MATIJA, apostol, god: 24. februar

MATIJA,
apostol, god: 24. februar

 

Izvoljeno ljudstvo stare zaveze je
sestavljalo dvanajst izraelskih rodov, Božje ljudstvo nove zaveze pa simbolično
predstavlja dvanajst apostolov, ki jih je Jezus izbral iz vrst svojih učencev,
za svoje najožje sodelavce in nadaljevalce svojega poslanstva. Namesto
izdajalca Juda Iškarijota, ki si je vzel življenje, so dvanajsteri po
Gospodovem vnebohodu izvolili »nadomestnega apostola«. Volitve so opravili z
žrebom med Jožefom Barsabo in Matijo. Žreb je določil Matija, ki so ga
pridružili dvanajsterim apostolom. Zgledu apostolskega žreba sledijo v
Pravoslavni Cerkvi, kjer z apostolskim žrebom določijo novega patriarha
določene avtokefalne (nacionalne) Cerkve. Volitve nadomestnega apostola je
vodil apostol Peter, ki so mu drugi priznavali prvenstvo. Sveto pismo o
apostolu Matiju ne pove nič drugega kakor to, kar je zapisano o njegovi
izvolitvi v Apostolskih delih. Srednjeveška Zlata legenda pripoveduje, da je
apostol Matija misijonaril v Makedoniji, kjer je storil veliko čudežev in
nazadnje umrl kot mučenec. Staro izročilo pa pove, da je Matija oznanjeval
evangelij najprej po Judeji, nato med pogani v Etiopiji, kjer je okoli leta 63
umrl mučeniške smrti. Najprej so ga pobili s kamenjem, potem pa so ga obglavili
s sekiro, zato ga najpogosteje upodabljajo s sekiro.