Duhovna misel za Martinovo nedeljo

Leto družine

Zavestno želimo vstopiti v novo pastoralno leto, ki bo v Cerkvi na Slovenskem obarvano izrazito družinsko pod skupnim motom »Za življenje in za družino«.

Spomnimo se prilike, kako si nekateri izbirajo prva mesta, pa se potem osramočeni pomikajo na zadnje sedeže, ker pridejo imenitnejši gostje od njih. Tega odličnega gosta, ki mu gostitelj pravi: “Prijatelj, pomakni se višje,” lahko primerjamo z družino. Ob letu družine Gospod kliče: »Družina, pomakni se višje!« Pomakni se višje v kvaliteti svojega življenja. To leto družine naj ne bo leto tarnanja. To znajo vsi. In da je težko danes živeti družinam, vemo vsi. Predvsem naj bo to leto veselega iskanja in prizadevanja, pri katerem se medsebojno vzpodbujajmo, da bi vsak v svoji družini naredil nekaj konkretnega za rast pozitivnih odnosov prave ponižnosti med družinskimi člani. Želeti se drug od drugega kaj naučiti – to je naloga v tem letu. Služiti drug drugemu – vsak dan, v malenkostih. Odpuščati in ljubiti, tudi ko se pojavi nesimpatičnost, tudi ko se pojavi teža, odpor. Tudi tam ima ljubezen svoje mesto. Konkretno to pomeni: poglobiti zakonski odnos, predvsem z izboljšanjem pogovora med možem in ženo, prav tako poživiti pogovor med starši in otroki, pa tudi pogovor z Bogom, ki ga imenujemo molitev; zato si je potrebno vzeti čas. Nihče vam ga ne bo dal, če si ga ne boste vzeli sami. Časa imamo vsi enako: 24 ur na dan. In vsi imamo čas za tisto, kar se nam zdi, da je najpomembnejše. Izberimo v tem letu družino. Zasesti zadnje mesto v družini pomeni, da smo pripravljeni drug drugemu služiti, se drug za drugega darovati, drugega izbrati pred seboj. Za odrasle člane družine je to vsakdanji kruh družinske ljubezni, za otroke pa poleg kruha še prva šola ljubezni, dobrote, darovanja za sočloveka, iskrenosti, delavnosti, spoštovanja resnice in pravičnosti. Kje naj se otrok tega nauči, če ne doma, v družini? To je življenjski vzorec, ki bo otrokom mogel vse življenje pomagati živeti po največji zapovedi, ki je zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. K temu vzorcu spada tudi zvestoba v zakonski podaritvi do smrti, ki vključuje tudi čisto življenje pred sklenitvijo zakramenta zakona in po njej. Spolnost je v človeka položena kot izjemen Božji dar za uresničitev vrhuncev ljubezni med možem in ženo, zato naj ne postane sredstvo zadovoljevanja sebičnih potreb, še manj pa orodje zlorab in zadajanja ran. Tudi temelji življenja te človeške resničnosti so položeni že v družini. V očeh sveta je danes še posebej na zadnjem mestu tisti, ki izbere krščansko možnost življenja v čistosti in zakonski zvestobi.

Odločitev »za življenje in družino« je tudi v odpiranju družin navzven, v povezovanju med seboj. Iščite možnosti, kako tudi drugim družinam pomagati k bolj kvalitetnemu družinskemu življenju. Družine, izberite si družino iz svoje okolice, sorodstva ali iz poznanstva, za katero se vam zdi, da je odtujena sebi, odtujena Bogu in Cerkvi, in začnite zanjo vsak dan moliti, pojdite na obisk, po svojih močeh jim pomagajte pri njihovih potrebah, bodite jim na razpolago za pogovor, povabite jih na družinska ali zakonska dogajanja v župniji ali kje drugje … in jim tako odpirajte možnost, da se člani te družine spet približajo pravemu viru življenja. Pomagajte organizirati nove zakonske skupine ali druge oblike pomoči družinam, ki so v takšnih ali drugačnih potrebah in stiskah. Morda nam uspe v tem letu pomagati rešiti kakšen zakon in družino pred bolečimi življenjskimi brodolomi. Zato nas kliče Gospod, zato nas vabi, naj se pomaknemo višje. Morda nam uspe drug drugemu izkazati več ljubezni. V tem letu želimo biti pozorni tudi do tistih družin, ki zaradi različnih razlogov živijo v zgolj civilnem zakonu ali izvenzakonski skupnosti in zato ne morejo živeti polnosti krščanskega družinskega življenja. Tudi te družine spadajo v našo in Kristusovo skupnost – Cerkev.

Bog se je odločil »za družino«. Bog se je že odločil »za družino«! Že pri stvarjenju človeka po svoji podobi kot moža in žene in je zapisal v njuno naravo, da bosta zapustila očeta in mater, postala eno telo in napolnila zemljo. Nato se je odločil »za družino« in to potrdil, ko je sam z učlovečenjem postal član Svete družine in nato temelj te osnovne človeške ustanove postavil na zakrament zakona. Prav je, da se »za družino« ponovno zavestno odločimo in nekaj več storimo za njeno  kvalitetno življenje. S tem bomo naredili največ za kvalitetnejše življenje družbe, ki ne more biti srečna brez duhovno bogatih družin. Zato:

* Družina, vrni si ponižnost!
* Družina, vrni si vsakdanjo molitev!
* Družina, vrni si čas zase!
* Družina, vrni si krščanske vrednote!
* Družina, vrni si vsakdanje pozornosti svojih članov!
* Družina, vrni si krepost čistosti in zvestobe!
* Družina, vrni si velikodušnost in veselje do življenja!
* Družina, vrni si svetost!