Mašni nameni za teden od 29.10. do 4.11.

PON 29. 10.         
Ermelinda            
18.00 + starši Verk in Bukovec
za zdravje Sanje Gebauer

TOR 30.10.
Marcel    
18.00 + Zofija Roter
+ Kristjan Marodi

SRE 31. 10.
Dan reformacije    
7.00 + Rozalija Kralj
19.00 za zdravje Sanje Gebauer (bolnica)

ČET 1. 11.
Vsi sveti    
8.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Kranjc, Završnik in Šentjurc (sv. Katarina)
10.00 + Mirko Brežnik in sorodniki

PET 2. 11.
Spomin vernih rajnih  
7.00 + Rozalija Kralj
18.00 + Leopold in Andrej Medved

SOB 3. 11.
Viktorin Ptujski   
18.00 + Karel in Angelika Pevec
za zdravje Sanje Gebauer

NED 4. 11.
31. nedelja med letom 
8.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Franc in Angela Zorko  (sv. Katarina)
10.00 + Karel Cestnik in sorodniki