Duhovna misel za 2. nedeljo po božiču

»On naj razsvetli oči vašega srca.« (Ef 1, 18)

2014_01
»HITRO SE ŠIRI NJEGOVA BESEDA« (Ps 147, 15)

Imamo zares občutek, da se danes Božja beseda hitro širi? Glede na izkušnje, ki jih imamo, se zdi, da ljudje Božjo besedo vse manj upoštevajo. To dejstvo potrjujejo tudi pastoralne statistike, ki iz leta v leto prikazujejo nižje številke, ki se tičejo življenja vernikov. Pastoralne statistike nam lahko le delno govorijo o dejanskem verskem stanju. Lahko nam povedo samo o zunanjih oblikah izpovedovanja vere, ne morejo pa nam prikazati dejanskega notranjega stanja posameznika in določene cerkvene skupnosti. Tudi, če iz leta v leto beležimo nižje številke, kar se tiče pripadnosti katoliški veri, to ne pomeni, da lahko sklepamo, da krščanstvo pri nas izginja. Zaradi močnega tradicionalizma v preteklosti niti ni bilo mogoče preživeti drugače, kakor pa da je človek vsaj na zunaj pripadal Cerkvi. Danes pa je vse bolj v ospredju svoboda posameznika glede pripadnosti določeni verski skupnosti. Zato lahko v zadnjih letih bolj govorimo o izginjanju tradicionalizma in o porastu svobodne osebne odločitve za določeno veroizpoved. V letu, ki je pred nami, si lahko postavimo za izziv, da se vsak dan posebej v popolni svobodi odločimo za popolno poslušnost Božji besedi.