Duhovna misel za 2. nedeljo po božiču

»On naj razsvetli oči vašega srca.« (Ef 1, 18)

2015-02http://bakovci.net/2013/01/gospodovo-razglasenje/

»BESEDA JE MESO POSTALA« (Jn 1,14)

Prolog (uvod) Janezovega evangelija nam predstavi bistvo krščanske vere: »Beseda je meso postala in se naselila med nami« (Jn 1,14). Kar Bog izreče, postane resničnost. Bog je po prvem človekovem grehu v raju obljubil odrešenika, ki bo človeka zopet pripeljal nazaj pred Božje obličje. To je Bog Oče uresničil, ko je po Svetem Duhu poslal na Sina svet, ki se je učlovečil kot Jezus Kristus. Davna obljuba je postala dokončno uresničena, ko je Jezus Kristus trpel in umrl na križu in tretji dan vstal od mrtvih. Božje učlovečenje se zato ne začne in konča v jaslicah, ampak je usmerjeno v križ na Kalvariji. V vsakdanjem življenju lahko »beseda postane meso« takrat, ko človek nekaj reče in to tudi uresniči. Žal, smo že postali kar imuni na dejstvo, ko nekdo nekaj reče, pa tega ne uresniči. Človek se tega uči že od otroških let, ko mu starši nekaj rečejo, otrok obljubi, da bo to izpolnil, na koncu pa tega ne uresniči. Če starši pristanejo na takšno obliko komunikacije, je velika verjetnost, da bo človek v dobi odraslosti deloval po enakem principu. Da je tega veliko, se lahko prepričamo na vsakem koraku, saj radi poslušamo lepe besede, ni pa nam mar, če kdo »leporečenje« tudi uresniči. Tudi za župnika na splošno velja, da naj »lepo govori«.