VINCENCIJ PAVELSKI, 27. september

VINCENCIJ PAVELSKI, (1581 – 1660) god: 27. september

Vincencij Pavelski je bil povsem običajen človek. Za duhovniški poklic se je za odločil zato, da bi preživljal sebe in svoje starše. Posvečen je bil že pri devetnajstih letih, saj je poznal nekega starejšega škofa, ki je bolj na lahko jemal mašniško posvečenje. Ko je bil že duhovnik pa se je spreobrnil in se odločil, da bo vse življenje posvetil ubogim. Zanj so bili ubogi predvsem tisti, ki niso poznali Jezusa Kristusa in njegovega odrešilnega nauka. Ko je 25. januarja 1617 v cerkvi v Follevillu, v južni Franciji, govoril o potrebnosti spovedi, je navzoče njegova pridiga tako ganila, da so vsi hoteli pristopiti k spovedi. Zato je ta dan imel za ustanovni dan Misijonske družbe lazaristov, katerih glavna naloga je z ljudskimi misijoni klicati ljudi k spreobrnjenju. Vincencij je z Ludoviko de Marillac ustanovil tudi družbo usmiljenih sester, ki se v glavnem posvečajo ljudem v materialni bedi. Lazaristi in usmiljenke se tako dopolnjujejo, ker človeka dvigajo iz duhovne in materialne bede. Koliko pa se to danes uresničuje, naj presodi vsak sam?