LUCIJAN IN TOVARIŠI; 22. oktober

LUCIJAN IN TOVARIŠI, (+ ok. 250)god: 22. oktober

Med mnogimi Lucijani, katere katoliška Cerkev časti kot svetnike in so bili večinoma mučenci iz prvih krščanskih stoletij, je najbolj poznan Lucijan Antiohijski, teolog in mučenec, čigar god obhajamo 7. januarja. 22. oktobra pa se spominjamo sv. Lucijana in petih drugih kristjanov, o katerih obstaja več martirologijev oziroma opisov njihovega mučeništva, ki pa se glede nekaterih podatkov med seboj razhajajo.  Skoraj vsi kot kraj njihovega mučeništva navajajo mesto Nikomedijo v maloazijski pokrajini Bitiniji, soglašajo tudi, da so umrli med preganjanjem cesarja Decija, okoli leta 250, na smrt pa jih je obsodil prokonzul Sabin. Cesar Decij je izdal odlok zoper kristjane, misleč, da bo rimska država trdnejša, če v njej obnovi staro državno vero – poganstvo. Toda cesar s svojim odlokom ni dosegel tistega, kar je želel. Preganjanje je trajalo manj kot poldrugo leto, kajti cesar Decij je poleti leta 251 padel v bojih z Goti in z njegovo smrtjo je bilo preganjanja konec. Glavni razlog njegovega neuspeha je bil, da je previsoko cenil moč poganstva, ni poznal življenjske moči krščanstva in ga je zato podcenjeval.