Mašni nameni za teden od 8.2. do 14.8.

Sv. Martin

PON   8. 2.
Hieronim
7.00 – za duše v vicah        
  
TOR   9. 2.
Apolonija
7.00 – za + Daniela Slatineka 
    
SRE    10. 2.
Sholastika    
7.00 – za duše v vicah 
  
ČET    11. 2.
Lurška M. Božja

18.00 – za + Borisa Vrtačnika in Ignaca Božiča  

PET     12. 2.
Humbelina

18.00 – za + Durnik, Malus  

SOB    13. 2.
Jordan

18.00 – za + Ano Guna in Matjaža Sernel 
– za + Antona Nagliča   

NED   14. 2.
Zdravko
7.00 – za + in žive farane 
10.00 – za + Karla Polutnika  
18.00 – za + Marijo Bizjak roj. Jager 

Sv. Katarina

NED  14. 2.

9.00 – za + Ano Selevšek