Duhovna misel za 7. nedeljo med letom

»Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo.« (Mt 5, 44)

OKO ZA OKO IN ZOB ZA ZOB

Ko razmišljamo ob zgornjih besedah, se lahko vprašamo, kako to da je bil v zgodovini Božjega ljudstva v veljavi t.i. povračilni zakon? Če dobro premislimo lahko ugotovimo, da je bil zakon pravičen in, da je bil hkrati težko izvedljiv. Če je kdo komu izbil zob, izdrl oko ali napravil kakšno drugo zlo, mu je lahko oškodovanec vrnil z enako mero, kar bi pomenilo v primeru izbitja zoba, izbiti res samo en zob in ne dva ali več. Ker se je izkazalo, da lahko iz povračilnega prava nastanejo vedno hujše posledice, je Jezus postavo dopolnil do te mere, da ni pustil maščevanja, ker je lahko vsako novo maščevanje vedno hujše. Ob tem pa moramo biti previdni, saj ne pomeni to, da ne vračamo hudega s hudim, da se preprosto nasprotniku ljubeznivo smehljamo kot da se ni nič zgodilo. Namen drže, da ne vračamo hudega s hudim je v tem, da znamo odločilnem trenutku prekiniti s slabim in, da zaustavimo val nasilja in ga spremenimo v val ljubezni.

Iz evangelija 8. nedelje med letom

»Poglejte ptice neba! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In za obleko, kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, toda povem vam: Še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni?Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete.« (Mt 6, 26–32)