Oznanila za teden od 24.10. do 30.10.

– Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 320,72 € in pri sv. Katarini 56,19 €. Skupaj 376,91 €. Bog povrni!

– Danes je misijonska nedelja. Pod daritvenim oltarjem je pripravljena košara, kjer lahko prispevate svoj dar za misijone.

– Pod korom so pripravljeni listi in kuverte, kamor lahko napišete in vložite list z napisanimi imeni pokojnih, za katere želite, da v teh dneh še posebej molimo. Če želite, lahko v kuverto priložite tudi prostovoljni prispevek za potrebe župnije. Kuverte lahko oddate v zakristiji ali v župnišču. Za rajne bomo molili v cerkvi, 1. 11. ob 18.00 in 2. 11. ob 17.00.

– Ob prazniku vseh svetih je prišla z ministrstva za okolje in prostor pobuda z naslovom »Bi prižgali letos svečo manj?« Ko sem lansko leto, nekaj dni po prazniku vseh svetih,  obiskal pokopališče, sem videl razdejanje, ki so ga povzročile izgorele sveče, saj je plastika od sveč ležala vsepovsod. Zato se mi zdi omenjena akcija več kot primerna. S prižganimi svečami ne bomo nič prispevali k pokoju rajnih, ampak bomo »prispevali« le k onesnaževanju okolja.

– S svečami je povezana tudi akcija župnijske karitas, ob prazniku vseh svetih. Glede na to, da se verjetno ne bomo čisto odpovedali svečam, ste vabljeni, da tiste, ki jih že »morate« kupiti, kupite od karitasa, saj bo izkupiček namenjen v dobrodelne namene.

– Ker se bližata praznik vseh svetih (1. 11.) in dan spomina vseh vernih rajnih (2. 11.), samo spomnim, da pokojnim, ki še zadoščujejo za svoje grehe v vicah, najbolj pomagamo z molitvijo, dobrimi deli in darovanimi nameni za svete maše.

– V torek, 25. 10., po sveti maši, bo srečanje molitvene skupine.

– Še naprej ste vabljeni k molitvi rožnega venca in v zvezi s tem k pisanju molitvenih namenov v košaro pod korom. Molitev rožnega venca je vsak dan, razen ob nedeljah, ob 18.30, v župnijski cerkvi. Molitev oblikuje župnijska molitvena zveza za duhovne poklice.

– V nedeljo, 30. 10. ob 16.15, ste vabljeni k spominskemu križu, ki stoji v Mariji Reki ob regionalni cesti Trbovlje – Prebold, kjer bo spominska slovesnost in molitve za vse žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Naš molitveni namen naj bo še posebej namenjen za spravo v slovenskem narodu.