Mali svetopisemski maraton

Letos ga bomo pripravili v tednu, ko poteka tudi osrednje-slovenski maraton v Ljubljani pod geslom »Nič ne skrbite« (Flp 4,6). Geslo nas vabi, da se prepustimo Sv. Duhu – če mu bomo zaupali, bo Bog že poskrbel za nas.

Svetopisemski maraton bomo začeli v soboto, 26. 1. 2018 ob 8h, zaključek branja pa bo isti dan zvečer s sveto mašo, ob 18.00.

Na seznamu so tako kot v preteklih letih že vpisane posamezne župnijske skupine, ki so ob določenih urah posebej povabljene k branju Sv. pisma. Člane skupin, ali pa tudi druge, povabimo, da se vpišete v polja »ostali«. To da je pri določeni uri zapisana neka skupina, ne pomeni, da se ne bi smeli takrat vpisati tudi tisti, ki niste člani te skupine – zaradi boljše koordinacije pa res vsi naprošeni, naj se vnaprej vpišejo v seznam! Vsako uro bilo dobro, da bi bilo v cerkvi, kjer bo potekalo branje, vsaj 4-5 bralcev. Med branjem so v cerkev povabljeni tudi tisti, ki se ne bodo vpisali v seznam, vsakdo je povabljen k branju – člani skupin, spodbudite prisotne, da se bodo pridružili branju! Kot lani, so tudi letos posebej povabljene družine, božja beseda naj ima v družini pomembno mesto. Ponovno vabimo, da se branju bolj številčno pridružijo tudi župljani župnije sv. Marije, ti naj se vpišejo v seznam na enak način kot župljani sv. Martina.

Vabljeni tudi na osrednji svetopisemski maraton v Ljubljani. Letos bomo tako kot lani brali v kapeli Antonovega doma na Viču, v četrtek, 31. 1. od 20.00 do 22.00, odhod iz Trbovelj bo ob 18.30.

Vabilo z razporedom branja