Oznanila za teden od 30.3. do 5.4.

Nabirka za cvetje: Pri sv. Martinu je pod oltarjem pripravljena košara, v katero lahko prispevate denar, ki je namenjen za krašenje cerkve. Pri sv. Mariji lahko prispevke darujete pod korom.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 30. 3., ob 19.45.
Molitvena skupina: Srečanje bo v torek, 31. 3., ob 19.45.

Veliki teden: S cvetno nedeljo smo vstopili v veliki teden Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. Glede na to, da je to najpomembnejši teden v Cerkvenem letu vabim, da se obredov velikega tedna udeležite vsi, ki nimate posebnih zadržkov.

Veliki četrtek: Ta dan obhajamo spomin zadnje večerje. V stolnicah bodo dopoldan t. i. krizmene maše, kjer se duhovniki zberejo skupaj s svojim škofom in obnovijo duhovniške obljube. Škof posveti sveta olja (krstno olje, sveto krizmo in bolniško olje), katere župniki odnesejo na svoje župnije. Ob 19.00 bo v župnijski cerkvi sveta maša z obredom umivanja nog. Po sveti maši bomo odnesli Najsvetejše v stranski oltar, v spomin na ure, ki jih je Jezus preživel v ječi.

Križev pot: Zadnji križev pot, ki ga pripravlja župnijski pastoralni svet (stara zasedba), bo na veliki petek, 3. 4. ob 15.00.

Veliki petek: Ob 19.00 bo obred velikega petka, ki je sestavljen iz treh delov: bogoslužja Božje besede, češčenja križa in svetega obhajila. Po svetem obhajilu bomo odnesli Najsvetejše v Božji grob.

Velika sobota: Bistvo velike sobote je češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu. Zato smo še posebej vabljeni, da se skozi dan ustavimo ob Božjem grobu in se Gospodu zahvalimo za njegovo daritev na križu.

Blagoslov ognja: Blagoslov ognja bo ob 7.00 pri sv. Martinu in sv. Katarini.

Blagoslov jedil: 13.30 (sv. Katarina), 14.00 (sv. Martin), 14.30 (sv. Marija) in ob 15.00 (sv. Martin). Zaradi nemotene celodnevne molitve pred Božjim grobom bo pri sv. Martinu blagoslov pred cerkvijo. Blagoslov jedil ima smisel le v primeru, če se redno udeležujemo bogoslužja, še posebej bogoslužja na veliki teden.

Velika noč: Liturgična navodila narekujejo, da je vstajenjsko sveto mašo potrebno obhajati med sončnim zahodom in sončnim vzhodom. Pri nas bomo v velikonočni praznik vstopili s sveto mašo velikonočne vigilije, ki bo letos na velikonočno nedeljo, ob 4.00. To je najpomembnejša maša v vsem letu. Prižgana velikonočna sveča, ki jo prižgemo z blagoslovljenim ognjem na začetku vigilije, simbolizira Kristusa, ki je premagal temino smrti. Božja beseda pa nas od stvarjenja preko stare in nove zaveze pripelje do evangelija, ki poroča o vstajenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Bogoslužje velikonočne vigilije je sestavljeno iz štirih delov: slavja luči, besednega bogoslužja, krstnega bogoslužja in evharističnega bogoslužja. Posebej polagam na srce, da se bogoslužja velikonočne vigilije zagotovo udeležimo. Po vstajenjski sveti maši velikonočne vigilije bomo imeli procesijo. Kdor se udeleži velikonočne vigilje je upravičen do velikonočnega zajtrka.

Obisk na domu: Letos pade prvi petek v mesecu na veliki petek, zato ta dan ne bom hodil po domovih. Namesto tega pa bom hodil na  obiske k tistim, ki ne morejo v cerkev v torek, 31. 3. Kdor pred veliko nočjo še želi obisk duhovnika na domu, naj mi to sporoči.

Praznični razpored liturgije: Veliki četrtek: sv. Martin, 19.00. Veliki petek: sv. Martin, 19.00. Velika noč, velikonočna vigilija: sv. Martin, 4.00; sv. Marija: 8.00; sv. Martin: 10.00; sv. Katarina: 11.00. Velikonočni ponedeljek: sv. Katarina, 9.00; dom upokojencev, 10.00.