Oznanila za teden od 4.7. do 10.7.

– Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi ste darovali pri sv. Martinu 133,21 € in pri sv. Katarini 29,85 €. Skupaj 163,06 €.

– Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 280,62 € in pri sv. Katarini 77,15 €. Skupaj 357,77 €. Bog povrni! Polovico nedeljske nabirke je namenjene za novo mašo.

– Z nabirkami in osebnimi prispevki smo za novo mašo zbrali 4.029,24 €. Današnja nabirka pa je v celoti namenjena osebno za novomašnika.

– Omenjeno številko sem uradno prištel k prihodkom župnije za mesec junij. To pomeni, da smo imeli v preteklem mesecu 6.126,91€ prihodkov in 7.214,01 € izdatkov. V glavnem so izdatki vezani na novo mašo, kar vključuje tudi novomašni kelih.

– Hvala vsem, ki ste sodelovali v pripravi na novo mašo. Ne bomo merili, kdo je prispeval več, bodisi materialno bodisi duhovno. Tisti, ki smo bili na mašniškem posvečenju v Ljubljani, smo lahko doživeli, kako poteka posvečenje novih duhovnikov. Bog daj, da bi vzdušje, ki smo ga bili deležni na posvečenju, ostalo v nas kot seme za pogumno oznanjevanje evangelija. Vsem, ki ste kakorkoli prispevali k novomašni slovesnosti, Bog povrni!

– Novomašnik Janez je inkardiniran v Ljubljansko nadškofijo, zato je nastavljen za kaplana v župnijo Ljubljana – Trnovo. Naj ga Bog blagoslovi na prvem službenem mestu.

– V preteklem tednu je potekal v naši župniji oratorij. Udeležilo se ga je 30 otrok, s katerimi je delalo 9 animatorjev. Ob tem se zahvaljujem predvsem animatorjem, ki ste opravljali odgovorno službo. Kakor smo se dogovarjali, načrtujemo z animatorji med počitnicami izlet v Makedonijo.

– Od naslednjega tedna dalje bodo v počitniškem času oznanila natisnjena za dva tedna naprej.