Oznanila za teden od 27.2. do 4.3.

Nabirka: Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 292,77 € in pri sv. Katarini 61,75 €. Skupaj 354,52 €. Bog povrni! Nabirke v času misijona bodo namenjene za naša misijonarja.

Postna akcija 40 dni brez alkohola: Slovenska Karitas že sedmo leto zapored pripravlja akcijo »40 dni brez alkohola« v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, bolezni in nesreč, ki so posledica prekomernega uživanja alkohola. Ker je v naših družinah zelo veliko trpljenja zaradi alkohola, nosi letošnja akcija naslov »Za več pravega veselja v naših družinah«. V Sloveniji vsaka peta družina trpi zaradi prekomernega uživanja alkoholnih pijač. Z odpovedjo in zgledom lahko nam ali komu drugemu spremenimo življenje. Za to se lahko odločimo tudi kot župnijska skupnost, tako, da na svojih prireditvah in dogodkih ne strežemo alkohola. V tem času bodimo še posebej pozorni na stiske ljudi, ki trpijo zaradi svojcev, ki prekomerno uživajo alkohol. Pod korom so na voljo zgibanke, na kateri je tudi postna molitev. Naredimo vse, da bi bili župljani zgled drugim, kar smo lahko tudi s tem, da ne uživamo alkohola. Lahko tudi razmislimo, ali ne bi dali drugim zgled, če bi se za vse življenje odpovedali alkoholu? Ne pozabimo: alkohol ni bistveni sestavni del človekovih življenjskih potreb!

Misijonski križ: Misijonski križ bo krožil po družinah tudi v času misijona. Družina Marodi ga ima od 24. 2. do 27. 2. zvečer, ko ga v cerkvi prevzame družina Bukovec. Ta pa ga 1. 3. preda Francki Šurk, ki ga prinese na zaključek misijona 4. 3.

Župnijski misijon: Do nedelje, 4. 3., pri nas poteka župnijski misijon z naslovom: »Spreobrnite se in verujte evangeliju«. (Mr 1, 15) Z nami sta brata kapucina Pavel Košir in Matej Nastran. Podroben spored misijona si lahko ogledate na zgibanki, ki jo dobite pod korom ali na spletu. Če je le mogoče, se vsak dan udeležite misijonskega dogajanja. Glede na to, da je program razdeljen v dopoldanski in večerni del, si izberite tisti čas, ki je za vas primernejši. Zlasti bodite pozorni na srečanja za posamezne skupine.

Svete maše v času misijona: Med tednom bosta sveti maši ob 9.00 in ob 18.00. Ob nedeljah bo razpored enak kot običajno. V času misijona so vse svete maše v cerkvi.

Pobožnost križevega pota: Ker je misijonsko dogajanje že samo po sebi »močno«, v času misijona ne bomo imeli pobožnosti križevega pota. Ste pa povabljeni, da križev pot molite po družinah. V cerkvi bomo molili križev pot po zaključku misijona, ob petkih in ob nedeljah. Razpored skupin bo objavljen v naslednjem Martinovem listu.

Delavnice za otroke: V tednu po 26. 2. bodo otroci v času verouka sodelovali v delavnici, kjer bodo izdelovali spominke za materinski dan. V času misijona pa bodo imeli program ob sobotah. (glej zgibanko) V okviru srečanj bodo imeli tudi priložnost za spoved.

Prvi dnevi v tednu: Prvi dnevi se ravnajo po prvem petku, zato tudi sreda že velja za prvo v mesecu, čeprav koledarsko spada še v februar. Na prvi petek bomo z misijonarjema obiskovali bolnike po domovih. Če kdo želi obisk misijonarjev na domu ali v bolnici, naj to sporoči v župnišče.

Škofijsko romanje na Slomškov grob: V okviru Slomškovega leta, ki ga obhajamo v Mariborski metropoliji, bo  v soboto, 10. 3., romanje celjske škofije na Slomškov grob. Danes je zadnji dan za prijavo, kar lahko storite v Martinovem kotu ali v župnišču. V okviru romanja bo potekal tudi dan odprtih vrat za duhovne poklice. Do sedaj se vas je prijavilo sedem.

Mašni nameni: Če ob nekaterih pogrebih ne bi prejeli določeno število mašnih namenov, bi zaloga intencij že zdavnaj pošla. Zato vas zopet vzpodbudim, da obudite čut za darovanje mašnih namenov.