Mašni nameni za teden od 27.11. do 3.12.

PON 27. 11.
sv. Modest in Virgil
sv. Marija 18h: + Marija Robič in + domači
+ Marjana Jan /od ge. Androjna/

TOR 28. 11.
sv. Katarina Laboure
sv. Marija 18h: 17.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
+ Anja, Ivana, Anton Pangeršič
+ Marjana Jan – 30. dan
za duh. poklice in svet. duh

SRE 29. 11.
——————————–

ČET 30. 11.
sv. Andrej, apostol
sv. Martin 18h: + Blaž Žnideršič
+ Franc Bokal
+ starši Rus, Ručman

PET 1. 12.
sv. Martin 18h: č. sestra Pija Rajšek – 11. obl
+ Marijan Šinkovec
v čast srcu Jezusovemu
Bogu v zahvalo

SOB 2. 12.
sv. Martin 8h: za nove duhovne poklice po namenu MZDP

NED 3. 12.
1. adventna
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Miklavž 10h: v zahvalo ob Abrahamu (Kmetič)
+ iz družine Pernišek

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.