Duhovna misel za nedeljo Svete Trojice

Telovo 2016
2016-21V svetem letu usmiljenja nas ta praznik še prav posebej nagovarja. Evharistična skrivnost, to je spomin Gospodove smrti in vstajenja, je središče vsega krščanskega življenja, zato jo počastimo s posebnim praznikom. Posebno slavimo evharistično skrivnost na veliki četrtek zvečer. Ker pa je slavljenje povezano z velikim petkom, to je s premišljevanjem Kristusovega trpljenja in smrti, je nemogoče izkazati primerno veselje in hvaležnost, da je Bog stalno med nami. Kristjani so že od prvih časov Kristusu, navzočem v Svetem Rešnjem telesu, v zvezi z udeleževanjem evharistične daritve in v zvezi s prejemanjem obhajila, izkazovali Božje češčenje.
Posebno češčenje evharistije zunaj maše se je začelo širiti v 11. stoletju.
Tudi letos vas vabimo, da slovesno obhajamo ta praznik s postavljenimi oltarji zunaj svetišča.
Za postavitev oltarjev pri cerkvi sv. Marije se boste osebno dogovorili med seboj. Pri sv. Martinu ste vabljeni, da naredite oltarje molitvena skupina, župnijska karitas, biblična skupina in zakonska skupina.