Duhovna misel za 1. adventno nedeljo

ADVENTU NA POT

Advent ali adventni čas (latinsko adventus: ‘prihod’) je čas pred božičem in je v bogoslužju namenjen pričakovanju Jezusovega prihoda oziroma rojstva. Izraz uporabljamo kristjani, a tudi neverujoči in tisti, ki jim je malo mar za Boga in Cerkveno leto. To dejstvo kaže na njihove krščanske korenine. Po katoliškem koledarju se advent začne na četrto nedeljo pred božičem, konča pa se po četrti adventni nedelji – na sveti večer.2016-48-4 Liturgična barva v adventu je vijolična, kar predstavlja spokornost in pričakovanje. Pri bogoslužju v adventnem času beremo berila, ki napovedujejo Odrešenikov prihod, pa tudi poročila o delovanju Janeza Krstnika, ki je Jezusu pripravljal pot in velja za največjega novozaveznega preroka. Sveti čas adventa nas kliče k poglobljeni molitvi, pozornosti drug do drugega, k družinskemu veselju, ki ga želi med nas prinesti čas pričakovanja na Odrešenika in vsekakor tudi k misli na duhovno pripravo in sveto spoved. Mislimo na to že ob začetku adventa in bodimo nosilci upanja za vse ljudi, posebej za neverujoče v naši župniji. Adventni venec v vašem domu naj ne bo le lep okras ampak naj vabi k srečevanju, molitvi in druženju.

MILOSTEN ADVENTNI SVETI ČAS VAM ŽELIM
                     Vaš župnik