Duhovna misel za 29. nedeljo med letom

»Kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik.« (Mr 10, 44)

TRDNO SE DRŽIMO VEROIZPOVEDI (Heb 4, 14)

V letu vere lahko še posebej razmišljamo o vsebini nicejsko-carigrajske veroizpovedi, ki jo molimo pri sveti maši ob nedeljah in slovesnih praznikih. Kljub temu da nedeljo za nedeljo izgovarjamo besedilo veroizpovedi, nam verjetno še vedno ni čisto jasno kaj pravzaprav je vsebina krščanstva? Če že na vsebinski ravni nimamo razjasnjenih osnovnih pojmov, potem ne moremo govoriti, da imamo oseben odnos z Jezusom Kristusom. Možno je, da smo kristjani zgolj na čustveni ravni, kar pa ne vključuje nujno pravega verskega odnosa z Jezusom Kristusom. Tudi dva, ki se zaljubita, ne moreta govoriti, da drug drugega v resnici tudi ljubita, saj zaljubljenost ni ljubezen, ampak je čustvo, ki lahko preide v ljubezen. Če se hočeta dva, ki tvorita par, v resnici vzljubiti, morata najprej spoznati drug drugega in se na podlagi spoznanja vseh njunih dobrih in slabih strani, vzljubiti. Morda bomo tudi ob premišljevanju, na čemu pravzaprav temelji naša vera, prišli do spoznanja, da naš odnos z Jezusom Kristusom ne temelji na zrelem verskem odnosu, ampak zgolj na čustvih, ki jih zadovoljujemo po lastnih potrebah. Ne ustrašimo se, če bomo prišli do tega spoznanja, ampak začnimo graditi pravi odnos z Gospodom.