Oznanila za teden od 7.4. do 13.4.

Prihodki in odhodki: Marca je imela župnija 2.262,33 € prihodkov in 1.124,53 € izdatkov.

Liturgija sv. Janeza Zlatoustega: Danes smo obhajali liturgijo, ki jo obhajajo vzhodne Cerkve. Sveto mašo je vodil o. Gorazd Bastašič, ki pripada grško–katoliškemu obredu, ki je eden izmed dvajsetih obredov v Katoliški cerkvi. Gorazd je poročen duhovnik, oče dveh sinov. Grkokatoliki namreč lahko izbirajo med celibatom in zakonsko zvezo. Liturgija poteka v starocerkveni slovanščini, ki je uradni jezik vzhodnih cerkva. (v zahodni Cerkvi je uradni jezik latinščina, kljub temu da mašujemo v narodnih jezikih).

Oljčne vejice: Na voljo so v Martinovem kotu ali pri Katarini Jager po 0,5 €. Prispevek je za pomoč prizadetim v poplavah na Planinskem polju.

Križev pot: Postna pobožnost poteka v župnijski cerkvi, ob petkih ob 18.30. Križev pot oblikujejo posamezne župnijske skupine. Razpored skupin: 11. 4. svetopisemska skupina, 18. 4. župnijski pastoralni svet.

Obisk na domu: Kdor želi pred veliko nočjo obisk duhovnika na domu, naj mi, prosim, to sporoči.

Spovedovanje: Redna možnost za spoved je vsak dan pol ure pred sveto mašo. Pri sv. Katarini bo spovedovanje v soboto, 12. 4. ob 9.00. Glede na to, da vas pride k spovedi le peščica, prosim, da pridete v času napovedane ure.

Čiščenje cerkve: V soboto, 12. 4. ob 10.00, ste vsi župljani vabljeni in naprošeni, da se udeležite čiščenja župnijske cerkve.

Postna duhovna obnova: Postna duhovna obnova bo v soboto, 12. 4. ob 16.30.

Nabirka za cvetje: Na cvetno nedeljo bo pod oltarjem pripravljena košara, v katero lahko prispevate denar, ki je namenjen za krašenje cerkve. To je enkratna nabirka, ki zadostuje za celo leto.

Veliki teden: S cvetno nedeljo bomo vstopili v veliki teden Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. Glede na to, da je to najpomembnejši teden v Cerkvenem letu vabim, da se obredov velikega tedna udeležite vsi, ki nimate posebnih zadržkov.

Obhajanje velikonočne vigilije: Liturgična navodila narekujejo, da je slovesnost velikonočne vigilije potrebno obhajati v času med sončnim zahodom v soboto in sončnim vzhodom v nedeljo. V naši župniji smo lansko leto uvedli obhajanje vigilije tik pred sončnim vzhodom v nedeljo. Glede na izkušnjo ste tisti, ki ste se vigilije udeležili izrazili željo, da bi bila vigilija še naprej zjutraj. Letos bo velika noč 20. 4. Na ta dan vzide sonce ob 6.07. Glede na to, da mora biti sveta maša končana do sončnega vzhoda, bo začetek vigilije ob 4.00. Po končani vigiliji pa bomo imeli vstajenjsko procesijo. Imejmo v zavesti, da je sveta maša velikonočne vigilije liturgija vseh liturgij, ki je ne more nadomestiti nobena »lepa« sveta maša na še tako »razvpiti« Božji poti. Spodbujam nas, da se kot župnijska skupnost vsi udeležimo vigilije.

Duhovne vaje za zakonce: Med 24. in 27. 4. bodo v Kančevcih duhovne vaje za zakonce. Poleg tistih, ki ste že vključeni v zakonske skupine, močno priporočam duhovne vaje tudi drugim zakoncem. V skladu  s smernicami Svetega sedeža, ste na duhovne vaje vabljeni tudi ločeni in ponovno poročeni.

Mašni nameni: Po dolgem času so spet »usahnili« mašni nameni, zato vas ponovno spodbujam k darovanju za svete maše. Nekateri res vestno darujete, zato se vam ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem.