Duhovna misel za nedeljo Svete Trojice

»Veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se.« (2 Kor 12, 11)


SLAVLJEN SI, GOSPOD, BOG NAŠIH OČETOV (Dan 3, 52)

Glavni smisel človekovega življenja je slaviti Gospoda. K temu nas lahko še posebej spomni današnja nedelja, ki je posvečena Sveti Trojici. Gotovo je, da se vsak dan obračamo k troedinemu Bogu, vendar je današnja nedelja namenjena posebej temu, da bi skušali ljubezen, ki povezuje osebe v Sveti Trojici, prenesti v naše vsakdanje življenje. Človek je Božja podoba, saj je edini od vseh živih bitij sposoben ljubiti. Oče, Sin in Sveti Duh so tako močno povezani v medsebojni ljubezni, da so Sveta Trojica in en sam Bog. Tudi človek je poklican, da izkazuje ljubezen v treh relacijah: do Boga, bližnjega in samega sebe. Bolj kot je v nas čista ljubezen, bolj je smo podobni Bogu. Le na ta način smo lahko ljudje kot bitja, ki nas je ustvaril troedini Bog, povezani v medsebojni ljubezni kot bratje in sestre. Če bomo nenehno slavili Boga in se mu zahvaljevali za vse, kar prejemamo od njega, bomo z veseljem in hvaležnostjo postajali vedno zvestejši Božji sodelavci.