Duhovna misel za 3. adventno nedeljo

Zakrament OZDRAVLJANJA – odpuščanja  

Hude obtožbe

Kako bi ovrednotili to stanje? Povejmo takoj, da je potrebno to dejanje pošteno opraviti. Moralna teologija mora nujno samo pri sebi opraviti odločno samokritiko. Šele takrat, ko bolnik prizna, da se slabo počuti, lahko razmišljamo o zdravljenju.  Jose Ramos namenja tradicionalni moralni teologiji tele težke obtožbe:                       
– Morala je do zdaj preveč prepovedovala in je izhajala predvsem iz negativnega vidika. Pripročniki za moralno teologijo so bili pravzaprav napisani samo za spovednike. Bili so kot zdravniška knjiga, ki govori le o boleznih. Tehtali so krivdo, hkrati pa pozabljali na pozitivne zahteve krščanske morale. To je bila nezahtevna morala.                
– Bila je morala člvoekovega dejanja kot takega, preveč ločenega od celovite osebnosti in njene zmožnosti.                        
– Bila je morala zakona, ki je izhajal iz statične vizije reda. Zato je zlahk zapadla v formalizem, legalizem, juridičnost.

Značilnosti zdrave moralne teologije bi morda morale biti sledeče:
– Krščanska morala naj bo v celoti predstavljena v pozitivni luči kot morala ljubezni, ki se zaveda človekovih slabosti, vendar stremi k osebnemu zorenju. S tem, da se obračamo k Bogu in bližnjemu, v njem vzbuja zahtevno prizadevanje po napredku, drami ga iz otrplosti in vztrajanja v čim manjšem naporu ter ga usmerja v službo bratom.    
– Krščanska morala je morala osebnosti. Človeka ocenjuje v njegovi celoti, po njegovem načinu življenja ter meri in vzpodbuja njegovo družbeno odgovornost.
– Krščanska morala je ustvarjalna morala. V človeku vidi stvarnika novega reda, usmerja ga v prihosnost in na prihodnost gleda kot na bistveno razsežnost Kristusove skrivnosti.