Mašni nameni za teden od 29.8. do 4.9.

PON
29. 8.
mučeništvo Janeza Krstnika  
19. 00: za + Janeza Pečnik (sv. Marija)

TOR
30. 8.
Feliks, mučenec 
19. 00: za + Ano Guna, Matjaža in Hinkota – obl. (sv. Marija)

SRE
31. 8.
7. 00: Bogu v zahvalo za hčerki in za zdravje (sv. Marija)
za + Rajka Rajšek

ČET
1. 9.
(Egidij)Tilen, opat 
19. 00: za žive in + iz druž. Medved, Rak (sv. Martin)
za nove duh. poklice in svetost duh.

PET
2. 9.
prvi petek  
19. 00: za + Ivana Pangeršič (sv. Martin)
v dober namen

SOB
3. 9.
sv. Gregor Veliki    
7. 00: za + Branka, Mileno Jan (sv. Martin)

NED
4. 9.
23. nedelja med letom    
8. 00: za žive in + farane (sv. Marija)
10. 00: za Marijo, Jožeta Dolar obl. (sv. Martin)

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, po drugem namenu, ki je oddan mašuje g. F. Ornik ali g. M. Roter. Bog povrni za vaše namene.