Duhovna misel za 17. navadno nedeljo

Laiški prerok

Andre Glucksmann je sodoben mislec, laik, ki s svojimi knjigami biča vso Francijo. Ta človek je dojel preblem vesti. Takole pravi:

“Naša morala je morala prve pomoči. Je reaktivna, sklepa spravo, ne sili nas, da bi se opredeljevali, preprečuje in zavrača vsakršno sodbo. (tiho ubijajo). V nekem intervjuju je takole izjavil:

“Vedno so govorili o dobrem in nikoli o zlu. Danes pa moramo znova premisliti o etiki. Izhajati mormo ravno od zla, od slabega, od izkušnje zla, od naše nesposobnosti, da bi se odločno zganili, od vesti, ki iz naših dobrih namer pogosto udejanja zlo. Pravi današnji etični problem je ta, da nenehno zapiramo oči pred zlom. Moramo se znebiti opravičevanja. Vsi težimo za blaginjo, vsi smo prepričani, da gre vse v redu. Mislimo, da se bližamo k boljšemu. Vsak problem ima svojo rešitev. Pomembno je, da svet obdržimo v optimizmu, da zanikamo obstoj zla.

To je opravilo, ki ga danes prav neverjetno razvijajo na televiziji in v drugih medijih. Danes se ideologija ne razvija več s pogovori, pač pa s slikami. Tu pa se skoraj vedno srečni, nasmejani ljudje, ki se ukvarjajo z gimanstiko in športom, ljudje, ki znajo kar se le da dobro živeti.”

Kaj storiti??

Takole je odgovoril: “Potrebno se je upreti! Razbiti je treba ubranost med blaginjo in optimizmom! Povedati je treba, da zlo ni le videz. Za to opravlo so poklicani predvsem izobraženci.” Papež je v apostolski spodbudi O spravi in pokori rekel: “Prvi sad vesti je ta, da dobro in zlo imenujemo s pravim imenom.” Skratka, potrebno je oblikovati vest! Nujno je treba odpreti oči in ih odpirati vsem: mladim in odraslim, starejšim in otrokom. Človeštvo se usmerja proti prepadu. Papež se sprašuje: “Ali današnjemu človeku ne grozi nevarnost, da mu v življenju mrkne vest? Da se mu vest popači? Da mu vest zakrkne in postane neobčutljiva?” Kristus nas je opozoril, pa smo premalo razmišljali: “Glejte torej, ali ni morda luč, ki je v tebi, tema!” Ko je Pavel še zadnjič pozdravil svoje kristjane, je rekel: “Vem, da bodo po mojem odhodu prišli med vas grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi. Tudi iz vaši vrst bodo vstali možje, ki bodo s svojimi krivimi nauku potegnili učence za sabo. Zato ostanite budni (Apd 20, 29-31).