Mašni nameni za teden od 25.12. do 31.12.

POLNOČNICA
sv. Martin 24h: + Cveto, Florjan, Jožefa Bevc
sv. Marija 24h: + sorodniki Kahne, Romih

PON 25. 12.
BOŽIČ
sv. Martin 10h: + Dušan obl., Marija, Blaž Petan
sv. Marija 18h: živi in + farani

TOR 26. 12.
sv. Štefan
sv. KATARINA 10h: +starši Štefan, Justina, živi in + sorodniki Grešak
+ Marija, Franc Zupan
+ Antonija Bizjak
dom Franc Salamon 15h: Bogu v zahvalo ob 90-letnici življenja (Mira Topole)

SRE 27. 12.
sv. Janez
sv. Marija 8h: 2 + Jožeta Laznik obl, + Cestnikovi
+ Vinko Štrovs
+ Albin Repovž

ČET 28. 12.
———————————————-

PET 29.12.
———————————————-

SOB 30. 12.
sv. Martin 18h: + Blaž Žnideršič

NED 31. 12.
NEDELJA SV. DRUŽINE
sv. Martin 10h: + Silvo Jordan
+ Rudi Krevelj – 6. obl.
sv. Martin 17h: v zahvalo in za žive in + farane

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.