Oznanila za teden od 30.5. do 5.6.

– Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 546,33 €, 20 AUD in pri sv. Katarini 53,24 €. Skupaj 599,57 €, 20 AUD  Bog povrni!

– Polovica današnje nabirke je namenjena za novo mašo. Diakon Janez Rus je sporočil, da so se prvotno predvideni stroški za novomašni kelih iz 1500 € povečali na 3000 €. Stroški župnije za novo mašo bodo po novem, skupaj z okrasitvijo cerkve in Doma svobode, znašali med 4000 in 4500 €. S tem obvestilom vas samo seznanjam s predvidenimi stroški, kar pa ne pomeni, da je treba zdaj več darovati.

– Zakrament svetega zakona si želita podeliti ženin: Martin Bukovec, dipl. ing. lesarstva, rimsko-katoliške vere, samski, rojen 14. 6. 1980 v Trbovljah, biva: Gabrsko 22, Trbovlje, sin Jožefa in Ljudmile, r. Marinko. Nevesta: Regina Brečko, študentka obramboslovja, rimsko-katoliške vere, samska, rojena 29. 12. 1984 v Celju, biva: Gabrsko 22, Trbovlje, hči Božislave Brečko, r. Kovač. Sveti zakon nameravata skleniti v župniji Šmartno pri Litiji.

– Danes popoldne ob 17.00, bodo šmarnice pri Pangeršičevi kapeli.

– V tem tednu bodo veroučenci, razen prvoobhajancev, imeli spoved.

– V ponedeljek, 30. 5. po sveti maši, bo srečanje Molitvene zveze za duhovne poklice.

– V torek, 31. 5. bomo zaključili šmarnično pobožnost. Na koncu svete maše bodo pete litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim. Prvi trije z največ zbranimi šmarničnimi sličicami bodo prejeli nagrado. Nagrade bomo delili 5. junija po sveti maši.

– V torek, 31. 5. po sveti maši, bo seja Župnijskega pastoralnega sveta.

– Ta teden so prvi dnevi v tednu, ko ste še posebej povabljeni k pobožnostim. V četrtek tudi obhajamo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Od tega meseca naprej ne bo več jutranjih svetih maš v župnijski cerkvi v prvih dnevih v tednu; četrtek, petek, sobota. Razlogi so trije. Prvi: zjutraj je zelo malo ljudi, nekaj teh pa prihaja k sveti maši tudi zvečer. Drugi: sveta maša je dejanje skupnosti, zato je prav, da je župnijsko občestvo zbrano skupaj ob istem času in na istem kraju. Tretji: zopet je nastalo pomanjkanje mašnih namenov.

– Mašni nameni so eden izmed pokazateljev življenja župnije. Nekateri redno in pogosto dajete za svete maše, za kar se vam iskreno zahvaljujem. Večina župljanov pa daje za svete maše poredko ali celo nikoli. Če je rednih nedeljnikov nekaj nad 300 in če bi vsak dal za dve do tri svete maše na leto, bi bilo namenov ravno prav (v župniji se v glavnem opravita na dan dva mašna namena). Sicer je možno dobiti mašne namene tudi od drugod, vendar se ob tem postavlja vprašanje: ali je smiselno darovati sveto mašo, kjer ni nobenega vložka s strani domačih faranov?

– V petek, 3. 6., začenjamo z binkoštno devetdvnevnico.

– V petek, 3. 6. po sveti maši, bo sestanek za starše vseh veroučencev. Zopet bo z nami prof. Stanka Hojnik.

– Z veroučnim letom bomo zaključili v nedeljo, 5. 6. pri sveti maši ob 10.00. Po sveti maši boste prejeli spričevala.

– Na binkoštni praznik, 12. 6. ob 15.00, bo v župnijski cerkvi srečanje bolnikov. Med sveto mašo bo možnost za prejem bolniškega maziljenja. Prav tako bo pred sveto mašo možnost prejema zakramenta sprave. Kdor želi k spovedi izven spovednice, naj mi to sporoči. Prosim, da vsak po svojih močeh prispeva za prevoz bolnikov v cerkev in za pogostitev po sveti maši.

– Med 27. 6. in 1. 7. bo v maši župniji potekal oratorij. Cilj oratorija je, da bi se otroci naučili odgovorno vključiti v okolje, v katerem živijo in da bi se povezali med seboj, z drugimi ljudmi in Bogom. Starši, Vsak otrok bo dobil po pošti tudi prijavnico.