Mašni nameni za teden od 2.3. do 8.3.

ponedeljek 2. mar
sv. Marija 18h: + družine Valentina Cestnik, + brat Valentin
v zahvalo in priprošnjo sv. Duhu

torek 3. mar
sv. Marija: 17.40 večernice
18h: + Lado Urigel – 30. dan
v priprošnjo za dobro okrevanje in za zdravje

sreda 4. mar
Kapela bolnica 18h: za duhovne poklice

četrtek 5. mar
sv. Martin 18h: + Anton – obl., Viktorija Naglič
+ Leopold, Mihaela Selevšek
za duh. poklice po namenu MZDP

petek 6. mar
sv. Martin 18h: + starši Verk, Bukovec
+ Ljudmila Štrovs 30. dan
+ Frančiška Božič

sobota 7. mar
——————————

nedelja 8. mar
2. POSTNA NEDELJA
sv. Marija 8h: živi in + farani + družine Jurjevič
sv. Martin 10h: + Pavla, Vinko Franc Škrabar
+ družin Vidrih, Ahac
15.00- križev pot v Retju