Oznanila za teden od 6.1. do 12.1.

PASTORALNA STATISTIKA 2013
 
Krsti: V preteklem letu smo imeli 11 krstov, kar je za 3 več kot v letu 2012. Krščenci: Andraž Smodiš (zakonski), Kristina Zakonjšek (zunajzakonska), Aleksander Hribšek (zunajzakonski), Dunja Maksimovič (nezakonska), Tian-Vid Podlogar (zunajzakonski), Raphael Garantini Balsa (zakonski), Alja Pečjak (zunajzakonska), Pia Kastelic (civilno zakonska), Marija Maša Starina (zunajzakonska), David Bukovec (zakonski) in Ula Novak (zunajzakonska)
Poroka: V preteklem letu smo imeli eno poroko, kar je za eno več kot v letu 2012. Poročila sta se Kristina Hild in Rok Žibert.
Pogrebi: V preteklem letu smo imeli v župniji 46 krščanskih pogrebov, kar je enako kot v letu 2012. Pokojni: Gizela Požun, Gabrijela Serša, Kata Remič, Justina Oberčkal, Jože Pavlič, Marija Gabrijela Čop, Viktor Ceferin, Ivan Vozelj, Dragica Vranešič, Albin Repovž, Vilma Stangl, Ana Češko, Franc Nučič, Marija Kern, Avgust Mišo Babič, Stanislav Grošičar, Janez Štrovs, Marija Zupanc, Metka Kranjc, Branko Ocepek, Ana Bremše, Ivan Kunstelj, Franc Šuštaršič, Mirko Lanišnik, Mojca Korošec, Marija Mužan, Viktorija Zupan, Filomena Gorza, Marija Naglav, Marija Flis, Marija Blažič, Erna Polutnik, Milan Štrovs, Vinko Mak, Dušan Mak, Stane Podbregar, Roman Špilek, Vilijem Gerčar, Gabrijela Zupan, Jožefa Dabič, Cecilija Kešnar, Ivana Marija Speiser, Jožef Sakelšek, Flavijan Hrovat, Jožef Ahac in Mirko Gorenc.
Nedeljniki: Ob štetju nedeljnikov, 17. 11., je bilo pri treh nedeljskih mašah v župniji navzočih 327 vernikov. Ob štetju, 4. 11. 2011, je bilo navzočih 284 vernikov.
Veroučenci: V letošnjem veroučnem letu je k verouku vpisanih 82 veroučencev. Lansko veroučno leto je bilo vpisanih 74 veroučencev.
Gospodarstvo: V letu 2013 je imela župnija 30.596,45 € prihodkov in 41.141,27 € odhodkov. V prihodke so zajete nedeljske in praznične nabirke ter darovi posameznikov za potrebe župnije. Večji izdatki: kurilno olje 6.777,10 €; elektrika 3.898,16 €; dajatve škofiji 4.804,34 €. Če kdo želi podrobnejši pogled v poslovanje župnije, lahko dobi na vpogled blagajniško knjigo.

AKTUALNI DOGODKI

Prihodki in odhodki: Prejšnji mesec je imela župnija 3.160,80 € prihodkov in 2.850,78 € odhodkov.

Blagoslov domov: Če še kdo želi blagoslov doma, naj mi to sporoči osebno ali preko sodobnih telekomunikacijskih sredstev.

Koledniki: Hvala vsem, ki ste ob obisku kolednikov darovali denarna sredstva ob trikraljevski akciji. Zbrali smo 2.233,46 €.

Verouk: Z rednim veroukom pričnemo v torek, 7. 1. 2014, 6. 1. pa naj otroci k sveti maši prinesejo darove, ki so jih zbrali v akciji »Otroci za otroke«. Darove naj položijo pred jaslice.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 6. 1., po sveti maši.

Blagoslov otrok: Blagoslov bo na praznik Jezusovega krsta, v nedeljo, 12. 1., med sveto mašo, ob 10.00.

Srečanje za starše: Redno srečanje za starše veroučencev bo v ponedeljek, 13. 1., po sveti maši.

Januarski večeri: »Januarski večeri« bodo potekali zadnje tri petke in sobote v januarju, kar pade na 10., 11., 17., 18., 24. in 25. januar. Podroben razpored in opis predavanj je na razpolago v zgibanki.