Duhovna misel za 2. postno nedeljo

»Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati?« (Ps 27,1)

2016-08

http://radio.ognjisce.si/sl/128/utrip/7060/

»NI NAMREČ VEDEL, KAJ GOVORI« (Lk 9,33)

Odlomek o Jezusovi spremenitvi na gori, nam predstavi Jezusa v vsem svojem veličastvu. Jezus namreč s svojo spremenitvijo apostolom pokaže, kakšen bo po vstajenju. Skupaj z učenci je na poti v Jeruzalem, kjer bo s smrtjo na križu končal svojo zemeljsko pot. Zaradi krutosti trpljenja in smrti na križu, Jezus pred Jeruzalemom učencem pokaže svoje veličastvo zato, da bi lažje prenašali agonijo, ki jo bo doživljal v zadnjih urah svojega življenja. Peter je nad veličastnim prizorom navdušen, zato želi da bi dogodek trajal večno, kar je razvidno iz njegovih besed, ko pravi, da bi postavili tri šotore: za Jezusa, Mojzesa in Elijo. Evangelist za tem poudari, da »ni namreč vedel, kaj govori« (Lk 9,33). Peter ne dojame, da je bistvo hoje za Gospodom v tem, da gremo skupaj z njim v Jeruzalem, kar pomeni, da smo pripravljeni dati življenje za Gospoda. Verjetno tudi mi težko razumemo, da biti kristjan, ne pomeni imeti privilegije, ampak pomeni, da še z večjo odgovornostjo sprejemam življenje, ki mi ga naklanja Gospod. Premislimo ali niso naše svete maše in drugi liturgični dogodki zgolj na ravni prijetnega počutja. Dokler nimamo v zavesti in v srcu, da so ti dogodki »Kalvarija«, nismo kristjani.