Duhovna misel za Vse svete

»Slišal sem število zaznamovanih: stoštiriinštirideset tisoč zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih otrok« (Raz 7,4).

2015-45

https://hozana.si/index.php?datum=1.11.2014

»ZDAJ SMO BOŽJI OTROCI« (1 Jn 3,2)

Zaradi prostorske stiske navajam celoten stavek, katerega del je že v naslovu: »Zdaj smo Božji otroci in se še ni pokazalo, kaj bomo« (1 Jn 3,2). Če nas kdo vpraša, kaj postanemo pri krstu, znamo verjetno vsi odgovoriti, da Božji otroci. Je pa to ena izmed mnogih definicij, ki jih sicer znamo na pamet, vprašanje pa je, kako pa se to odraža v vsakdanjem življenju. Stavek iz prvega Janezovega pisma sicer potrjuje dejstvo, da smo Božji otroci, vprašanje pa je ali bomo to tudi ostali. Posebej pomembno je vprašanje, če bomo Božji otroci tudi po smrti. Praznik vseh svetih nam odkriva dokončno stanje, v katerega nas bo pripeljalo naše življenje na zemlji. Svetniki so tisti, ki so v času svojega zemeljskega življenja v polnosti izpolnili Božjo voljo in s tem potrdili božje otroštvo. Praznik vseh svetih ni praznik trgovcev, ki si manejo roke ob našem brezglavem nakupovanju sveč, rož in drugih okraskov za grobove. Nobena izmed naštetih stvari ne pripomore človeku k večnemu življenju. Lahko pa praznik vseh svetih izkoristimo za izpraševanje vesti. Glavno vprašanje je naslednje: »Kaj bi bilo z mano in mojim večnim življenjem, če bi v tem trenutku umrl?«