče našega življenja, kadar z vero pristopamo k zakramentu svete evharistije.

 – V ponedeljek, 2. 5. po sveti maši pri sv. Katarini, ki bo ob 9.00, bo blagoslov traktorjev. Ne pozabimo, da ima blagoslov vrednost in učinek, če smo združeni s Kristusom v poslušanju Božje besede in v zakramentih, katerih vrh je udeležba pri sveti evharistiji.

– Radio Ognjišče po vsej Sloveniji izvaja komedijo z naslovom Radio Plamen. V sredo, 4. 5. ob 19.30, bo predstava v Domu svobode v Trbovljah. Namesto vstopnine bodo prostovoljni prispevki za Radio Ognjišče.
– V torek, 10. 5. po sveti maši, bo sestanek za starše prvoobhajancev.

– V soboto, 14. 5. ob 10.00, bo spokorno bogoslužje in spoved za
starše prvoobhajancev. Istočasno bomo spovedovali tudi prvoobhajance.

– Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 22. 5. ob 10.00. Starše prosim, da z lastnim zgledom pokažejo otrokom ljubezen do zakramenta svete evharistije. Enako velja za odnos do zakramenta sprave. Če boste starši sami prejemali zakramenta Božjega usmiljenja in svete evharistije, bodo v vas videli zgled tudi otroci.

– Prav tako bo v nedeljo, 22. 5. ob 15.00, zunanja slovesnost ob 5. obletnici razglasitve celjske škofije. Ker je ta dan v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila, bo verjetno težje organizirati avtobusni prevoz v Celje, saj bomo usmerjeni predvsem v župnijsko dogajanje. Kdor more, naj se udeleži slovesnosti v Celju.