Pavlin Oglejski, 11. januar

Pavlin Oglejski (+ 802), god: 11. Januar

Papež Leon III. je na predlog cesarja Karla Velikega imenoval Pavlina za oglejskega patriarha. Kot patriarh je zaslovel po izredni bogoslovni modrosti. Napisal je več del, v katerih je branil pravo vero, zlasti nauk o Sveti Trojici in Marijinem Božjem materinstvu. Leta 796 je sklical koncil v Čedadu, kjer je pokazal izredno organizacijsko sposobnost. Še pred zborovanjem pa je patriarh Pavlin obiskal kraje, kjer so bili naseljeni Slovenci. Sestal se je s prijateljem, salzburškim nadškofom Arnom in drugimi misijonskimi sodelavci. Takrat sta se oba cerkvena kneza dogovorila, da bo meja med oglejskim in salzburškim misijonskim področjem reka Drava. Ta meja je bila uradno določena leta 811, držala pa je vse do leta 1786. Na sinodi v Čedadu je določil smernice za misijonsko delo med Slovenci, ki je bilo zelo uspešno. Življenje patriarha Pavlina se je izteklo prezgodaj, da bi videl sadove svojega načrta za krščansko vzgojo Slovencev, na desnem bregu Drave.