Mašni nameni za teden od 5.2. do 11.2.

PON 5. 2.
sv. Agata
sv. Marija 18h: + Karel, Jože – obl., Marija Pevec

TOR 6. 2.
sv. Pavel Miki
sv. Marija 18h: 17.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
+ Terezija Rozman – 8. dan

SRE 7. 2.
Kapela BOLNICA 18h: +Melita Kmetič – Benko

ČET 8. 2.
sv. Martin 18h: +starši Mlakar in v zahvalo za božje varstvo
+ Ivan Špajzer – 30. dan
za srečno operacijo

PET 9. 2.
sv. Apolonija
Dom F. Salamon 10h: za duhovne poklice in svetost duhovnikov

SOB 10. 2.
sv. Sholastika
sv. Martin 8h: + Blaž Žnideršič

NED 11. 2.
6. nedelja med letom
sv. Martin 10 h: živi in + farani
+ starši Jurgelj, Lapi
+ Leopold, Andrej Medved in po n
sv. Križ 15h /valentinova nedelja/: + iz družine Gričar, Štrovs

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.