Duhovna misel za 1. adventno nedeljo 2014

»Čujte, torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma.« (Mr 13, 35-36)

2014_49

http://www.najblog.com/matevz/item/5938

»O DA BI PREDRL NEBO IN STOPIL DOL.« (Iz 63,19)

Z današnjo nedeljo vstopamo v adventni čas in tudi v novo cerkveno leto. Konec cerkvenega leta se s pričakovanjem našega dokončnega srečanja z Gospodom v večnosti prelije v adventni čas, ki je usmerjen predvsem v pričakovanje Gospoda v zemeljskem življenju. Po koncu adventnega časa nastopi božični čas, v katerem se še posebej spominjamo Gospodovega učlovečenja. Po zakramentu krsta se Gospod učloveči v življenju novega kristjana. Gospod pa upošteva človekovo svobodno voljo, zato lahko le s človekovo privolitvijo v polnosti zaživi v njem. Hrepenenje po Gospodu, ki ga izrazi prerok Izaija z besedami: »O da bi predrl nebo in stopil dol«, izraža iskreno željo, da bi Gospod v resnici zavladal v človekovem življenju. Vsak izmed nas je pred izzivom, da se vpraša: »Kaj se bo v letošnjem adventu spremenilo v mojem življenju?« Tradicionalni kristjan bo iskal spremembo v zunanjih stvareh, kot so čiščenje stanovanja in nakupovanje za praznike. Kristjan z osebno vero pa bo hrepenel po popolni združitvi z Gospodom v danem življenjskem trenutku. Vmesna pot med tradicijo in osebno vernostjo je najslabša, ker dela človeka ohromljenega. Za katero pot se bom v letošnjem adventu odločil jaz?