Duhovna misel za Binkošti

»In napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in začeli so govoriti v jezikih, kakor jim je dajal Duh.« (Apd 2, 4)

2014_24

http://www.sticna.si/?p=3&viewPage=94

»RAZLIČNI SO DUHOVNI DAROVI.« (1 Kor 12,4)

Dogodek, ko so apostoli prejeli Svetega Duha, je znan tudi po tem, da so jih vsi ljudje razumeli, kljub temu da so bili med zbrano množico ljudje, ki so govorili različne jezike. Pod pojmom »različni jeziki« lahko razumemo tudi različnost vsakega posameznika. Vsak človek je posebnost zase in neponovljiv. Zato ima vsak človek različne darove, ki jim lahko rečemo tudi talenti. Glede na to, da se vsak človek razlikuje od drugega človeka, je tudi delovanje Svetega Duha pri vsakem človeku različno. Zato je vprašljivo uniformirano podajanje krščanskega oznanila, ki smo mu priče pri verouku in pri nedeljskih mašnih nagovorih. Takšno podajanje lahko spominja tudi na Prokrustovo posteljo iz grške mitologije. Ne glede na to, kakšen je človek, imamo zanj enak način podajanja oznanila. Vprašanje odhoda tistih, ki so prejeli zakrament birme, je potrebno povezovati tudi s tem. Namesto, da bi imeli pred sabo konkretnega človeka, za ceno množičnosti iz leta v leto izgubljamo tiste, katerim želi Bog nameniti življenje po Božji besedi. Binkoštni praznik nas opominja na to, da so časi množičnosti mimo in, da je potrebno z osebnim pristopom opazovati in gojiti različne duhovne darove pri posamezniku.